SMÅSTOFF


 • Universitetet gjenåpner
 • Sommeren i Rosendal
 • Prosjekt-konkurranse
 • Flytting 1.
 • Flytting 2.
 • Underdal leder av utvalg
 • Til Kina med Ibsen
 • Pris for yngre forskere
 • Konferanse om fengsler
 • Arbeidsmiljøkonferanse på Ås

  Universitetet gjenåpner

  Rektor Didrik Arup Seip blir mottatt av studentene på Universitetsplassen 13. mai 1945. (Fotoet: fra boken «Universitetet stengt», Universitetsforlaget AS 1994)

  Universitetet markerte frigjøringsjubileet 8. mai med en minnestund på Aulatrappen. Rektor Lucy Smith la ned krans ved minneplatene over de falne studentene, professor Anders Bratholm talte, og det var musikalsk innslag ved Kvindelige Studenters Sangforening. (Foto: Eva C. Mortensen)

  I boken «Universitetet i Oslo 1911­1961» bind II finner vi følgende fra gjenåpningen av universitetet i 1945:

  13. mai 1945 var en stor dag for Universitetet: da kom rektor Seip tilbake. Den 9. april 1945 var han kommet fra Tyskland til Stockholm.

  Rektor og frues kjøretur oppover Karl Johansgate artet seg som et triumftog. Da de svingte inn på Universitetsplassen, nådde jubelen høydepunktet. Studentersangforeningen sang «Helligt er studentens kald». Taler ble holdt av professor Francis Bull, av cand.mag. Magne Skodvin som representant for studentene og av formannen for Den norske studentersangforening. Rektor takket:

  «Det er herlig å være hjemme igjen, og jeg er glad over den mottagelse jeg fikk. Jeg har kommet hit og har nådd det målet jeg lengtet etter. Da jeg ble satt inn på Møllergaten 19, hadde jeg litt vanskelig for å finne meg helt til rette. Det var så uvant å sitte slik. Bull sa at Universitetet ikke var så vakkert; i dag er byen meget vakrere enn den gang jeg reiste herfra, for nå ser jeg ingen tyskere. Jeg synes også Universitetet er penere enn den gang, for det er ingen plakater. Nå ser jeg også igjen mange av mine gamle gode venner, selv om det dessverre også er enkelte jeg ikke ser igjen, og som jeg heller ikke kommer til å få se.

  Da Universitetet ble stengt, fortsatte arbeidet av hver enkelt student og hver enkelt lærer - hjemme eller ute, både i Amerika, England, Sverige og Tyskland. I Sverige er mange studenter blitt immatrikulert, og i 1942 immatrikulerte jeg fem studenter i konsentrasjonsleiren i Oranienburg. Nå skal gjerningen tas opp igjen, og jeg skal etter bestemmelse av regjeringen være Universitetets rektor til det blir utskrevet nye valg. Imorgen skal Det akademiske kollegium ha sitt første møte.

  Det er mange oppgaver som skal løses, men jeg kan antyde at det er blitt lagt planer både ute og hjemme.

  Det er mange kull som er blitt stoppet i sin videre utdannelse under krigen. Det sier seg selv at det nå vil bli en voldsom pågang på Universitetet. Det er spørsmål om Universitetets kapasitet vil tåle denne påkjenning. Da er det en trøst å vite at vårt naboland er beredt til å hjelpe oss. I min siste tale til studentene før jeg ble arrestert, gav jeg studentene det råd at de skulle «strekke seg etter det som var foran». Også i dag gjelder det å strekke seg etter det som er foran. Det har vært nødvendig i disse krigsårene, og det vil bli nødvendig i tiden som kommer. Vi har ennå endel vanskelige oppgaver foran oss. Det som nå ligger foran oss, er å bygge landet opp igjen og gjøre vårt universitet så godt som mulig - til beste for hele landet vårt.»

  Kollegiets første møte etter frigjøringen ble holdt 14. mai 1945.

  Sommeren i Rosendal

  Sommerprogrammet for Baroniet Rosendal i Kvinnherad i Sunnhordland foreligger nå og kan fås ved henvendelse til Informasjonsavdelingen, 4. etasje i Administrasjonsbygningen på Blindern.

  Baroniet er åpent daglig fra kl. 10­17 i tiden 30. april til 10. september. Ellers i året bare etter avtale.

  Det blir arrangert en rekke kunstutstillinger og konserter, og i Borggården blir det i juli teaterforestillinger, bl.a. ved det profesjonelle Shakespearekompaniet Theatre Set-Up.

  Ellers er det i Baroniet mulig å se gamle venjebåter og hestevogner, en 300 år gammel renessansehage med utallige roseslag og den romantiske landskapsparken fra 1850-årene.

  Baroniet Rosendal er vel verdt et besøk!

  Prosjekt-konkurranse

  Forskningsparken AS og Universitetet i Oslo inviterer forskere i Oslo til en konkurranse om de beste prosjektene som kan utnyttes industrielt. Konkurransen er en del av det nye programmet for forskningsbasert nyskaping ­ FORNY-Østlandet. 1. pris er på 50 000 kroner, 2. pris på 25 000 kroner og 3. pris på 10 000 kroner. I tillegg kommer tre ekstrapriser à 5000 kroner. Frist for å melde seg til konkurransen er 31. mai. Spørsmål kan rettes til Jorun Pedersen i Forskningsadministrativ avdeling. Tlf: 22 85 60 20.

  Flytting 1.

  Den internasjonale sommerskolen har flyttet.

  Fra mandag 8. mai befinner sommerskolen seg i Odontologibygningen, 6. etasje. (Moltke Moes vei 30-32.) Telefonnumre og postadresse er uforandret.

  Flytting 2.

  Torsdag 11. og fredag 12. mai flytter Universitetsdirektørens kontor tilbake til Administrasjonsbygningen ­ etter midlertidig opphold i Helga Engs hus. Hovedarkivet skal også tilbake til Administrasjonsbygningen snarlig, men dato er ennå ikke fastsatt.

  Underdal leder av utvalg

  Prorektor, professor Arild Underdal, er utpekt til å lede et offentlig utvalg som skal utrede Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU.) Utvalget ble oppnevnt i statsråd 27. april. Utvalget skal utrede hvordan NTNU som en nyskapning med teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil skal utvikles. Det skal også finne fram til hvilke målsettinger som bør legges til grunn for virksomheten og utrede og foreslå den framtidige fagstrukturen for NTNU.

  Til Kina med Ibsen

  Leder for Senter for Ibsen-studier, Astrid Sæther, reiste 6. mai til Kina sammen med fire andre representanter for norsk universitets- og kulturliv. Ibsenframstøtet i Kina er finansiert av NORAD. Fra 6.-10. mai var det utstilling, teater og seminar. Dessuten ble Ibsens samlede verker for første gang utgitt på kinesisk i åtte bind.

  Pris for yngre forskere

  Dr.scient. Viggo Haraldson Hansteen var en av de to heldige vinnerne av A/S Norsk Varekrigsforsikrings pris for yngre forskere. Hansteen tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 1992. Han har bidratt til oppbyggingen av et internasjonalt anerkjent miljø i tungregning ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Han har levert fremragende arbeider innen solfysikk.

  Konferanse om fengsler

  Det juridiske fakultet var fra 26.-30 april vertskap for en stor internasjonal konferanse om forholdene i fengsler og veksten av fanger rundt om i verden. Konferansen fant sted i Videnskaps-Akademiet. Anerkjente forskere fra en rekke land deltok. Det ble blant annet rapportert om forholdene i Øst-Europa og Vest-Europa, USA, Canada og Latin-Amerika.

  Arbeidsmiljøkonferanse på Ås

  Er bedriftskultur og holdninger avgjørende for framtidas universiteter og høyskoler? Det er temaet for «Arbeidsmiljøkonferansen for universiteter og høyskoler» som i år arrangeres på Norges landabrukshøgskole på Ås fra onsdag 7. juni til og med fredag 9. juni. Omstillingsprosessenes irrasjonelle elementer, integritet og motivasjon, effektive og ineffektive ledere ­ er bare noen av stikkordene for hva det vil bli snakket om på konferansen.

 • Publisert 24. jan. 1996 21:09 - Sist endra 1. sep. 2014 12:59
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere