KURS STIPEND

Innhold Uniforum 06/96

KURS
Formidling - for vanskelig for forskere?

I samarbeid med Institutt for Journalistikk arrangerer Norges forskningsråd et kurs i medisinsk og helsefaglig forskningsformidling 7. og 8. november 1996.

Forskere innenfor medisin og helsefag og journalister fra dags- og ukepresse, radio og TV inviteres til et to dagers samvær med forelesninger og praktiske, skriftlige øvelser. Både forskere og journalister skal bearbeide stoffet for sammenlikninger og diskusjoner.

Kurset arrangeres på Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Det er ingen avgift - mat og opphold dekkes av kursarrangører. Reiseutgifter ut over kr. 500,- blir dekket.

Søknadsfrist er 1. mai 1996.
Søknaden sendes til Institutt for Journalistikk (IJ), Pb 1185, 1631 Gamle Fredrikstad. Søknadsskjema og nærmere opplysninger fås ved henvendelse til IJ direkte, tlf. 69 32 20 54.

Familien Blix' Fond til fremme av medisinsk forskning

Søknad om bidrag fra Fondet til støtte av norsk medisinsk forskning innen feltene hjerte-kar­ sykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene, sendes legatstyret v/h.r.advokat Harald Schjoldager, P.b. 400 Sentrum, 0103 Oslo. Søknaden må være innkommet innen 15. juni 1996. Den må skrives på dertil fastsatt skjema, som fåes utlevert, evt. tilsendt ved henvendelse til samme sted. Til utdeling i år står til disposisjon kr. 1 093 000,-. Når det fra en avdeling sendes flere søknader, må avdelingen angi prioritetsrekkefølge.

Interne kurs for tilsatte

Opplæringskomiteen innbyr til følgende kurs i mai og juni 1996:

Kurs i notat-, referat- og protokollskriving
Tid: Tirsdag 7. til torsdag 9. mai kl. 8.30­15.30 på Kringsjå kurssenter.

Kurs i budsjettering og årsplanlegging
Tid: Onsdag 8. mai kl. 8.30­12 på Kringsjå kurssenter.

Kurs i engelsk «Building up writing skills»
To dagers intensivt kurs
Tid: Vårkurs torsdag 9. og fredag 10. mai, høstkurs torsdag 26. og fredag 27. september kl.9­15.30 på Norsk Fredskorpssamband kurslokale, Kringsjå.

Kurs i statistikk for teknisk personale
Tid: Mandag 3., tirsdag 4. og mandag 10. juni på Preklinikken, Gaustad.

Kurs i rekruttering/tilsetting med hovedvekt på intervjuteknikk
Tid: Tirsdag 11. og onsdag 12. juni kl. 9­15.30 på Kringsjå kurssenter.

Nærmere informasjon om kursene, se opplæringskatalogen, opplæringskomiteens oversikt over opplærings- og utviklingstiltak 1996. Praktiske spørsmål kan rettes til konsulent Martha Hølmo, tlf. 22 85 62 60 eller opplæringsleder Inger Røkkum, tlf. 22 85 62 60.
Påmeldingsfrist: Se kursutlysningene i katalogen. Send søknadsskjema (opplæringskatalogen s. 53) til fax nr. 22 85 70 87, PB 1071 Blindern.

KULTs stipend for journalister og forskere 1996

Programmet Kultur- og tradisjonsformidlende forskning (KULT) i Norges forskningsråd inviterer journalister og forskere til å søke stipend for å arbeide med forskningsformidling. Stipendene er på kr. 25 000,- pr. måned. KULT-programmet er et stort tverrfaglig kulturforskningsprogram som fokuserer på kulturarv og kulturell endring, kulturmøter og kulturpolitikk i det norske samfunnet. Målet med stipendene er å skape kontakter mellom forskning og journalistikk, og begge yrkesgrupper inviteres til å delta. Journalister kontakter en vitenskapelig institusjon og avtaler en hospiteringsordning eller en annen måte å fordype seg i KULT-forskning på. Forskere tilknyttet KULT-programmet kontakter en redaksjon i et norsk massemedium og avtaler en hospiteringsordning eller en annen måte å fordype seg i journalistikk og formidling på. Avtale om evt. hospiteringsordning med vertsinstitusjon må gjøres før endelig tildeling av stipend. Forskningsrådet kan være behjelpelig med kontaktformidling. Søknadsfrist er 20. mai 1996, og stipendperioden skal avvikles i tidsrommet august­desember 1996. Ytterligere informasjon fås hos Norges forskningsråd, P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Kontaktperson er Tor Lunde Larsen, tlf. 22 03 73 44, faks: 22 03 74 09, Epost tor.lunde-larsen@nrf.no

Nordisk Samfundsvidenskabeligt Forskningsseminar

Formålet med seminaret, som har tittelen «En bæredyktig og sammenhængende samfundsvidenskabelig sygdomsforskning», er at skabe kontakt mellem nordiske forskere på området og udvikle teorier og begreper indenfor samfundsvidenskabelig sygdomsforskning. Seminaret omhandler blant annet følgende temaer: Sygdomsteori, hverdagslivet og den professionelle behandling, økologi og markedskræfter, strategier for en sammenhængende og bæredygtig samfundsvidenskabelig sygdomsforskning. Sted: Rungstedgård, Rungsted (nord for København). Tid: 5.­7. oktober 1996. Pris: kr. 1000,-. Max. deltagerantal: 40. Tilmelding snarest og senest 14. maj til NSS c/o Dorte E. Gannik, Central forskningsenhed for almen praksis, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, DK-2200 København N, Danmark, tlf. +45 35 32 71 71, fax. +45 35 37 12 82. Arbeidsprogram og yderligere oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til ovenstående adresse.
Innhold Uniforum 06/96

Publisert 21. juli 1996 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere