Nyheter - Side 9

Publisert 30. apr. 2019 12:28

– En ekstern styrerepresentant har evnen til å se universitetet utenfra, og bør kunne si fra når institusjonen «blir seg selv nok», mener universitetsstyrets eneste utenlandske medlem, Anne-Marie Engel fra Danmark.  

Publisert 29. apr. 2019 04:30

– Det  har endra seg frå å vera eit imamstudium til å bli eit ope, akademisk studium med innsikt i etikk og leiarskap og viser korleis politikk og akademia møter kvarandre. Slik skildrar teologiprofessor Trygve Wyller det nyoppretta masterstudiet for leiarar i trus- og livssynssamfunn.  Studiet har 29 søkjarar til dei ti plassane. 

Publisert 26. apr. 2019 01:04

Det er for så vidt ingen tvil om at den amerikanske presidenten i mange sammenhenger vet, eller burde vite, at han lyver om faktiske forhold. Trumps serieløgner og misvisende påstander har imidlertid i dag en karakter som heller kan knyttes til et annet begrep: bullshit, skriver Uniforum-skribent Sigurd Allern. 

Publisert 25. apr. 2019 20:48

I dag presenterte Iselin Nybø og Samordna opptak de foreløpige førstevalgene for grunnstudier. Enkelte studieprogram på UiO gjør det overraskende godt, men OsloMet har flere søkere på hver studieplass.

Publisert 25. apr. 2019 13:18

– Reint empirisk er det relativ autonomi ved UiO. Å snakka om fullstendig autonomi er tilslørande av dagens situasjon. Det sa UV-dekan Sten Ludvigsen i debatten som  i går starta Strategiveka ved UiO.

Publisert 24. apr. 2019 04:30

I dag kl 09:00 er det et åpent møte i auditorium 1 i Georg Sverdrups hus, hvor innspillene til strategi 2030 presenteres. Mest nysgjerrighet er knyttet til rapportene til de såkalte tankesmiene.

Publisert 23. apr. 2019 11:15

Norge har undertegnet en avtale med Elsevier, verdens største forskningsforlag. Tidsskrifter som The Lancet og Cell er foreløpig utenfor avtalen.

Publisert 15. apr. 2019 17:08

I dag er siste frist for å melda seg på fag i høgare utdanning. Talentprogrammet «Honours» er eit nytt studietilbod på UiO. – Det er unorsk, men verdt å prøva ut, synest Didrick Kruse, leiar for studentutvalet ved Mat.Nat.

Publisert 15. apr. 2019 02:00

En kampanje fra Forskerforbundet har ført til at det foreløpig er sendt over 26 000 eposter til norske universiteter og høyskoler med krav om flere faste stillinger for forskere.

Publisert 12. apr. 2019 14:18

To veker etter at skuleungdommar deltok i klimademonstrasjonen i Oslo, er demonstrasjonen blitt til ei fotoutstilling like ved det påbegynte Klimahuset på Tøyen.

Publisert 12. apr. 2019 05:50

Eiendomsdirektør John Skogen leder avdelingen med høyest sykefravær på hele UiO. Han har flere forklaringer på hvorfor det er slik.

Publisert 11. apr. 2019 15:09

En ny rapport gjort på bestilling av to departementer konkluderer med at ordningen med at statlige virksomheter selv eier og drifter bygg bør avvikles, skriver Universitetsavisa.

Publisert 11. apr. 2019 12:25

– Alle tilsette og studentar som er opptatt av arbeidet med Strategi 2030, må delta under Strategiveka rett etter påske. Oppfordringa kjem frå rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo. Sistnemnde leier arbeidet med UiOs nye strategi.  

Publisert 11. apr. 2019 10:08

– Akademisering av profesjonsutdanningene er helt nødvendig, sier instituttleder Steen Steensen ved Oslomet.

Publisert 11. apr. 2019 09:49

Nå har regjeringen gitt EU beskjed om at Norge ønsker å delta i Horisont Europa, det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon.

Publisert 10. apr. 2019 10:38

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2019 går til legers innsats for bedre brystkreft-behandling og til forskning på hva som gjør at cellenes renovasjonssystem svikter og forårsaker kreft.

Publisert 10. apr. 2019 04:00

Professor Helge Høibraaten beklager sterkt at han som en spontanreaksjon brukte ordet «søppel».

Publisert 9. apr. 2019 18:05

IT-student Cathrine Bui etterlyste organisert innsamling av informasjon frå tidlegare utvekslingsstudentar, då statsråd Iselin Nybø i formiddag besøkte UiO. Ho er no på turné til lærestadene for å finna ut kva som er grunnane til at studentar drar eller vel ikkje å gjera det.

Publisert 9. apr. 2019 11:20

UiOs midlertidige, vitenskapelige ansatte skal velge ny representant til Universitetsstyret. Se hvem som stiller!

Publisert 9. apr. 2019 04:00

«Søppel i rektorstolen. La nå denne mannen virkelig få merke det», skriver NTNU-professor Helge Høibraaten på sin åpne Facebook-side.

Publisert 8. apr. 2019 16:32

SiO Helse har flyttet tilbake til Kristian Ottosens hus. Sammen med rehabiliteringen av bygget har man gjort store grep i tjenestene. 

Publisert 8. apr. 2019 13:57

Det er naudsynt å bruka 80 millionar kroner for å rusta opp Svein Rosselands hus på Blindern.  UiO vil at Kunnskapsdepartementet dekkjer halvparten av summen.

Publisert 8. apr. 2019 00:23

Fra 1. juli skal den norske studentbevegelsen ledes av Marte Øien (28) fra Ålesund. Hun er i dag student ved NTNU. 

Publisert 5. apr. 2019 05:30

Etter et tips fra en opprørt ansatt, erklærte UiOs valgstyre et vedtak fattet i fakultetsstyret på SV for ugyldig. Dekan Nils-Henrik von der Fehr beklager feilen.

Publisert 4. apr. 2019 16:18

– Jeg forstår ikke hvorfor UiO har valgt dette pasientjournalsystemet, sier instruktørtannlege.

– Systemet oppfattes nok ikke som brukervennlig, vedgår instituttleder.