UB-ansatte i streik: Bibliotekene stengt


Hovedfagsstudent i statsvitenskap ,Jorun Teien, vil møte stengte dører ved Universitetsbiblioteket i dagene framover. (Foto: Ståle Skogstad).

De AF-organiserte ved Universitetsbiblioteket ble onsdag 31. mai tatt ut i streik. Som en konsekvens av dette er hovedbiblioteket på Drammensveien stengt. Det samme gjelder de fleste av fakultetsbibliotekene.

Under streiken er all ordinær kontakt mellom AF og arbeidsgiversiden i henhold til hovedtariffavtalen brutt.

Hovedfagsstudent i statsvitenskap, Jorun Teien, er en av de mange studentene som vil få problemer med å finne et sted å lese.

Selve eksamen vil imidlertid ikke bli rammet av streiken. De biblioteks-lesesalene som benyttes som eksamenslokaler, vil holdes åpne for eksamensavvikling. Universitetsledelsen henstiller derfor alle studenter om å møte opp til eksamen som planlagt.

Når det gjelder vanlige publikumstjenester, vil fakultetsbibliotekene være stengt ved Det historisk-filosofiske, Det samfunnsvitenskapelige, Det juridiske og Det teologiske fakultet. Ved Det odontologiske og Det medisinske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil åpningstidene være sterkt redusert.

AF har signalisert at streiken vil opptrappes i løpet av kort tid. Trolig vil de AF-organiserte ved Det medisinske, Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet tas ut i streik.

En slik opptrapping vil kunne skape større problemer for eksamensavviklingen. Universitetsledelsen oppfordrer imidlertid alle studenter til å møte opp til de planlagte eksamenene ­ og til ellers å forholde seg til sine respektive fakulteter for informasjon.


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere