­ Forandringer skaper ofte utrygghet

Innhold Uniforum 07/96
­ Forandringer oppfattes ofte som truende og gjør folk usikre og utrygge. Det er helt naturlige reaksjoner i en omstillingsfase som den Universitetet i Oslo nå er inne i med Effektiviseringsprosjektet.

AV GRO LIEN GARBO

Det sier organisasjonspsykolog ved universitetet, Anna Benkø. Uniforum har bedt henne om å komme med noen generelle betraktninger om hva som skjer med ansatte i en organisasjon under omstilling.

Ofte oppstår det, ifølge Benkø, et kommunikasjonsproblem i en slik situasjon. De som har jobbet tett med prosjektet, vet hva de vil og hvorfor de har kommet fram til forslag til endringer, mens de fleste som skal involveres, ikke i tilstrekkelig grad kjenner konsekvensene eller hva prosjektet går ut på.

Informasjon, informasjon og atter informasjon er, ifølge organisasjonspsykologen, det som skal til for at færrest mulig misforståelser oppstår. Her har de som leder prosjektet og ledere på alle nivåer, et stort ansvar.

MENNESKET KONSERVATIVT

­ Det er ofte vanskelig særlig langt ute i organisasjonen å se egen jobb i et større perspektiv. Den enkelte ansatte vil vite hva konsekvensene blir for ham/henne. Mennesket er i utgangspunktet konservativt og har lettere for å føle seg truet av endringer enn å se muligheter i dem. Mange føler seg avhengige av den trygge rammen de har skapt rundt seg. Å få folk til å se forandringer som noe positivt og som en ny utfordring er noe som må «selges» og vises av dem som jobber tett med prosjektet, sier Benkø. Hun stikker imidlertid ikke under en stol at ikke alle endringer vil oppleves positive av alle.

­ I en omstillingsfase må man alltid veie opp hva som er best for helheten og dermed alle ­ mot hva som er best for individet. Disse to hensynene er ikke alltid i overensstemmelse med hverandre, understreker hun.

Benkø har sett dette under omorganiseringene som har foregått på universitetet.

SLIPPE MISFORSTåELSER

­ Selv når det ikke er noe å informere om, er det viktig at folk blir orientert om at ingenting har skjedd. Så slipper man å få altfor mange spekulasjoner, sier Benkø. Misforståelser er nemlig svært vanlige i en omstillingsprosess, forteller organisasjonspsykologen.

­ Når folk føler seg truet, hører de ofte ikke det som faktisk blir sagt, men det de tror blir sagt. De fortolker informasjon ut i fra den sinnsstemningen de er i og ut ifra tidligere erfaringer. Ofte kan de da oppfatte ting på en helt annen måte enn de var ment. En kontinuerlig dialog er det beste middelet til å bøte på dette, mener Benkø.


Innhold Uniforum 07/96

Publisert 24. juli 1996 22:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere