TAKO-senterets sluttrapport overrakt sosialministeren

Innhold Uniforum 07/96
- Sjeldne diagnoser har ikke fått nok oppmerksomhet, og erfaring viser at funksjonshemmede benytter tannhelsetjenesten mindre enn andre, sa sosialminister Hill-Marta Solberg da hun mottok Tannhelse-kompetansesenterets (TAKO-senteret) sluttrapport under en høytidelighet ved Det odontologiske fakultet nylig.

AV INGEBORG WIESE

Hun takket for godt utført arbeid, og sa at Sosialdepartementet bare hadde hørt godord om TAKO-senteret de tre årene prosjektet har vart.

- Dere har stilt et stort antall sjeldne diagnoser, noen så sjeldne at ingen i departementet hadde hørt om dem. Arbeidet dere har gjort, er viktig for Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede. Vi vet at sjeldne tilstander er et stort problem, for noen så stort at de ikke klarer å ta til seg føde, sa sosialministeren.

TREÅRIG PRØVEPROSJEKT

Under Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1990-93 ble TAKO-senteret etablert som et treårig prøveprosjekt på Det odontologiske fakultet. Prosjektperioden er forlenget til ut 1997, og til høsten skal Stortinget behandle bevilgninger til permanent drift av senteret.

I løpet av prosjektperioden har 951 barn og voksne med 160 forskjellige diagnoser vært undersøkt ved TAKO-senteret. Et flertall av pasientene har tannhelseproblemer som følge av annen funksjonshemming. Noen av tilstandene er så sjeldne at det bare finnes ett enkelt tilfelle i hele landet.

Senterleder, førsteamanuensis Kari Storhaug, la i sin tale vekt på at dette var en stor dag for et lite senter. Bemanningen består av tre fulle stillinger og seks som arbeider deltid. Hun benyttet også anledningen til å takke sosialministeren for tillit under prosjektperioden og for velvillighet med hensyn til tilleggsbevilgninger.

- Tannhelsetilbudet er dårlig for mennesker som lider av sjeldne tilstander. TAKO-senteret er blitt brukt til utstrakt rådgivning både i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Vi har også vakt nordisk og internasjonal interesse. Vi får henvendelser fra hele Norge. De fleste kommer fra tannhelsearbeidere, men også leger, fysioterapeuter og pedagoger tar kontakt med oss, sa Kari Storhaug.

OMSORG

TAKO-senteret legger stor vekt på å vise omsorg for pasientene. Flertallet av dem er funksjonshemmede eller kronisk syke, og mange har blandet erfaring fra offentlig tannhelsetjeneste. Kari Storhaug og hennes medarbeidere stilte i myke, pastellfargete arbeidsantrekk under overrekkelsen av sluttrapporten til sosialministeren. På TAKO-senteret finnes ikke hvite frakker eller grønne operasjonsantrekk.

Senteret har ikke fått forskningsmidler, men i kjølvannet av senterets virksomhet følger ulike forskningsoppgaver. TAKO-senteret har de siste tre årene holdt 50 forelesninger for tannlegestudenter og holdt 30 kurs som et ledd i etterutdanning.


Innhold Uniforum 07/96
Publisert 24. juli 1996 22:13 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere