English version of this page

Astrid Waaler Kaas

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Astrid Waaler Kaas er kontorsjef ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UV.

Astrid Waaler Kaas, kontorsjef ved ILS.

Forslagsstiller

  • Kristin F. Fredriksen, kontorsjef, ISP

Valgplattform

Mitt engasjement for UiO er motivert av alle de flotte menneskene jeg møter hver dag og all den kompetansen vi til sammen besitter. Jeg ønsker å bidra til at UiO skal utnytte til fulle det potensial som ligger i dette.

Å utvikle en kultur for samarbeid har alltid vært viktig for meg. Enten det handler om samarbeid internt i en administrasjon, mellom forskergrupper, om et undervisningsprogram, mellom undervisning og forskning eller på tvers av fakultetsgrenser.

Etter å ha administrert ca. 100 tilsettingsprosesser de siste tre årene, og samtidig erfart hva det innebærer å ha personalansvar for 25 personer, har jeg sett behovet for en systematisk og helhetlig personalpolitikk. Jeg vil arbeide for en rekrutteringspolitikk som gjør UiO mer attraktiv, og for at tilsettingsprosesser ikke skal ta så lang tid at vi risikerer å miste gode kandidater.

Tydelig ledelse er viktig. Kompetanseheving av ledere på alle nivåer er derfor noe jeg brenner for. 

Jeg har erfaring med å utvikle og lede organisasjoner, fra Kjemisk institutt, fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) her ved UiO, og fra idretten.  I tillegg har jeg lang og bred erfaring med styrearbeid. For tiden er jeg visepresident i det internasjonale orienteringsforbundet. Dette har gitt meg nyttig innsikt i internasjonalt arbeid. Jeg vil ta med meg min brede styreerfaring til Universitetsstyret, om jeg skulle være så heldig å bli valgt til å representere de teknisk-administrativt ansatte ved UiO. Men viktigst av alt; jeg vil ta med meg min entusiasme og mitt pågangsmot.

1) Samarbeid

Skal vi få til samarbeid i praksis, må det legges til rette for dette på øverste plan. Jeg ønsker å være med å bidra til utvikling av en kultur for samarbeid, og mener at universitetsstyret er et viktig sted å starte. I praksis ønsker jeg å bidra til hospiteringsløsninger for teknisk-administrativt ansatte og utvikling av et tettere samarbeid mellom undervisning og forskning. UiO er herlig mangfoldig. For den enkelte teknisk-administrativt ansatte er det berikende å se forskjellige deler av UiOs mangfold. Jeg har selv erfart nytteverdien av å ha arbeidet ved to meget forskjellige fakulteter ved UiO (MN og UV).

2) En systematisk og helhetlig personalpolitikk

En systematisk og helhetlig personalpolitikk starter med en ryddig og effektiv rekrutteringsprosess. Men den handler også om kompetanse- og karriereutvikling for den enkelte, og ikke minst om utvikling av gode arbeids- og læringsmiljøer. Det er min erfaring at UiO kan bli mer effektiv i selve tilsettingsprosessen. Vi kan også bli mer systematisk i vår oppfølging av den enkelte ansatte og vi må kontinuerlig bygge en kultur som fremmer godt samspill og fellesskap. Jeg har en god venn som sier: ”Det er med kultur som med fjøslukt. Du merker den ikke når du oppholder deg i den. Det er først når du kommer utenfra at du merker den”. Jeg ønsker å påvirke til utvikling av en kultur som fremmer en systematisk, helhetlig og god personalpolitikk. Grunnlaget for dette legges på toppen. 

3) Ledelse ved UiO

Det å være en forutsigbar og tydelig leder mener jeg er viktig. Hva som er god ledelse på et universitet, er det ikke ett gitt svar på. Som leder erfarer jeg selv betydningen av å ta tak i mindre konflikter tidlig. Skal vi lykkes med dette er det vesentlig å ha ledere med evne og vilje til å lede. Jeg vil arbeide for at UiO sentralt skal få tilstrekkelige ressurser til å gi god opplæring og ikke minst faglig støtte til den enkelte leder.  

Bakgrunn

Kort om min bakgrunn:

  • Sivilagronom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Statistikk grunnfag fra UiO, samfunnsvitenskapelig fakultet
  • LAMU leder ved UV fakultetet (2014-16)
  • Administrativ leder eVIR (Nasjonalt infrastrukturprosjekt ved UiO)
  • Aktiv deltager i arbeidsgruppen som arbeidet med roller og ansvar i det innledende arbeidet med IHR

Relevante verv:

  • Medlem av Idrettsstyret (2012-2016)
  • President Norges Orienteringsforbund (2016 -> )
  • Visepresident det Internasjonale Orienteringsforbundet (2012->)
Publisert 4. mai 2017 15:16 - Sist endret 7. feb. 2020 16:59