HVA SKJER

Uniforum 15/95

HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum
Tid: kl. 14
Sted: Geologisk museum, 1. etasje
15. oktober: «Naturen selv som forurenser. Atmosfæriske gass- og støvutslipp fra vulkaner» v/førstekonservator Inge Bryhni. Paleontologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Geologisk museum, Paleontologisk sal, 2. etasje
15. oktober: «Fossilene - veivisere til fortidens dyreverden» v/professor David L. Bruton. Zoologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Zoologisk museum, 1. etasje
8. oktober: «Ugler - nattens jegere» v/Frode Bye, Norsk ornitologisk forening.
15. oktober: «Biodiversitet - hva er nå egentlig det?» v/professor Odd Halvorsen, Zoologisk museum. Botanisk hage og museum

Lørdag 14. oktober kl. 14 i auditoriet, Botanisk museum: «Løk og løklegging - vi forbereder vårens blomsterflor» v/overgartner Steinar Sjøborg.
Søndag 15. oktober kl. 12 i auditoriet, Zoologisk museum: «Kartlegging av storsopper i Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom amatører og forskere» v/førstekonservator Gro Gulden.

Søndager på Etnografisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Foredragssalen, Etnografisk museum (Historisk museums bygning), Frederiksgate 2
8. oktober: «Fra selvstendighet til avhengighet: Bedamini på Ny Guinea». M/lysbilder. V/Arve Sørum.
15. oktober: «Om historieoppfatninger i forskjellige samfunn» v/Thomas Hylland Eriksen.

Likeverd og forskjell - En etisk intuisjon og dens grenser

HFs Etikkseminar høsten 1995
Tid: annenhver torsdag kl. 14.15­17
Sted: Sem.rom 1, Sophus Bugges hus, Blindern
12. oktober: «Treating People as Equals - The Underlying Intuitions in a Radical Egalitarianism, with a view to Marx» v/professor em. Kai Nielsen, University of Calgary, Canada. Kommentator: seniorforsker Tore Lindholm, Institutt for menneskerettigheter.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 30, Niels Henrik Abels hus, Blindern
10. oktober: «Studenters identifisering med fag og institutt. En sammenliknende kvalitativ studie av sosiologistudenter i Oslo og i Stockholm» v/cand.mag. Kristine Holtet.
17. oktober: «Tidlig 'evaluering' av Universitetet i Oslo: The Rockefeller Foundation og norsk forskning før 1940» v/professor II Robert Marc Friedman.

Krig og litteratur

Tid: lørdager kl. 12.15­13
Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47
14. oktober: «Frå mot til angst. Krig og fred i 1940-åras lyrikk» v/professor Otto Hageberg.
21. oktober: «Olav Duun og krigen» v/direktør Einar Vannebo.

Flyktningefamilier og psykisk helse - forståelse og tiltak

Tid: onsdager kl. 16.15­18
Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern
11. oktober: «En bedre start. Erfaringer fra et undervisningsprosjekt med tospråklige barn og deres foreldre» v/psykolog Sunil Loona, Torshov kompetansesenter.
18. oktober: «Familiesamtaler og hjelpenettverk. Erfaringer fra et familieterapeutisk prosjekt med flyktninger» v/førsteamanuensis Sissel Reichelt, Psykologisk institutt og sjefpsykolog Nora Sveaass, Psykososialt senter for flyktninger.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
19. oktober: Fellesmøte: «Istiden i Skandinavia og på Svalbard - hvordan og hvorfor?» v/professor Jan Mangerud.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
13. oktober: «Partikkelfysikk og Big Bang-kosmologi» v/professor Egil Lillestøl, Universitetet i Bergen/CERN.
20. oktober: «Rational Reasoning and Rationalizable Sets» v/professor Geir Asheim, Sosialøkonomisk institutt og Martin Dufwenberg, Uppsala universitet.

Senter for kvinneforskning

Fredag 13. oktober kl. 9­16 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47. Henvendelse: Ruth Toverud, Senter for kvinneforskning, tlf. 22 85 89 38.
Er det sundhedsskadeligt for kvinder at arbejde?
Betragtninger omkring den ændrede middellevetid for danske - og måske nordiske kvinder v/psykiater og lektor i medisinsk kvinneforskning i København, Birgit Petersson torsdag 19. oktober kl. 10.
Risikojakt eller ressursmobilisering - hva slags medisinsk kunnskap fremmer kvinners styrke?
Fredag 20. oktober kl. 9.15­15 i Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Programansvarlig: professor dr.med. Kirsti Malterud. Nærmere opplysninger: Sidsel P. Aarseth, tlf. 22 85 89 37.

Romantikk og romanser

Arr.: Estetisk seminar v/HF
Tid: fredager kl. 14.15­17
Sted: Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern
13. oktober: «A Love Beyond all Bounds. Om Abelard og Héloise» v/Claire Nouvet, Emery, Atlanta. «Albertine's lies. Om kjærlighet og løgn hos Proust» v/J. Hillis Miller, Irvine.

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 454, P.A. Munchs hus, Blindern
6. oktober:«Ekstremistgruppers retorikk» v/Tore Bjørgo/Hélene Lööw.
13. oktober: «Om å undersøke språket i lærebøker» v/Anne Charlotte Torvatn.
20. oktober: «Kunst og sykdom. Til spørsmålet om psykiatriens retorikk» v/Per Buvik.

Humanistisk Kollegium

Tid: annenhver tirsdag kl. 19.00­20.45
Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum
17. oktober: «Rousseau og fremskrittet» v/Hans Kolstad. Replikk: Knut Midgaard.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45
Sted: Biologibygningen (Kristine Bonnevies hus), Blindern
Entré: kr. 30
10. oktober: «Det er moro å være aktiv. Fredssak, global fordeling, økologi. Vi deltar enten vi vil eller ei» v/Arne Næss, tidligere professor i filosofi ved universitetet, nå tilknyttet Senter for utvikling og miljø (SUM).

Nasjonal og individuell identitetsdannelse i Henrik Ibsens forfatterskap 1848­1867

Tid: mandager kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 534, Henrik Wergelands hus, Blindern
9. oktober: «Peer Gynt belyst ut fra Giddens modernitetsteori» v/Gjertrud Sæter.

FNs rolle i det internasjonale samfunnet

Tid: kl. 14.15­16
Sted: Rom 1001, Eilert Sundts hus, 10. etasje, Blindern
17. oktober: «FN og internasjonal økonomisk utvikling» v/Helge Hveem.

FNs rolle i det tidligere Jugoslavia

Paneldebatt torsdag 12. oktober kl. 16.15­18 i Aud. 1, Eilert Sundts hus, Blindern m/professor Bernt Hagtvet, forsker Per Erik Solli og professor Øyvind Østerud. Innledninger v/ambassadør Kai Eide og Svein Mønnesland.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
16. oktober: «Participatory Landuse Planning: A Case from bushmenland in Namibia» v/Neil Powell.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
10. oktober: «Regional integrasjon i Afrika: SADC-samarbeidet som utviklingsfremmende?» v/cand.polit Simen Agdestein.
17. oktober: «Industrisatsing i u-land: Utviklingsmotor med for store utslipp?» v/amanuensis Sylvi Endresen, Avd. for samfunnsgeografi.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18­20.30
Sted: Auditorium, Rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
17. oktober: «Barneprostitusjon i u-land» v/Marianne Sætre, Redd Barna.

Matpakkeseminar på statsvitenskap

Tid: torsdager kl. 11.15­12
Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern
12. oktober: «Skoleretninger i internasjonal politisk økonomi» v/Helge Hveem.

Fremtidens skoler og universiteter: Hvilke visjoner bør vi ha?

Flux - tidsskrift for vitenskap, kunst og fantasi arrangerer i samarbeid med Oslo Studentfestival 95 en trialog mellom Inge Lønning, Arne Næss og Lucy Smith Tid: onsdag 11. oktober kl. 20.45, sted: Stort telt på Frederikkeplassen på Blindern. Ida (11) og Nathalia (11) leser utdrag fra «Den Lille Prinsen». Øl og min.vann i pausen.

Fakta eller fiksjon?

Utdanning uten ord? er tittelen på den nordiske seminarrekken om bruk av bilder og bildemedier i utdanning og forskning som arrangeres av Høgskolen i Lillehammer, Universitetet i Oslo og Sentralorganet for fjernundervisning (SOFF). I dagene 11.­13. oktober holdes seminaret «Fakta eller fiksjon?» på Høgskolen i Lillehammer der følgende temaer vil bli tatt opp: Nye bildemedier - manipulasjon, muligheter og problemer; Fakta eller fiksjon? - om formens betydning for innhold, troverdighet og rekkevidde; Presentasjonsformer - om bruk av særtrekk fra reklame, musikkvideo og komedie i opplæring. For mer informasjon, kontakt Per Eriksson, tlf. 61 28 83 52.

Innvielse av Det fellesnordiske instituttbiblioteket i Athen

Innvielse av bygningen foregår fredag 20. oktober. Arrangementet vil gå over hele dagen og inkludere en enkel innvielseshøytidelighet i biblioteksbygget tidlig på formiddagen, en formell innvielse senere på dagen i Athen-universitetets festaula, med taler av nordiske og greske undervisnings/kulturministre og mottakelse med bevertning og musikalsk underholdning i biblioteksbygget senere på ettermiddagen. Lørdag 21. oktober arrangeres en heldagsekskursjon til det svenske instituttets utgravningsområde i Berbati i Argolis.

Speaking Our Place: Women's Perspectives on Higher Education

One Day National Conference Saturday 16 March 1996 at the University of Central Lancashire, Preston. The aim of the Conference is to facilitate networking and debate amongst all women working in HE.
Nærmere opplysninger: Informasjonsavdelingen, tlf. 22 85 64 50.

FN 50 år

Nærmere om markering av FNs 50-årsjubileum 24. oktober kommer i neste Uniforum.
Uniforum 15/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere