Kort møte med Sarah Skar

Uniforum 13/95


KORT MØTE

Navn: Sarah Skar
Utdanning: Doktorgrad i sosialantropologi
Tittel: Førsteamanuensis
Ansatt ved: Institutt og museum for antropologi

 

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Det er mangfoldig og spennende. Både faglig sett og personlig er det en stor spennvidde i miljøet. Samtidig klarer vi å få til en slags lojalitet overfor hverandre.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Den demokratiske kulturen her ved universitetet er en hindring for å få til en policy.

Jeg har en følelse av at hver sak må tas opp som noe nytt. Man klarer ikke å holde fast ved prinsipper man er blitt enige om.

Jeg er dessuten opptatt av måten vi presenterer grunnforskningen på. Vi må ta grunnforskningen med i undervisningen, både på grunnfags-, mellomfags-, hovedfags- og doktorgradsnivå.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Jeg studerer bruken av identitetspapirer i en høylandsby i Peru. Emnet er interessant som utgangspunkt for å se på demokrati i et statssamfunn. En stat, i dette tilfellet Peru, har behov for å få folk til å identifisere seg. Den må kartlegge og likebehandle sine borgere. Identitetspapirene kommer i konflikt med den identitetsfølelsen urbefolkningen i Peru har. De har problemer med å forstå hvorfor de må ha dem. Mange av dem er for øvrig analfabeter.

­ Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

­ Førsteamanuensis Geir Ulfstein ved Institutt for offentlig rett.

 

MBB


Uniforum 13/95

Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere