På jakt etter de gode ideene

Innhold Uniforum 07/96

Studentevaluering av undervisning:

Studentevaluering av undervisning er noe mer enn den pålagte rapporteringen innen hvert fakultet. Lærere og studenter med gode ideer og eksempler på konstruktiv studentevaluering er velkomne som bidragsytere til et idéhefte Studieavdelingen har tatt initiativ til.

AV INGEBORG WIESE

- Prisen Universitetet i Oslo vant i fjor for fakultetenes retningslinjer for studentevaluering har vi i år brukt til ulike formål for å bedre kvaliteten på undervisningen. Vi ønsker å bruke prispengene fra KUF på 150 000 kroner til å få mer kunnskap om studentevaluering av undervisning. Én ting er at studentevaluering har gode retningslinjer, men hva lærer vi av den rapporteringen vi mottar og hvordan bruker vi den konstruktivt? For å finne ut av det har Studieavdelingen tatt initiativ til et idéhefte om studentevaluering av undervisning, sier studiedirektør Toril Johansson.

Stipendiat Anton Havnes ved Pedagogisk forskningsinstitutt har fått i oppdrag å samle inn gode eksempler og metoder for studentevaluering av undervisning. Idéheftet skal være ferdig i juni i år.

- Vi er svært interessert i tips om hvilke erfaringer lærere og studenter sitter inne med. Tips som går utover det man er pålagt å gjøre ifølge retningslinjene fra universitetet. Vi tror at det skjer mye god studentevaluering av undervisning som ikke kommer fram i den formelle rapporteringen. Den representerer på mange måter et byråkratisk system, og trenger metoder som kan supplere den. Vi er interessert i å finne fram til det daglige eller ukentlige evalueringsarbeidet, de helt konkrete, ofte enkle, tiltakene som vi vet foregår i mye undervisning på universitetet, forklarer Havnes.

EVALUERING SOM UTVIKLINGSPROSESS

Den tradisjonelle studentevalueringen av undervisning har i stor grad vært et spørreskjema til alle studentene. Svarene er anonyme, og skjemaet fylles ut etter faste retningslinjer. Kvantitativt får man stor uttelling med denne metoden, kanskje 200 svar, men kvalitativt er det mer tvilsomt hva man får ut av den.

- Det er viktig at studentevaluering ikke blir en form for karaktersetting av lærer eller kurs. Evalueringen bør være en del av en utviklingsprosess for å forbedre tilbudet. Den må skje underveis i undervisningen, ikke til slutt. Den innarbeidete rapporteringen til fakultetene to ganger i året må ikke bli fokus for studentevalueringen, men heller være et tillegg til studentevaluering som en utviklingsprosess, understreker Havnes.

Mange lærere benytter studentevaluering som en integrert del av undervisningen. Andre har kanskje regelmessige møter med en gruppe studenter. Gode lærere har alltid fokus ute hos studentene, er erfaringen til Havnes, og vil være opptatt av deres synspunkter. Noen lærere er negative til studentevaluering, blant annet fordi reaksjonene fra studentene ofte spriker i alle retninger.

- En forberedt student kan ha et helt annet utbytte av undervisningen enn en som ikke er forberedt. Når den uforberedte studenten klager på undervisningen, behøver det ikke å bety at den er dårlig. Undervisning er også studentenes ansvar, mener han.


Innhold Uniforum 07/96

Publisert 24. juli 1996 22:13 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere