Fra oberst til filmstjerne

Innhold Uniforum 06/96

Lederidealer:

For en del år siden var sjefen en som var streng, men til å stole på ­ en obersttype. I dag gir sjefen inntrykk av å gjøre alle til lags, men lar gjerne sine ansatte i stikken ­ dersom det gavner ham/henne. Filmstjernen er det nye sjefsidealet.

AV GRO LIEN GARBO

Dette var, noe skjematisk, professor ved Avdeling for idéhistorie, Trond Berg Eriksens oppsummering av utviklingen av lederidealer fra generasjonen før oss og før den igjen og til i dag på et møte i «Kontaktforum» (kontaktorgan mellom Det historisk-filosofiske fakultet og folk fra næringsliv, offentlig forvaltning og mediene) 21. mars. Sammen med administrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund, Tom Veierød, var Berg Eriksen invitert til å innlede om «Arbeid, ledelse og identitet».

­ For dagens ledere er det viktigere å gi inntrykk av å ta beslutninger, enn å ta beslutninger, sa Berg Eriksen, som snart kommer ut med en bok om ledelse ­ basert på blant annet amerikansk ledelseslitteratur.

­ Ytelser og effektivitet er ikke lenger de eneste målestokkene for suksess. Vel så viktig er evnen til å forføre og imponere omgivelsene, sa han.

INGEN UTSATT TILFREDSSTILLELSE

Berg Eriksen mente at dette delvis henger sammen med reklamen, som har erklært krig mot de protestantiske dyder ­ nøysomhet og utsatt tilfredsstillelse.

­ Den eneste utilgivelige synd i dag er å la være å skaffe seg det man har lyst på, var Berg Eriksens påstand. En egenskap som lojalitet blir i dag lett sett på som enfoldighet. Mistrivsel, derimot, er i mange tilfeller karriereskapende. Trives man ikke ett sted, kan man jo bare bytte beite. Som filmstjernen oppsøker den nye sjefen stadig nye roller­ les jobber.

­ Folk som stadig skifter jobb, rammer imidlertid bedriften midt i hjertet, hevdet Berg Eriksen, som hadde mer til overs for det gammeldagse oberstidealet enn for det nye filmstjerne-idealet.

RASKT SKIFTE AV STåSTED

Tom Veierød fortalte at han hadde vært leder på tre ulike steder i løpet av de siste seks årene.

­ Jeg er overrasket over hvor raskt jeg har skiftet ståsted, sa han. Veierød så det ikke som en ulempe verken for de arbeidsplassene han har vært på eller for ham selv at han har skiftet beite såpass hyppig.

­ Jeg er forhåpentligvis heller ikke den samme lederen i dag som jeg var på 70-tallet, sa Veierød, som blant annet tok Halldis Moren Vesaas ord til inntekt for sin sjefsholdning: «Det heiter ikke eg lenger no. Det heiter vi.» Fleksibilitet, helhetstenkning og rask evne til omskiftning er, i følge Veierød, dagens krav. For å få til dette må en sjef skape en trygghetskultur, mener han.

­ Trygghet kan ikke være forbundet med å ha den samme kontorstolen gjennom et helt yrkesliv. De fleste av oss vil måtte jobbe sammen med andre i morgen enn hva vi gjorde i går, sa Veierød, som i sitt innlegg ikke presiserte om han følte seg hjemme verken blant oberstene eller filmstjernene.


Innhold Uniforum 06/96

Publisert 21. juli 1996 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere