Effektiviseringsprosjektet- hva er det som styres?

Innhold Uniforum 07/96

DEBATT

«Skryteoppslagene» i Uniforum om hvor mange årsverk som kan spares ved Effektiviseringsprosjektet, gir ikke korrekt informasjon, mener Olaf Svorstøl.

På møte i styringsgruppa 17.04.96 ble det gjort rede for de vansker arbeidsgruppa nedsatt for HF-fakultetet hadde i forbindelse med å få en enstemmig innstilling. Dette ville kunne forsinke levering av innstilling til møte 24.04.96.

På samme tidspunkt ble Uniforum trykt med overskriftene: Effektiviseringsprosjektet på HF: Kan spare over 40 årsverk. For det første er det i beste fall misvisende å gå ut med informasjon om at HF «kan spare over 40 årsverk» i Effektiviseringsprosjektet. Mer riktig hadde det vært å si at HF kan få 40 overtallige som følge av Effektiviseringsprosjektet (hvilket innebærer et formidabelt personalpolitisk problem).

For det andre må det understrekes at forslag fra arbeidsgruppene er enkeltforslag som må sees sammen med andre forslag før en kan begynne å se på dette fra styringsgruppa evt. gjennom hovedavtaleverket. Fagforeningsrepresentantene i styringsgruppa har flere ganger tatt opp dette i forbindelse med informasjonen som gis om Effektiviseringsprosjektet.

Metoden med å ta for seg del for del og vedta tiltak etter hvert, er helt ubrukbar som metode.

NTL mener at en må ha alle forslagene fra alle impliserte enheter på plass for å gå gjennom et felles forslag. Først da kan en få klarhet i om dette er et fornuftig helhetlig forslag.

Men i tillegg til det metodiske må det være helt klart at informasjonen fra arbeidsgruppene er forslag som ikke har noen formell status ennå.

Oppslaget om HF bryter ikke bare med prinsippene om hvilken metode en bør arbeide etter og hvordan informasjonen skal være. I tillegg er dette melding fra enkelte i arbeidsgruppa før det foreligger noe endelig skriftlig til styringsgruppa. Det samme har skjedd før fra arbeidsgruppa i Det medisinske fakultet.

«Skryteoppslagene» i Uniforum om hvor mange årsverk Med. fak. og HF kan spare, er tydeligvis viktige for å legitimere Effektiviseringsprosjektet ved UiO. De bidrar imidlertid verken til korrekt informasjon til de ansatte ved UiO eller til korrekt saksbehandling i denne vanskelige saken. Som medlem av styringsgruppa kan ikke jeg si at jeg føler at jeg er med på å styre når slike oppslag kommer.

Olaf Svorstøl
Avdelingsleder, Samordnet opptak


Innhold Uniforum 07/96
Publisert 24. juli 1996 22:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere