HVA SKJER

Innhold Uniforum 07/96

HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

5. mai: Geologisk tur til Kolsås. Frammøte kl. 11.00 v/Gjettum stasjon, Kolsåsbanen v/førstekonservator Reidar Trønnes.
12. mai: Geologisk tur langs Akerselva. Frammøte kl. 11.00 ovenfor Nybrua, i krysset mellom Thorvald Meyers gate og Trondheimsveien v/førstekonservator Inge Bryhni.

Zoologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Zoologisk museum, 1. etasje
5. mai: «Blekkulfs miljødetektiver i arbeid» v/Sissel Bugge, Blekkulfs miljødetektiver.
12. mai: «Siste nytt om fortidsmennesket» v/stipendiat Torfinn Ørmen.

Botanisk hage og museum

Tid: kl. 13.00
5. mai: Omvisning i Botanisk hage v/Botanisk hage og museums venners guidegruppe.
12. mai: Omvisning i Botanisk hage.
Torsdag 16. mai (Kristi himmelfartsdag): Vårtreff i Botanisk hage kl. 10­15: Utstillinger, omvisninger og plantesalg v/Botanisk hage og museums venner.
Torsdag 23. mai: Museumsstafetten på Tøyen. Tulipaner og annen vårblomstring. Omvisning v/overgartner Steinar Sjøborg.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12­15.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2
Tid: kl. 13
5. mai: Filmen Woodabe, nomadefolk på vandring i Sahel.
12. mai: Filmen Den stille stammen (G.B. Ssenoga: ugander med film om dansker).
19. mai: Gagauz-folket: En minoritet i Moldova ved Hülya Demirdirek - med filminnslag.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
14. mai: «Naturvitenskapene på og omkring Københavns Universitet, 1800­1920» v/professor i vitenskapshistorie, Helge Kragh, Oslo.
28. mai: «To debatter om evolusjon og arv i Norge, 1886­1916» v/hovedfagsstudent Arve Monsen, Oslo.

Humanistisk Kollegium

Tema: Den etiske vending - opptakt og forløp
Tid: tirsdager kl. 19­20.45
Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47
14. mai: «Montaigne» v/Bernt Vestre.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
3. mai: Årsmøte: «Sustainability: an ecological perspective» v/Sir Richard Southwood.

Senter for kvinneforskning

Det uartikulertes rolle i forskningsprosessen

Tirsdag 7. mai kl. 10­14 i Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Faglig ansvarlige: fysioterapeut, dr.polit. Gunn Engelsrud og forsker og sosiolog Ulla-Britt Lilleaas.

Julie Kristeva: Den kvinnelige ødipus

Torsdag 9. mai kl. 18.30­21.30 i Aud. 1, Helga Engs hus, Blindern.

Proust - spørsmål om identitet

Fredag 10. mai kl. 16­18 i Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern. Ansvarlig: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap v/Arne Melberg.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
10. mai: «National Differences in Academic Culture: Science in Germany and the United States between the World Wars» v/Dr. Jonathan Harwood, Senior lecturer, Centre for History of Science, University of Manchester.
24. mai: «The Origins of Primatology in Bolshevik Russia, 1925­1932» v/Kirill Rossianov, Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Science, Moscow.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45
Sted: Biologibygningen (Kristine Bonnevies hus), Blindern
Entré: kr. 30
7. mai: «Menneskehjernen - hva vi vet og hva vi ikke vet» v/professor Ole Petter Ottersen, Anatomisk institutt.

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 2, Brakke 1 (ved Sophus Bugges hus, Blindern)
4. mai. «Seksualopplysning - en bokhistorisk vandring» v/Bodil Stenseth.

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tid: mandag kl. 12.15­14
Sted: C 105, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern
13. mai: «Gard og kyrkje på Sola. Eit bidrag til diskusjonen om plasseringa av dei tidlegaste kyrkjebygningane med utgangspunkt i arkeologiske funn frå 'Erling Skjalgssons sin gard' på Sola» v/forskar Alf Tore Hommedal, Norsk institutt for kulturminneforskning.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
6. mai: «An Approach to Political Culture» v/Christian Krohn-Hansen.
20. mai: «State formation and development - the Chinese way» v/Kristen Nordhaug.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18­20
Sted: Auditoriet, Rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
21. mai: Studentpresentasjoner: «HIV-infeksjon - en sykepleiefaglig utfordring» v/Hilde Nygård og Elin Olsøy; «Bekjempelse av lepra i Norge fra 1800-tallet og i u-landet i dag. En feltstudie fra Bhutan» v/Tone Årmot.

ARENA-seminar

Tid: tirsdager kl. 12.15­14
Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, Blindern
14. mai: «Citizenship, Identity and Social History» v/Charles Tilly, New School of Social Research, New York.
21. mai. «States without a Market? The Law of denationalized government structures in the European Community» v/Christian Jorges, European University Institute, Firenze.

Fjernundervisning i Internett-perspektiv

Institutt for informatikk vil arrangere en paneldebatt om fjernundervisning og Internett med undertittelen «Pedagogisk nyvinning eller IT-teknologisk lekestue?» torsdag 9. mai kl. 13­15 i auditorium 1, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23. Deltakelse fra USIT, UV-fakultetet, Schibsted-nett, NKS og Ifi.

Nation and founding cultures in Québec and America

er tittelen på en forelesning som director Gérard Bouchard, IREP, Institut interuniversitaire de recherches sur les populations, Université de Quebec i Chicoutimi holder fredag 10. mai kl. 12.15­14 i rom C105, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern. Bouchard deltar i et forskningsprosjekt som tar for seg formingen og utviklingen av en nasjonal bevissthet i Europa og i Amerika i det 19. og 20. århundre.

TV FORUM kunnskapskanal

Fra TV FORUM satellittstudio ved USIT starter en rekke nye forsknings- og fagsendinger lørdag 4. mai. De sendes på samme kanal som TV Norge.

Lørdag 4. mai:

kl. 12.10. «Samtale: Forskernes rolle i mediasamfunnet».
kl. 13.30: «God fagopplæring. Reform 94 og instruktørrollen». Fra Høgskolen i Lillehammer.
kl. 14.15: Rattsø-innstillingen: «Nytt inntektssystem for kommunene». Paneldebatt, SV-fakultetet, UiO.

Lørdag 11. mai:

kl. 12.40: «Vann - vår viktigste ressurs». Fra Institutt for vannforskning, NIVA.
kl. 12.15: «Samtale: Voldsutvikling og forskeres forklaringer».

Lørdag 18. mai:

kl. 13.00: «Tonar på vandring». Norsk og kinesisk folkemusikk, fra Rikskonsertene.
kl. 13.10: «Samtale: Nasjonalisme og nasjonalitet».

Torsdag 23. mai:

kl. 10.00: «God fagopplæring. Reform 94 og instruktørrollen». Fra Høgskolen i Lillehammer.
kl. 10.45: Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo.


Innhold Uniforum 07/96
Publisert 24. juli 1996 22:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere