DOKTORGRADER

Uniforum 15/95 (NB! Dette er siste artikkel i dennutgaven.)

Det medisinske fakultet

Cand.med. Reidar Dullerud vil lørdag 14. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Percutaneous automated nucleotomy and imaging with CT, MR and diskography in lumber disk herniation» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Trond Warloe vil lørdag 14. oktober kl. 10.15 i Auditoriet, Det Norske Radiumhospital, Montebello offentlig forsvare sin avhandling «Photodynamic therapy of human malignant tumors. A study of epithelial tumors of the skin, gastrointestinal tract and malignant pleural mesothelioma» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Olaug Villanger vil fredag 20. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Secretion from liver and pancreas under normal conditions and during hyperbilirubinemia. An experimental study with emphasis on bicarbonate secretion» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Førsteamanuensis Pål Kolstø forsvarte 30. september offentlig sin avhandling «Sannhet i løgn. Lev Tolstoj og den ortodokse tro» for den filosofiske doktorgraden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Idar Horstad forsvarte 22. september offentlig sin avhandling «Petroleum Migration Filling and Biological Degradation in Mesozoic reservoirs in the Northern North Sea» for dr.scient.-graden.

Dipl.ing. Ralf Schmidt forsvarte 29. september offentlig sin avhandling «Synthesis, Characterisation and Application of the novel, regular mesoporous materials MCM-41 and MCM-48» for dr.scient.-graden.

Anne Helene Schistad Solberg vil fredag 6. oktober kl. 11.15 i Store auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23 offentlig forsvare sin avhandling «Data Fusion and Texture in Classification of Synthetic Aperture Radar Imagery» for dr.scient.-graden.

Stephen J.M. Mdachi vil tirsdag 17. oktober kl. 10.00 i Auditorium 3, Kjemisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Synthetic Studies of Tricyclic Sesquiterpenes» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Trond Bergene vil torsdag 19. oktober kl. 12.30 i Lille fysiske auditorium offentlig forsvare sin avhandling «Efficiencies and Physical Principles of Various Soal Energy Conversion Processes Leading to the Photolysis of Water» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Terje P. Hagen vil fredag 6. oktober kl. 10.15 i Ragnar Frisch auditorium, Ullevål Kino offentlig forsvare sin avhandling «Models of decision-making in political institutions» for dr.polit.-graden.

Cand.polit. Jorunn Møller vil fredag 6. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Rektor som pedagogisk leder i grunnskolen - spenningsfeltet mellom forvaltning, tradisjon og profesjon» for dr.polit.-graden.

Cand.polit. Kjersti Larsen vil lørdag 7. oktober kl. 10.15 i Foredragssalen, Etnografisk museum, Frederiksgt. 2 offentlig forsvare sin avhandling «Where Humans and Spiritsx Meet. Incorporating differences and experiencing otherness in Zanzibar Town» for dr.polit.-graden.


Uniforum 15/95 (NB! Dette er siste artikkel i dennutgaven.)
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere