Dobbelt så mange ut på ERASMUS som inn

Innhold Uniforum 06/96
I perioden høsten -92 til våren -96 sendte Universitetet i Oslo (UiO) ut totalt 687 ERASMUS-studenter, hvorav om lag 78 prosent på nettverksavtaler.

I perioden høsten -93 til våren -96 har UiO tatt imot 274 ERASMUS-studenter. (Statistikk fra høsten-92 og våren -93 foreligger ikke)

Forholdet utreisende studenter/innreisende studenter er 2 mot 1.

Ifølge førstekonsulent i Internasjonal avdeling, Hélène Ullerø, skyldes dette antakeligvis at Norge er et dyrt land å bo i og at språket er «less widely spoken» ­ som EU-kommisjonen uttrykker det. Ullerø understreker at flere kurs på engelsk er et av tilbudene som kan trekke flere ERASMUS-studenter til Norge.

De nordiske land benytter seg mest av NORDPLUS-programmet, derfor er ikke ERASMUS-mobilitetstallene med disse landene interessante.

De landene som er mest populære å reise til for ERASMUS-studenter fra UiO: Frankrike (30 %), Storbritannia (20 %), Tyskland (15 %),Nederland (12 %) og Spania (6 %).

De landene som UiO mottar flest ERASMUS-studenter fra er Tyskland (25 %) og Nederland (22 %), så Frankrike (14 %) og Storbritannia (12 %). Spania og Italia sender likt (8 %).

Med Frankrike er forholdet utreisende/innreisende 4 til 1, med Storbritannia

3 til 1, med Spania 2 til 1, med Tyskland, Nederland og Italia så godt som 1 til 1.

De universitetene som er mest populære er de institusjonene der UiO har

velfungerende nettverksavtaler med tilrettelagte studieprogrammer (jus,

statsvitenskap osv). Den fakultetsvise fordelingen er som følgende:

UTREISENDE NETTVERKSSTUDENTER:

JUS og HF: 30 % hver
SV: 27 %
MED: 8 %
MN: 4 %
OD og TF: under 1% tilsammen

INNREISENDE STUDENTER (NETTVERK OG FREE-MOVER):

JUS: 30 %
SV: 26%
HF: 23%
MED: 9%
MN: 7%
OD og TF: 2,5 % hver.


Innhold Uniforum 06/96
Publisert 21. juli 1996 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere