Fare for streik blant universitetsansatte


­ Det er stor sannsynlighet for at det blir streik ved universitetene denne våren, sier generalsekretær Martin Svendsen i Norsk Forskerforbund. Etter bruddet mellom Akademikernes fellesorganisasjon (AF) og staten, tok meklingen til 9. mai.

Generalsekretær Martin Svendsen i Norsk Forskerforbund tror at den pågående meklingen mellom Akademikernes fellesorganisasjon og staten kommer til å bli vanskelig. (Foto: Eva C. Mortensen)

AV RAGNHILD BUGGE

Ved Universitetet i Oslo er det AF-medlemmene ved Universitetsbiblioteket, Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet som vil bli tatt ut i streik.

De fleste er forskerforbundsmedlemmer i Professorforeningen, Forskerforeningen, Forskerforbundets forening for administrativt personale (FAP) og Fagbibliotekarforeningen.

Totalt vil om lag 2000 ansatte i universitets- og høyskolesektoren i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger kunne bli berørt.

DåRLIG OPPGJøR

­ Tilbudet staten kom med kunne ikke aksepteres, fordi det igjen vil gi realnedgang i lønn for AF-medlemmer, påpeker Svendsen. Det faste kronetillegget ved de siste oppgjørene har gjort at statsansatte akademikere gjennom flere år har tapt i forhold til alle andre yrkesgrupper. Ett av AFs krav er at staten isteden skal operere med generelle prosenttillegg for å tilgodese også de langtidsutdannede.

­ Vi har vært tålmodige lenge nok. Nå er det på tide å si stopp, mener Svendsen. Fordi de andre hovedsammenslutningene har akseptert oppgjøret under forutsetning av at de kan kreve nye forhandlinger hvis AF får gjennomslag for sine krav, antar han at meklingen kommer til å bli vanskelig.

STUDENTENE UTSATT

Svendsen beklager at studentene generelt og særlig de som skal ta eksamen dette semestret kan komme til å bli rammet. ­ Men det er først og fremst arbeidsgivers, det vil si statens, ansvar at en eventuell konflikt vil ramme en uskyldig tredjepart, sier han. ­ Det er også i studentenes interesse at en negativ lønnsutvikling blant universitetsansatte nå blir snudd, understreker han. ­ Hvis universitetene ikke lenger klarer å rekruttere de beste og stillinger blir stående ubesatte, er det fare på ferde for hele undervisningssektoren. Det kan på sikt ha mer skadelige virkninger for studentene enn en streik, sier han.

ORIENTERINGSMøTER

Forskerforbundet holdt før bruddet orienteringsmøter for sine medlemmer ved alle landets universiteter. Holdningen har vært at det er riktig å gå inn for en hardere linje i dette og fremtidige oppgjør og arbeide for at det etter flere tiår med stadig større sprik, blir et bedre samsvar mellom offentlige og privatansatte akademikere.


Publisert 24. jan. 1996 21:09 - Sist endra 1. sep. 2014 12:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere