KURS STIPEND

Innhold Uniforum 07/96

Nordiska forskarkurser

NorFA inbjuder forskare i Norden att söka medel till arrangemang av nordiska forskarkurser och nordisk-baltiska forskarkurser 1997. Ansøkningsfrist 1 juni 1996. Fristen gäller också medel till forskarkurser inom det nordiska miljöforskningsprogrammet. Mer information får du i NorFAs broschyr «INFO 1996». Beställ den från ditt Universitet/högskola (infoavd. eller internationell avd.) eller från NorFAs sekretariat: Nordiska Forskerutdanningsakademi, Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo. Tel. 22 82 86 20, fax: 22 82 86 21.

Reisestipend

Det norske institutt i Athens fond er opprettet av Bergens Museums forskningsfond, Robert og Ella Wentzins legats rentefond og det tidligere Norges allmennvitenskapelige forskningsråd/Rådet for humanistisk forskning. Fondets formål er å støtte virksomheten ved og fagmiljøet rundt Det norske institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie, blant annet ved å gi reisestipend til forskere som ønsker å benytte instituttet. For 1996 lyses det ut et reisestipend på kr. 12 000,-. Søknad sendes til: Det norske institutt i Athens fond v/professor Erik Østby, The Norwegian Institute at Athens, Tsami Karatasou 5, GR­11742 Athens, Greece innen 20. mai. Søknaden skal inneholde søkerens navn og adresse, prosjektbeskrivelse (ikke over én maskinskrevet side) og fullstendig budsjett for prosjektet med opplysning om eventuelle andre finansieringskilder.

Visiting research fellowships

Offered by The Canon Foundation to highly qualified researchers (aged 30­45) who are European or Japanese nationals and permanent residents, to go to Japan or Europe respectively, for periods normally of 12 months. For further information: The Canon Foundation, Rijnsburgerweg 3, 2334 BA Leiden, The Netherlands.
Innhold Uniforum 07/96
Publisert 24. juli 1996 22:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere