Hva skal de egentlig forestille?

Skulpturen «Uten tittel» av Paul Brand (1941) kom på plass  utenfor Georg Sverdrups hus 25. april i år. I kunstspalten gir Ulla Uberg en tolkning av kunstverket.

NY KUNST: Kunstverket "Uten tittel" av Paul Brand ble for kort tid siden plassert ved gangstien som går forbi Georg Sverdrups hus på Blindern.

Foto: © UiO / Ulla Uberg © Paul Brand / BONO 2017

Det er hyggelig å få spørsmål om kunst. Nysgjerrighet er et godt utgangspunkt for små samtaler. Som med spørsmålet i overskriften nylig. Det gjaldt skulpturene som er plassert mellom gangveiene langs Georg Sverdrups hus (UB). Spørsmålet fortalte at skulpturene var sett.

Skulpturen «Uten tittel» av Paul Brand (1941) kom på plass 25. april i år. Skulpturen er fra 2005 og er laget i cortenstål. Den er gitt i gave til UiO av Henning Olesen. På et fundament står tre like store kuber. På hver kube står en brettet form. Kunstneren sier det er den samme formen, bare brettet og plassert på forskjellige måter, som variasjoner over et felles tema. Men hva skal de egentlig forestille?

Paul Brand har i mange år vært opptatt av matematikk, av tallrekker, geometri og magisk kvadrat. Det får oss til å tenke på formler og fasitsvar. Det står i kontrast til skulpturens åpenhet i tittel og tolkning. Med tittelen Uten tittel har vi betraktere vårt eget tolkningsrom, uten fasit. Vi må lete, sammenligne, tenke og tolke. Det er det som er utfordrende og fascinerende med denne type kunstuttrykk, langt fra tradisjonelle minnemonumenter. Vi får frihet til å tenke bakenfor fastlagte mønstre, til tross for slektskapet til matematikk.

Denne kontrasten er også til stede i materialet. Cortenstål skal ruste. Overflaten blir påvirket av vær og vind, grønske og fugleskitt. Dette er utenfor kunstnerens kontroll, slik det også er med «hva de egentlig skal forestille» for den som ser.

 

 

Emneord: Kunst Av Ulla Uberg/UiOs kunstsamling
Publisert 22. mai 2017 10:10 - Sist endra 22. mai 2017 10:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere