HVA SKJER

Innhold Uniforum 06/96

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

5. mai: Geologisk tur til Kolsås. Frammøte kl. 11.00 v/Gjettum stasjon, Kolsåsbanen v/førstekonservator Reidar Trønnes.

Zoologisk museum

Tid: kl. 13

Sted: Zoologisk museum, 1. etasje

21. april: «Gjøken - småfuglenes skrekk» v/stipendiat Arild Johnsen.

28. april: «Husmusa og fjellmusa - en eventyrstund for de små» v/cand.mag. Cathrine Vollelv.

Botanisk hage og museum

Tid: kl. 13.00

Sted: Auditoriet, Botanisk museum

21. april: «Vår i min hage og i Botanisk hage» v/arkitekt Elin Conradi.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2

21. april: Eduardo Archetti: Sorg, lidelse og erotikk i argentinsk tango - med dans etterpå!

28. april: Paneldebatt om islam med bl.a. Unni Wikan og Thomas Hylland Eriksen.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

30. april: «Institusjonshistorisk perspektiv på universitetet. Kjennetegn ved historien til Universitetet i Bergen» v/stipendiat Astrid Forland, Senter for vitenskapsteori, Bergen.

Humanistisk Kollegium

Tema: Den etiske vending - opptakt og forløp
Tid: tirsdager kl. 19­20.45
Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47
30. april: »Aasmund Brynildsen. Det nye hjertet» v/Torstein Tollefsen.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
3. mai: Årsmøte: «Sustainability: an ecological perspective» v/Sir Richard Southwood.

Senter for kvinneforskning

Det uartikulertes rolle i forskningsprosessen

Tirsdag 7. mai kl. 10­14 i Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Faglig ansvarlige: fysioterapeut, dr.polit. Gunn Engelsrud og forsker og sosiolog Ulla-Britt Lilleaas.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
19. april: «The Laboratory of Fictional Truth» v/professor Peter Kivy, Department of Philosophy, Rutgers University.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45
Sted: Biologibygningen (Kristine Bonnevies hus), Blindern
Entré: kr. 30
7. mai: «Menneskehjernen - hva vi vet og hva vi ikke vet» v/professor Ole Petter Ottersen, Anatomisk institutt.

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 2, Brakke 1 (ved Sophus Bugges hus, Blindern)
19. april: «Partiprogrammenes språklige utvikling» v/Margareth Sandvik.
26. april: «Avissjangrenes historie» v/Thore A. Roksvold.
4. mai. «Seksualopplysning - en bokhistorisk vandring» v/Bodil Stenseth.

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tid: mandag kl. 12.15­14
Sted: C 105, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern
29. april: «Pilgrimsreiser i middelalderen i Norge» v/hovedfagsstudent Ragnhild Bjelland.

Forskerseminaret v/Historisk institutt

Tid: onsdager kl. 18.15­20
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
24. april: «Tyskland fra to stater og én nasjon til én stat og to nasjoner» v/professor Oddbjørn Fure, Bergen.

Retorikk og scenografi i Ibsens samtidsdramaer

Tid: onsdager kl. 10­12
Sted: Sem.rom 32, Henrik Wergelands hus, Blindern
Foreleser: professor Asbjørn Aarseth, professor II v/Senter for Ibsenstudier)
24. april: «Hedda Gabler og John Gabriel Borkman: Lavendler og saltede roser.»

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
6. mai: «An Approach to Political Culture» v/Christian Krohn-Hansen.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18­20
Sted: Auditoriet, Rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
30. april: «Lavressursproblematikk og katastrofer» v/Knut O. Sundnes, Anestesiavdelingen, Bærum sykehus.

Tirsdagskaffeseminarene

Tid. kl. 12.15­13.45
Sted: Institutt for rettsformatikk, St. Olavs plass 5, sem.rom 456, Domus Nova
30. april: «Hyperpolitikk og velgerkyborgen - politikk og nye medier» v/stipendiat Tore Slaatta, Institutt for medier og kommunikasjon.

ARENA-seminar

Tid: tirsdager kl. 12.15­14
Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, Blindern
30. april: «Democracy in Multicultural Societies» v/Russell Hanson, Indiana University, Bloomington.

Development of the Christian Music of 300­1300

Fredag 19. april kl. 10.15­12 holder professor Eugene Kindler, Karls Universitet i Praha en gjesteforelesning i Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23 med ovennevnte tittel.

Conrad in Scandinavia

er tittelen på en internasjonal konferanse som arrangeres fredag 26. april (fra kl. 17.15­21) og lørdag 27. april (fra kl. 10.15­14) i Aud. 2, Sophus Bugges hus, Blindern. Ansvarlige: professorene Olav Lausund og Hans H. Skei. Nærmere opplysninger: Jakob Lothe, tlf. 56897.

Studere i Australia?

Internasjonal avdeling og De Norske Studiesentra arrangerer informasjonsseminar om studier i Australia tirsdag 23. april kl. 18­21 på SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30. Representanter fra Griffith University, University of Newcastle, La Trobe University og University of Western Sydney vil være til stede for å informere om studier ved disse lærestedene. Nærmere opplysninger: Kristin Devor, tlf. 22 85 88 82/51.

Fjernundervisning i Internett-perspektiv

Institutt for informatikk vil arrangere en paneldebatt om fjernundervisning og Internett med undertittelen «Pedagogisk nyvinning eller IT-teknologisk lekestue?» torsdag 9. mai kl. 13­15 i auditorium 1, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23. Deltakelse fra USIT, UV-fakultetet, Schibsted-nett, NKS og Ifi.
Innhold Uniforum 06/96

Publisert 21. juli 1996 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere