Aulamaleriene 100 år

I år er det 100 år siden Aulaen var ferdig dekorert. En lang strid for eller imot Edvard Munch var til ende.

En privat innsamlingskomité hadde skaffet midler til å kjøpe Munchs aulamalerier og gi dem i gave til universitetet. I juni 1914 godtok Det akademiske kollegium dette. Mellom 1914 og 1916 gjorde Munch ferdig maleriene, og 19. september 1916 takket rektor Bredo Morgenstierne for gaven.

Aulamaleriene 100 år skal markeres med en spesiell konsert i Aulaen 19. september. Dette kommer vi tilbake til. Nå er det Historien som er tema.

Edvard Munch malte Historien stort sett ferdig allerede i 1911. Utgangspunktet er konkret. Naturen har han hentet fra skjærgården ved Kragerø, der han da bodde på «Skrubben».

Det store treet klamrer seg fast til den karrige naturen. Under greinene er en gammel mann og en liten gutt. Mannen har hevet hendene i en fortellende, nesten velsignende gest og gutten lytter. Hendene til mannen er i sentrum for oppmerksomheten. En fortettet, tidløs formidling foregår ved det gamle treet.

Munchs håndlanger i Kragerø, sjømannen Børre Eriksen var modell for mannen, Erik Krafft for gutten. Med et virkelighetsnært utgangspunkt skapte Munch et varig bilde på historie og kunnskapsoverføring.

Munchs fremste våpendrager i realiseringen av Auladekorasjonene, direktør for Nasjonalgalleriet Jens Thiis, sa det slik: «Historiens ide er forenklet til saga og overlevering fra slekt til slekt hos folket selv».

Av Ulla Uberg, UiOs kunstsamling
Publisert 17. juni 2016 14:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere