Teologisk magnetfelt skaper frykt

Innhold Uniforum 07/96
Ledelsen ved Det teologiske fakultet har stengt et kontor på grunn av et magnetisk felt. Dataskjermen flimrer og er dermed umulig å bruke. Måleresultatene ligger riktignok langt under den anbefalte grenseverdien, men det er stor usikkerhet om langtidsvirkningene.

AV HåKON FENSTAD

I kjelleren på Domus Theologica har Oslo Energi en transformator. Fra toppen av transformatoren går det kabler langs kjellertaket til hovedtavlen, som fordeler strømmen til bygningen.

Det er fra toppen av transformatoren, kablene og hovedfordelingstavlen de magnetiske bølgene kommer. Rett over er det avstengte kontoret.

Fredag målte Oslo Energi Konsult magnetfeltet i kontoret. I én meters høyde over gulvet ble det målt verdier fra 1,2 til 1,7 mikrotesla i området over transformatorstasjonen, kablene og hovedtavlen.

Statens Strålevern opplyser at magnetfeltet i et vanlig hjem er på under 0,05 mikrotesla. I et kontor kan man forvente seg et magnetfelt på opptil 1 mikrotesla fordi man oppholder seg i tett nærhet av elektrisk utstyr.

Sosial- og helsedepartementet anbefaler at man i Norge legger IRPAs (International Radiation Protection Association) grenseverdier til grunn. For 24 timers eksponering er grenseverdien satt til 100 mikrotesla.

­ Vi vet at resultatene er langt under grenseverdien, men rommet er ubrukelig som kontor fordi skjermen flimrer. Vi ønsker at de ansatte skal ha sikre helsevilkår og gode arbeidsmuligheter. Vi har også en prekær rommangel her på fakultetet, sier Dag Myhre-Nielsen, assisterende fakultetsdirektør.

50 000 KRONER

­ Man kan redusere magnetfeltet til et ubetydelig problem ved å legge kablene ned langs kjellergulvet, istedenfor å ha dem rett under kontorgulvet, sier prosjektingenør Magne Grødem i Oslo Energi Konsult.

Han anslår grovt at arbeidet vil koste 40 000­50 000 kroner. Oslo Energi påtar seg ikke kostnadene ved dette arbeidet så lenge magnetfeltet ikke overskrider grenseverdiene.

­ Det er mye usikkerhet på dette området, sier overingeniør Trygve Sogn ved Teknisk avdeling. ­ Så lenge ingen kjenner de helsemessige langtidsvirkningene av magnetfeltet, tar vi problemet på alvor. Vi avventer rapporten fra Oslo Energi Konsult og deres forslag til hva vi kan gjøre.

Sogn forteller at et kontor på Hydrodynamisk laboratorium i Niels Henrik Abels hus har et magnetfelt på opptil 14,7 mikrotesla. Der har man «løst» problemet ved å la kontoret stå tomt.

ELEKTROMAGNETISKE FELTER

Magnetfelter oppstår på grunn av strømmer i ledninger og skinneanlegg, og varierer proporsjonalt med strømstyrken. Hvis strømstyrken (målt i ampere) dobles, vil også magnetfeltverdiene dobles. Avstanden til kilden har stor innvirkning, på tre meter er feltet redusert til en niendedel.

Det er vanskelig å skjerme for magnetfelter, fordi det trenger igjennom de fleste materialer. Elektromagnetiske felter brukes som fellesbetegnelse for magnetfelter og elektrisk felter. De sistnevnte er det lett å skjerme seg mot.

Magnetiske felter

Apparat:         Magnetisk felt (mikrotesla):
======================================================
Barbermaskin, batteri   940 ved 6 cm avstand
Hårtørrer, 1000 W     9,1 ved 6 cm avstand
Kjøleskap, 160 W     0,3 ved 20 cm avstand
Komfyr, 2000 W      0,8 ved 20 cm avstand
Støvsuger, 1300 W     13,8 ved 20 cm avstand
PC, foran skjerm     0,2 ved 20 cm avstand
Vannseng, halv effekt   1,4 ved 6 cm avstand
Varmekabel,
bryterpos. III      2,6 ved 10 cm avstand
------------------------------------------------------

(Målt i 1993 av Oslo Energis Laboratorium.)

Grenseverdier for elektromagnetiske felter:

Hel arbeidsdag: 500 mikrotesla

24 timers eksponering: 100 mikrotesla

Få timer pr. dag: 1000 mikrotesla


Innhold Uniforum 07/96

Publisert 24. juli 1996 22:13 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere