­ Utlendingsdirektoratet mangler kunnskap

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95
Internasjonalt ansvarlig i Norsk Studentunion, Kjetil Visnes, beskylder Utlendingsdirektoratet (UDI) for manglende kunnskap om utdanningsspørsmål.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

­ UDI vet ikke nok om utdanning, og de har ikke nok kapasitet til å vurdere utenlandske studenters oppholdstillatelser, sier internasjonalt ansvarlig Kjetil Visnes i Norsk Studentunion.

­ Problematiske rutiner gjør at studenter som søker om oppholdstillatelse, må vente opp til tre måneder før de får svar fra UDI. De får derfor ikke studielån i tide. Den lange ventetiden fører til at studentene er avhengig av å låne penger fra andre hold, før den etterlengtede utbetalingen fra Statens lånekasse for utdanning kommer.

­ MENINGSLøSE RUTINER

Til tross for at Lånekassen godtar en studieforsinkelse på ett år, må studentene søke om oppholdstillatelse hvert eneste år. Det er begrenset hvor mye det går an å bli forsinket i løpet av ett år, mener Visnes.

Søknad om fornyet oppholdstillatelse må først sendes til den lokale politistasjon, som sender den videre til UDI. Svaret på søknaden blir sendt tilbake til politistasjonen, som så gir tilbakemelding til den aktuelle studenten.

­ Dette er et håpløst system som volder de utenlandske studentene store problemer og forsinker deres studieprogresjon, som igjen svekker deres muligheter for forlenget oppholdstillatelse. Det blir mangel på individuell behandling og ikke rom for skjønnsmessige vurderinger når UDI bare går ut fra én mal for å avgjøre søknader. De gjør ikke annet enn å telle hvor mange vekttall studenten har kommet igjennom på ett år, hevder Visnes.

­ VI TRENGER IKKE KUNNSKAP!

Underdirektør Siri Johnsen i UDI sier derimot at alle søkere får en individuell behandling.

­ Studentprogresjon er et viktig moment i behandlingen av søknader, men vi forholder oss til utdanningsinstitusjonenes uttalelser om hver enkelt sak.

Johnsen mener derfor at UDI ikke trenger kunnskap om utdanning, men at de må forholde seg til utlendingsloven. Hun går ikke med på at UDI har unødvendig treg saksbehandling for studenter.

­ Studentene er blant dem som får aller raskest svar på sine søknader. Hvis søknadene blir sendt inn i god tid og de inneholder alle nødvendige opplysninger, er det vår ambisjon å gi raske svar, sier Johnsen.

­ Det er imidlertid et problem at det kommer inn svært mange søknader samtidig.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere