PRESSEBITER

Innhold Uniforum 06/96

Skole bra for hver femte seks-åring

Ett av fem barn vil ha store fordeler av å begynne på skolen som seksåringer, vier fersk undersøkelse.Førsteamanuensis Solveig-Alma H. Lyster ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, mener andelen barn med lese- og skrivevansker blir betraktelig redusert med tidlig skolestart. Hun avviser påstandene fra førsteamanuensis Christian Beck ved Institutt for pedagogikk. Hans påstand i Aftenposten før påske var at det ikke er noe pedagogisk å tjene på å fremskynde skolestarten.

Aftenposten morgen

27. mai står Berg uten prest

BERG: Fra 27. mai står Berg uten prest. Berg er bare en av mange kommuner i Nord-Norge som sliter med prestemangel.

Nå har biskop Ola Steinholt satt i verk oppsiktsvekkende tiltak for å besette prestestillingene i nord.

Blant annet entrer professorene Inge Lønning og Berge Furre prekestolen i Hasvik i Finnmark. Denne kommunen har lyst ut sognepreststillingen seks-sju ganger uten resultat.

- De er hjertelig velkommen også til Berg, sier leder av menighetsrådet, Marit Reiertsen.

Troms Folkeblad

Europeisk master

Med den nye muligheten for en mastergrad på Europa, kommer Universitetet i Oslo med både frieri og tilbud til norsk næringsliv. Studiet trenger kontakt med norske bedrifter og kan tilby skreddersydde masteroppgaver.

- Vi ønsker å utvide vårt bedriftsnett for å få bedre kontakt med næringslivet. For oss er det viktig å vite hva bedriftene tenker om sine behov og videre utvikling, sier Kristine Bruland, professor i økonomisk historie.

Dagens Næringsliv

Kritisk til utvisning av utenlandske fedre

- Også tidligere straffedømte utenlandske fedre er viktige for barna, sier mannsforsker. Justisdepartementet får skarp kritikk for sin behandling av tidligere straffedømte utenlandske menn som har familie i Norge. Mannsforskeren Jørgen Lorentzen mener departementets begrunnelse for å sende fedrene ut av landet, ikke hører hjemme i vår tid.

Aftenposten morgen


Innhold Uniforum 06/96

Publisert 21. juli 1996 12:17 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere