SMÅSTOFF

Innhold Uniforum 07/96

Ny utstilling fra Universitetets oldsaksamling

Utstillingen «Fra istid til Kvitekrist» er en spennende innføring i norsk historie, gjennom steinalder, bronsealder og jernalder. Utstillingen åpnet forleden i Historisk museum. Den viser både gjenstander og mennesker. Ved hjelp av tidsriktige miljøer, illustrasjoner og lydeffekter har museet ønsket å gjenskape livet i fortiden. De mest verdifulle gjenstandene er satt i montre, men meningen er at besøkende også skal få kjenne og føle på tidligere tiders redskap, klær og mat.

Tango for full sal i Frederiksgate 2

Tango er en dans som fascinerer mange. Det erfarte professor Eduardo Archetti da han samlet 140 interesserte, en søndag i april, til foredraget «Sorg, lidelse og erotikk i argentinsk tango - med dans etterpå!»

Tangoen ble født i Argentina i slutten av forrige århundre. Siden har den reist over hele verden og blitt en global dans. Tekst, musikk og koreografi uttrykker dype emosjoner koblet til sorg, besettelse, erotikk og kjærlighetslidelse.

Foredraget av argentineren og sosialantropologen Eduardo Archetti er en del av en foredragserie som Institutt og museum for antropologi arrangerer søndager i Frederiks gate 2, Oslo sentrum.

(Foto; Jorunn Solli)

Pris for yngre forskere

A/S Norsk Varekrigsforsikringsfonds pris for yngre forskere er for 1996 tildelt cand.scient. Kenneth Ruud (27 år). Prisbelønningen er på
kr. 15 000. Kenneth Ruud gjennomførte sine studier frem til cand.scient.-graden ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo i perioden 1988-1993. Han har tidligere vært tildelt Norsk Hydros Pris for Fremragende Studieresultater og Hafslund/Nycomeds Pris for Unge Forskere som belønning for sitt hovedfagsarbeid. Arbeidet hans har siden 1992 resultert i 25 artikler publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter. A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond er ett av flere fond under Fridtjof Nansens stiftelse til vitenskapens fremme, som administreres av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Biler på deling

Stipendiat Ole G. Moseng ved Historisk institutt planlegger å etablere et bilsameie i Ullevål hageby. Ved å betale inngangsbiletten på 5000 kroner kan du leie en bil til en rimelig pris. Hvis Mosengs prosjekt går i orden, vil bilene kunne hentes på Damplass. Han vil mer enn gjerne at interesserte tar kontakt.

Vårens vakreste eventyr

Universitetets Bedriftsidrettslag inviterer alle ansatte og hovedfagsstudenter til «vårstafett» tirsdag 7. mai på gressplenen mellom Idrettsbygningen og Meteorologisk institutt. Det er fem etapper i stafetten. Etappe 1, 3 og 5 er på ca. 400 m, etappe 2 og 4 er noe lengre. Det er tre klasser, Damer, Herrer og Mixed (minst to damer med). Påmelding til Morten Holthe, tlf. 56277 eller e-post: morten.holthe@admin.uio.no innen fredag 3. mai. Vel møtt!

Tøyen kulturpark

Fram til 12. mai presenteres Tøyen kulturpark i Rådhusgalleriet i Oslo rådhus. Utstillingen viser hvilke attraksjoner som finnes i dag og hvilke opplevelser området kan komme til å by på i framtiden. Tøyen kulturpark omfatter Tøyenbadet, Kampen park, Ola Narr, Botanisk hage og områdene rundt Munch-museet. I forbindelse med åpningen orienterte universitetsrektor Lucy Smith om universitetets planer for det nye utstillingsveksthuset i Botanisk hage. (Foto: Xenia Isaksen)

Middelaldermarked

Fredag 3. mai starter Humanioradagene 1996: Nytt lys på middelalderen. Fra klokken 12.00, åpningsdagen, gjenskapes et middelaldermarked med boder for informasjon, salg av mat, drikke og håndverk på Universitetsplassen, foran Universitetet i Sentrum. Fra 16-tiden og utover vil Kalenda Maya og Arkadia-koret bidra med musikalske innslag.

Nærmere informasjon om arrangementene fra koordinator Jørgen Haavardsholm, tlf: 22 85 29 07 og på universitetets hjemmesider: http://www.hf.uio/hum-uke/, e-mail: gyda.dobloug@hf.uio.no

Middelalderen i skrift

I anledning av Humanioradagene vil Universitetsbiblioteket vise fram tretten middelalderskrifter fra Schøyen-samlingen. Disse omfatter klassiske tekster, bibeltekster, litterære tekster, historiske krønikere, korstogbetraktninger og beskrivelser av hoffliv. Håndskriftene som stilles ut, er utsmykket med illuminasjoner og miniatyrer. Tekstene er skrevet på gresk, latin, katalansk, gasconsk, fransk, anglo-normannisk, middelengelsk, middelhøytysk og kirkeslavisk. De vil ligge til allmenn beskuelse fram til 15. mai.

Fotball-trening

Fotball-treningene for Universitetets bedriftsidrettslag har staret. Hver torsdag klokken 16.00 - 17.00 har 7- og 11-mannslaget fellestrening på grusbannen ved Veterinærhøyskolen. De som trener vil bli prioritert i forbindelse med kamp og reise/turnering. Sesongstart for 11-manslaget er 15. mai klokken 20.30 mot Tatra på Ekeberg, bane 11. 7-mannslaget sesongdebuterer 20. mai klokken 18.10 mot Høgskolen i Oslo - bane Veittvei 2. Vi minner samtidig om tur til Bergen 7. - 10. juni. Interreserte kan kontakte Sommerlund (54 105) eller Olsen (54 692).

Norge betaler for norske studenter i Norden

Norge sender rundt 800 flere studenter til de øvrige nordiske landene enn det vi selv mottar. Nordisk ministerråd har fra 1. januar 1997 vedtatt at landene i Norden skal betale deler av utdanningskostnadene for «sine» studenter i et annet nordisk land.

Nordiske studenter har lik adgang til høyere utdanning i hele Norden. Danmark og Sverige får flest gjestestudenter, mens Island og Finland får færrest. Den nye ordningen skal kompensere for denne skjevdelingen.

- Norske studenter søker særlig på økonomistudier i Danmark og Sverige, og sykepleieutdanning i Danmark. Studier i spesialpedagogikk er også populært i begge landene, sier generalsekretær Tore Bergesen i ANSA.

Kritisk til evaluering

Tidsskriftet Forskningspolitikk (1/1996) stiller kritiske spørsmål i en lederartikkel om evaluering av forskningsarbeid. Redaktør Hans Skoie skriver at han er skuffet over at departement og forskningsinstitusjoner ikke har lykkes i å utvikle et mer troverdig evalueringssystem. Han mener blant annet at det finnes for mange uklare oppdrag og egenprodusert metodikk. Skoie etterlyser en ordentlig diskusjon på bakgrunn av den samlete erfaringen fra ti års utredningsarbeid omkring evaluering.

Instrumenttjenesten lever videre

Tidligere kunne universiteter og høgskoler låne måleinstrumenter og annet utstyr gratis på Forskningsrådets regning. Denne ordningen opphørte 1. januar i fjor. Instrumenttjenesten lever videre likevel ved SINTEF Måleteknisk senter. Med bakgrunn i 35 års tradisjon ønsker senteret å oppprettholde et gunstig tilbud til denne spesielle brukergruppen, selv om tjenestene ikke lenger kan være gratis. Man tilbyr i stedet et medlemskap som gir rett til rimelig leie av instrumenter og reduserte timepriser ved assistanse.


Innhold Uniforum 07/96
Publisert 24. juli 1996 22:13 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere