­ Meld fra om yrkesskader

Innhold Uniforum 06/96
­ Det er viktig at man alltid melder fra om yrkesskadene, slik at ansatte får den hjelp de har krav på og vi kan forebygge nye skader, sier bedriftssykepleier Sigurborg Oskarsdottir i Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen (HMS).

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

I disse dager sendes det ut et nytt innrapporteringsskjema for yrkesskader. Den interne skademeldingen er et skjema som kan sammenliknes med skademeldingen bilister har. Man skal beskrive skaden og gi en fremstilling av uhellet og situasjonen det skjedde i.

­ Yrkesskade er enhver skade man pådrar seg på arbeidsplassen eller som følge av arbeidet. Det er skader som plutselig oppstår, sier Sigurborg Oskarsdottir.

Eksempler på yrkesskader er stikk i finger under obduksjon, fall på glatt føre og kjemikaliesprut på øyet. De fleste skadene skjer i forskjellige typer laboratorier, og det er det tekniske personalet som rammes mest.

Til å være en arbeidsplass med over 40 000 mennesker, har Universitetet i Oslo svært få yrkesskader. I fjor var det kun registrert cirka 20 tilfeller.

­ Vi har sjelden alvorlige skader. Tallet over innrapporterte skader er lavt, derfor tror jeg at vi kan ha en viss underrapportering på mindre skader. Det er viktig at man også rapporterer det som kan ansees som bagateller, fordi det med tiden kan være mer alvorlig enn først antatt, sier hun.

VIKTIG FOR å Få ERSTATNING

Det er viktig å melde fra om yrkesskader, ikke minst med tanke på eventuell erstatning. Folketrygden eller Statens Pensjonskasse, der universitetet har sin yrkesskadeforsikring, vil kunne gi refusjon ved skader. I Forvaltningshåndboken til Universitetet i Oslo kan man lese mer om yrkesskadeforsikringen.

­ Forutsetningen for å få refusjon eller erstatning er at skaden er meldt til dem som skal refundere den, sier Oskarsdottir.

Det er viktig å notere seg at innrapporteringen av yrkesskader ikke bare gjelder ansatte, men også studenter, stipendiater og andre ved universitetet.

­ Ved alvorlige skader skal man umiddelbart kontakte politi og Arbeidstilsynet, sier hun.


Innhold Uniforum 06/96
Publisert 21. juli 1996 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere