­ Utfordring å få til en kryssbefruktning

InnholdNeste Uniforum 16/95

Nyskapningen NTNU:

­ Forhåpentligvis har vi fått ryddet en del frykt og misforståelser av veien, sier prorektor Arild Underdal, som har ledet det offentlige utvalget som har utredet NTNU. (Foto: Gro Lien Garbo)

­ Den store utfordringen er å få til en kryssbefruktning mellom tekniske- og naturvitenskapelige fag og samfunns- og kulturfag. Får man ikke det til, er opprettelsen av Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim lite meningsfull.

AV GRO LIEN GARBO

Det sier Arild Underdal, prorektor ved Universitetet i Oslo og leder for det offentlige utvalget som har utredet fremtidig struktur og organisering av NTNU. Fra årsskiftet er dagens universitetet i Trondheim med Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) og Norges tekniske høgskole (NTH) historie. Underdal bærer preg av å ha jobbet på spreng den siste tiden.Telefon, faks og elektronisk post har vært flittig benyttet de siste dagene for å få alle brikkene på plass. Vel fem og en halv måned var tiden regjeringen ga utvalget til å få ferdig utredningen om NTNU.

­ Det er klart at innstillingen kunne blitt bedre med mer tid, men regjeringen hadde vel gode grunner til å legge litt trykk på behandlingen, sier Underdal.

Han understreker at Stortinget i og med beslutningen om å danne NTNU i Trondheim har lagt opp til en meget krevende konstruksjon. Mange av de involverte både ved AVH og NTH har villet gi Underdal og de andre medlemmene i utvalget råd ­ de fleste har gått ut på å la mest mulig forbli ved det gamle.

­ Arbeidet har ikke bare vært lett. Omdanningen skjer etter 25 års strid. Antakeligvis har det vært verst for de medlemmene i utvalget som arbeider i miljøet. Forhåpentligvis har vi fått ryddet en del frykt og misforståelser av veien, sier Underdal.

STRENGERE PRIORITERING

I tråd med Stortingetsvedtaket legger utvalget opp til at teknisk-naturvitenskapelige fag skal være tyngdepunktet i NTNUs virksomhet. Samtidig skal NTNU innenfor disse fagområdende være et knutepunkt i Norgesnettet. Man ønsker at NTNU skal utvikle og formidle kunnskaper til næringsliv, forvaltning og samfunn med tanke på løse praktiske problemer og å mestre nye utfordringer. Samtidig understrekes det at NTNU skal være et universitet ­ og ikke en sterkt spesialisert vitenskapelig høyskole. NTNU skal blant annet drive forskning på alle nivåer, også innenfor fag som ikke faller innenfor hovedsatsingsområdene.

­ Det går imidlertid klart fram av Stortingets vedtak at NTNU skal konsentrere det meste av kreftene om de tekniske og naturvitenskapelige fagene. Språk- og kulturfag skal fortsatt ha gode livsbetingelser, men det blir strengere krav til prioriteringen innenfor disse fagene. En del kompetanse må bygges opp i skjæringspunktet mot teknologi, sier Underdal.

IKKE STøTTEFAG, MEN SAMSPILL

Utvalget går inn for at NTNUs fagprofil skal konsentrere seg rundt fire grunntemaer: Teknologi, natur, samfunn og kultur.

«Den faglige utfordringen går langt ut over det å legge inn små støttefags- og orienteringskomponeneter fra andre fag i ulike utdanningsprogrammer. Den innsikt vi her snakker om kan bare utvikles når samspillet selv gjøres til gjenstand for forskning og undervisning. Å gjøre det, og å gjøre det godt, er an av de viktigste og vanskeligste utfordringene NTNU står overfor», heter det i utredningen.

NTNU tar mål av seg å belyse komplekse sammenhenger via tverrrfaglig virksomhet. Hvordan vi skal kunne få til en omstilling til et bærekraftig velferdssamfunn, er blant de problemstillingene utvalget mener kaller på samarbeid mellom blant annet teknologer, realister og samfunnsvitere.


InnholdNeste Uniforum 16/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere