HVA SKJER


Søndager på Tøyen

Botanisk hage og museum

Tid: kl. 13

14. mai: Vårblomstring. Omvisning i Botanisk hage v/Guidegruppen.

25. mai: Vårtreff kl. 10­15 v/Venneforeningen. Utstillinger, omvisninger, plantesalg.

Mineralogisk-geologisk museum

28. mai: Geologisk tur til Grua-området. Granitt-kalksteins-kontakter med malmforekomster. Buss fra Geologisk museum (porten til Monrads gate) kl. 10.15. Opplysninger: tlf. 22 85 17 92. Bindende påmelding og innbetaling av kr. 70 pr. person senest 19. mai. V/Hans-Jørgen Berg og Gunnar Raade.

Zoologisk museum

Tid: kl. 13

Sted: Foredragssalen, 1. etasje

14. mai: «Om bendelmark og annen innvollsmark hos mennesket» v/Karin Andersen.

21. mai: «Stikk og bitt en sommerdag» v/Jan E. Raastad.

28. mai: «Spyfluer ­ ekle, farlige, mangfoldige, nyttige, vakre og vanlige innsekter» v/Knut Rognes.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

8. juni: «1000 år kirke i Norge. Har vi grunn til å jubilere?» v/biskop Per Lønning.

Historier

Arr.: Estetisk seminar, HF

Tid: fredag kl. 14.15­16

Sted: Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern

12. mai: «What is the history of literature? And what does the new historicism have to say about it?» v/Stephen Greenblatt, Berkeley.

Humanistisk Kollegium

Tid: annenhver tirsdag kl. 19.00

Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum

23. mai: «Marco Polos reiser» i tilknytning til Erik Ringens oversettelse av Marco Polos reiser, Thorleif Dahls Kulturbibliotek 1995.

Senter for kvinneforskning

Women's Studies og debatten om «Political Correctness» i USA Mandag 29. mai kl. 14.15­16 vil Alice Kessler-Harris snakke om fenomenet political correctness i Seminarrommet, Senter for kvinneforskning, Sognsvn. 70, 5. etasje. Kessler-Harris er professor i kvinnehistorie ved Rutgers University, New Jersey og leder av et av de største women's studies-programs i USA. I forelesningen tar hun blant annet opp forholdet mellom aktivisme og forskning, og hvordan dette påvirker problemstillinger og kvalitet i forskningen.

Kjønn og modernitet

Onsdag 31. mai kl. 9.15­15 i Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, vil to bøker om kjønn og modernitet (Høydeskrekk: Kvinner og offentlighet og Pscychological Gender and Modernity) bli drøftet. Førsteamanuensis Marit Melhuus, Institutt og museum for antropologi vil kommentere og legge opp til diskusjon. Faglig ansvarlige er professorene Gro Hagemann og Harriet Bjerrum Nielsen.

Medisinsk kunnskap - hvor kommer den fra?

Hvem bestemmer hva som er gyldig?

Torsdag 1. juni kl. 10.15­12 i Kristine Bonnevies hus, Blindern og kl. 13.15­16 i Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Fredag 2. juni sistnevnte sted fra kl. 9­16. Professor i filosofi Lorraine Code, York University i Toronto drøfter forholdet mellom fakta og konstruksjoner innen medisinsk kunnskap. Programmet retter seg både mot medisinere og andre som er opptatt av kunnskapsproduksjon, kroppskunnskap og kvinners helse. Nærmere opplysninger: Sidsel P. Aarseth, tlf. 22 85 89 37.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­15.30

Sted: Seminarrommet, SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje

22. mai: «Transnasjonale selskapers miljøvern i utviklingsland» v/Audun Ruud, Michael W. Hansen, Handelshøjskolen i København.

29. mai: «Fleksibilitet i mat- og energiproduksjon» v/Randi Veiberg.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18-ca. 20.30

Sted: Store auditorium, Midtblokken, Ullevål sykehus

16. mai: «Organisering av helsetjenester i u-land» v/Johannes Sandnesmoen.

Urbaniseringsseminar

Tema: Planlægning og æstetik - byens sociale og materielle kvalitet

Tid: fredager kl. 13.15­15

Sted: Sem.rom B216, Eilert Sundts hus, Blindern

12. maj: «Stedsanalyse ­ Indhold og perspektiver» v/Liv E. Rønning, Miljøverndepartementet.

26. maj: «Omgivelser som kultur - æstetisk kvalitet og æstetisk planlægning» v/Tarald Lundeval, Kulturdepartementet.

Vår kamp er kronet med seier

Utstilling i Universitetsbiblioteket i anledning av frigjøringsjubileet. Biblioteket har fått til disposisjon en serie fargefotografier som aldri tidligere har vært vist offentlig. Fotografen har fanget inn spontane gledesutbrudd, feiring av den første 17. mai i frihet, hjemsending av fanger fra Grini, allierte tropper og kongefamiliens hjemkomst. Utstillingen blir stående frem til 17. juni.

Åpningstider: mandag­fredag 8.30­19.45, lørdag 8.30­13.45.

Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder

Professor Michael Barnes, University College London, gjesteforeleser om «De nordiske runeinnskriftene på De britiske øyene» på et seminar med emner fra nordisk mellomalder mandag 22. mai kl. 12.15­14 i Seminarrom 9, Sophus Bugges hus, Blindern.

Hassel-lecture 1995

Hassel-forelesningene er en serie som ble startet på professor Odd Hassels 70-årsdag 17. mai 1967 og har med et par unntak vært holdt hvert år siden. Professor Hassel er den eneste nordmann, bosatt i Norge, som er blitt tildelt nobelprisen i kjemi for sin forskning. Han fikk prisen i 1969. Årets Hassel-foreleser er professor i biokjemi og biofysikk, D.Phil. Jenny P. Glusker, The Institute for Cancer Research og University of Pennsylvania, Philadelphia. Fredag 19. mai kl. 11.15 holder hun følgende forelesning i Aud. 2, Kjemibygningen, Nedre Blindern: «Metals in Proteins». Professor Glusker har studert vitamin B12 og nær beslektede forbindelser. Hun har publisert mer enn 200 artikler, 6 bøker og vært redaktør for 4 bøker. Hun har ved siden av sin forskning vært sterkt engasjert i undervisning og har forfattet to lærebøker i strukturkjemi. I årets Hassel-lecture vil Glusker diskutere metallionene sink og magnesiums forskjellige rolle i enzymer.

Physical Space, Social Space and Habitus

er emnet for årets Vilhelm Aubert-forelesning, som holdes mandag 15. mai kl. 15.15 i Sophus Lies auditorium, Blindern av professor Pierre Bourdieu, Collège de France og Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Det holdes et lukket seminar tirsdag 16. mai for forskere som arbeider med Bourdieus tekster. Henvendelse tlf. 22 85 44 18.

Norsk Vitenskapshistorisk Selskap

inviterer til åpent møte torsdag 18. mai kl. 19 i rom 1145, Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern, der kunsthistorikeren Mai Britt Guleng snakker om «Kunsthistorie fra hjelpevitenskap til selvstendig disiplin. Sett i lys av kunsthistorien ved Det Kongelige Frederiks Universitet 1813­1875».

Vårkonsert i Aulaen

Universitetets symfoniorkester har konsert i Universitetets Aula søndag 21. mai kl. 19.30. På programmet står ungarsk og tsjekkisk musikk, representert ved Béla Bartók, Zoltan Kodály og Antonin Dvorák. Cellisten Tanja Orning er solist i Dvoráks store cellokonsert.

Valget av østeuropeisk musikk henger sammen med at orkesteret i juli er invitert til Ungarn for å delta på en stor jubileumskonsert ved Kodály-instituttet i Kecskernet. I tillegg skal orkesteret holde en konsert i byen Szeged. Utover programmet på mai-konserten skal orkesteret i Ungarn framføre Harald Sæveruds Kjempeviseslåtten og Edv. Griegs pianokonsert i a-moll (med ungarsk solist).


Publisert 24. jan. 1996 21:09 - Sist endra 1. sep. 2014 12:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere