Redaksjon:


Informasjonsavdelingen, Universitetet i Oslo
Postboks 1076 Blindern
0316 Oslo
tlf: 22 85 62 55
fax: 22 85 43 74

Ansvarlig redaktør: Tove Nielsen
Redaktør: Gro Lien Garboe

Layout/sats (trykt versjon): AvisMacer'n, Oslo
tlf: 22 60 74 95
Trykk: Oslo Avistrykkeri, Oslo

Redaksjonen avsluttet 4. oktober 1995. Stoffrist til neste nummer er 13. oktober. Leserinnlegg og annet stoff kan gjerne skrives i MS Word og leveres på MAC-formatert diskett eller E-post til g.l.garbo@admin.uio.no


Elektronisk tilrettelegging og utforming for World Wide Web:

Oppdatert 12. oktober 1995 av Arnt Sommerlund (Informasjonsavdelingen), prosjektmedarbeider NYST Informasjonsformidling.
Tips og innspill på denne elektroniske avisen sendes pr. E-post:
arnt.sommerlund@admin.uio.no


Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere