KORT MØTE

Innhold Uniforum 06/96
Navn: Stein L. Bråten
Utdanning: Dr.philos. i psykologi og mag.art. i sosiologi
Tittel: Professor
Ansatt ved: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

- Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

- Det er et ressursmessig presset miljø, uten personale til å hjelpe seg. De siste 25 år har jeg sett en tiltakende ressurs-deprivering i ulike fagmiljøer, samtidig som stadig større deler av tilgjengelige ressurser samles opp og brukes av voksende fakultetsdirektorater.

- Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

- Ny og flatere universitetsstruktur. Da mener jeg fagenheter i nettverk med fakultetssekretærer i serviceknutepunkter, ikke kommandopunkter.

- Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

- Ved simulerbare modeller forsøker jeg å forklare spedbarns kommunikasjon og etterlikning. Hvordan kan for eksempel nyfødte ta etter den voksnes hoderotering også etter at vedkommende tar pause? Og hvordan kan en ni måneder gammel baby som ser på at en voksen trykker på en nedsenket, skjult ringeknapp, gjøre nøyaktig det samme dagen etter? Jo, babyen formår å ta direkte del i den voksnes bevegelser som gjensidig utfyller babyens kroppsfølelse. Det er på tide å rive ned det modellmonopol som Freud og Piaget la grunnlag for med å tilskrive spedbarn kontaktløshet og egosentrisitet. Forskere bak funn stikk i strid med dette er tilsluttet nettverket Teoriforum. Til høsten fortsetter vi samarbeidet i Senter for høyere studier ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Da vil også spedbarns- og hjerneforskeren Colwyn Trevarthen delta.

- Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

- Professor Per Andersen. Sammen med sine doktorander påviser han betydningen for blant annet ulike minnefunksjoner av Hippocampus, som virker inne i tinninglappen med å fordele inntrykk.

Ingeborg Wiese


Innhold Uniforum 06/96

Publisert 21. juli 1996 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere