På vei ­ ut i verden

Innhold Uniforum 06/96
­ De siste to årene har vi arbeidet for å blåse liv i de internasjonale samarbeidsavtalene som ikke har fungert, sier avdelingsdirektør Sigrid Holtermann ved Internasjonal avdeling (INTA).

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Universitetet i Oslo har tosidige samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner i 39 land over hele verden. Resultatet er både økt studentutveksling eller forskningssamarbeid i samtlige land Universitetet i Oslo har avtaler med, bortsett fra Taiwan.

- Avtalen med Taiwan sover godt, forteller direktør Sigrid Holtermann ved INTA. Men hun tilføyer straks at en professor fra Taiwan og en professor fra Universitetet i Oslo har vært i kontakt med avdelingen med forespørsel om den tosidige avtalen. Hun uttrykker generelt tilfredshet med universitetets internasjonale aktivitet. Selv om hun sier at

vi alltid kan bli bedre, mener hun at vi er på vei mot et akseptabelt nivå.

Holtermann forteller at mange av universitetets avtaler lenge lå brakk, men dette har bedret seg de to siste årene. I løpet av fjoråret har universitetet også inngått nye avtaler med Australia, Brasil og Canada.

UREALISTISK?

Holtermann er imidlertid redd for at universitetets målsetting om at ti prosent av studentmassen til enhver tid skal studere i utlandet vil være svært vanskelig å realisere. I dag antar man at om lag 1000 av universitetets over 37 000 studenter til enhver tid befinner seg i utlandet for å studere.

­ Årsakene til dette kan være mange. Noen frykter for at et utenlandsopphold vil forlenge studiene. Familieforpliktelser holder også folk tilbake. Det er ressurskrevende å søke seg ut, og ressursene som INTA kan legge i å støtte folk er også begrensede, sier Holtermann.

DøRåPNER

­ Mange av avtalene har ikke medført like stor grad av forsknings- og studentutveksling, tilføyer førstekonsulent Kristin Devor i INTA.

­ Men selv om avtalene ikke har et stort aktivitetsnivå, kan de åpne dørene for ytterligere kontakt. Når det er knyttet personlige bånd, kan fruktbart samarbeid og akademisk utveksling utvikle seg videre.


Innhold Uniforum 06/96
Publisert 21. juli 1996 12:17 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere