I dialog om afrikansk demokrati

Innhold Uniforum 06/96
Kan det vestlige demokratiet innføres i afrikanske land? Dette ble diskutert på Senter for utvikling og miljøs internasjonale seminar.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

­ I en tid hvor Øst-Europa og Sørøst-Asia får mye oppmerksomhet, må vi ikke glemme Afrika, sa professor Helge Hveem ved Institutt for statsvitenskap. Rett før påske hadde Senter for utvikling og miljø i samarbeid med Hveems institutt invitert forskere fra inn- og utland til seminar om afrikansk politikk.

Professor Célestin Monga fra Massachusetts Institute of Technology påpekte at det var symptomatisk hvor lite oppmerksomhet forkjempere for demokrati i Afrika får i forhold til de tilsvarende i Øst-Europa.

­ Det er ingen som hevder at de østeuropeiske land trenger lang tid på å utvikle demokrati, selv om heller ikke disse landene har tradisjoner for en slik styreform, sa Monga.

Den kamerunske forskeren skulle i sitt foredrag fortelle om hvordan Afrika passer inn i de akademiske teorier om demokrati. Han startet imidlertid med å fortelle at han heller ville snakke om hvordan verdensdelen ikke passer inn i de nevnte teorier.

­ Det forventes at spørsmålene om hva et demokrati skal inneholde, skal løses i Afrika, uten at det er funnet noe svar på dette andre steder, sa han. Monga mener at statsvitere i Vesten ikke har tatt nok hensyn til dette i sine analyser av de afrikanske politiske systemer.

CNN HOS BESTEMOR

Monga framhevet at dikotomien bykultur og landlig kultur ofte blir overdramatisert blant vestlige forskere.

­ Da jeg var hjemme i Kamerun og besøkte min bestemor, satt landsbybefolkningen og så på CNN, fortalte Monga.

Mange forskere i Vesten har hevdet at befolkningen i de afrikanske statene består av for mange etniske grupper og stammer til å kunne utvikle demokratier.

­ Til daglig bor jeg i Boston som er mer fragmentert enn alle de afrikanske landene jeg kjenner, var Mongas lakoniske kommentar til denne tankegangen.

RAMMER AMERIKANERE

Hveem mener at mye av Mongas skyts rammer tidligere amerikanske forskere, som la for stor vekt på en vestlig tankegang.

­ En rekke nyere europeiske forskere har et annet syn. Det er likevel farlig å la seg forføre for sterkt av forskjellene mellom bykultur og landlig kultur eller moderne og tradisjonell kultur når man analyserer afrikanske samfunn.

Hveem sa at det er viktig å gå inn i dialog med utenlandske forskere for å heve egen innsikt.

­ Vi har behov for å komme sammen for å diskutere internasjonale og sammenliknende spørsmål og styrke våre forskernettverk.


Innhold Uniforum 06/96

Publisert 21. juli 1996 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere