Nyheter - Side 9

Publisert 26. mars 2019 17:11

– Mangfald handlar om demokrati og kvalitet. Dette skal institusjonane reflektera. Dei er oss. Det sa songaren og skodespelaren Asta Busingye Lydersen i ein debatt på UiO om korleis mangfald bør koma med i Strategi 2030.

Publisert 26. mars 2019 10:44

– For universitetene er meningsbrytning nødvendig for å skaffe ny innsikt. Da må vi også tørre å ta de ubehagelige og kontroversielle debattene, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Publisert 25. mars 2019 15:41

Det er funnet en skipsgrav som trolig stammer fra vikingtiden i Borreparken i Vestfold. Kulturhistorisk museum vedUiO visste ikke om funnet, før det ble kunngjort i formiddag, opplyser direktør Håkon Glørstad.

Publisert 25. mars 2019 11:00

Dekan Pål Barkvoll anklages for uregelmessigheter i forbindelse med utviklingen av et nytt forskningsadministrativt system. ForhoIdet mellom Barkvoll og  foretningsmannen og datakonsulenten Ian Finch, er et av temaene i bekymringsmeldingen.

Publisert 25. mars 2019 04:30

Rolleblanding, pengesløsing og innkjøpsprosedyrer som ikke er fulgt. Har odontologidekan Pål Barkvoll opptrådt uredelig?

Publisert 22. mars 2019 15:08

SV-dekan Nils-Henrik von der Fehrs forslag om å organisera sentra ARENA og TIK under kvart sitt institutt, blei nullstilt av fakultetsstyret i formiddag. Dermed kan sentra halda fram som før.

Publisert 22. mars 2019 04:30

Fungerende senterleder har søkt om å fortsette i stillingen. 

Publisert 21. mars 2019 16:37

Forslaget om ny senterorganisering har skapt uro både hos ledere og vanlige ansatte på SV-fakultetet. Fredag skal fakultetsstyret diskutere saken på Lysebu.

Publisert 21. mars 2019 12:14

Det var til sammen tre søkere til de to stillingene som vitenskapsombud på Universitetet i Oslo. Nå er Knut Willem Ruyter tilbudt begge.

Publisert 20. mars 2019 13:43

Sverige har vært uten Elsevier-tilgang siden i fjor. Stjerneforsker Maria Strømme og hennes kolleger forsøker å unngå publisering i Elsevier-tidsskrifter.

Publisert 20. mars 2019 10:28

– Det er ikkje bra for universitetsdemokratiet om ei universitetsavis prøver å bli den einaste universitetsavisa i Noreg. Det er heller ikkje bra om den same avisa med avleggjarar også prøver å ta over rolla som studentavisa for studentar i heile landet, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 20. mars 2019 10:15

– Det er ingen skam å snu, skriver fem ansatte ved forskningssenteret Arena til SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr om planene for omorganisering.

Publisert 19. mars 2019 12:00

Karen Keskulla Uhlenbeck er tildelt årets Abelpris i matematikk. Hun blir dermed den aller første kvinnen som får den prestisjetunge prisen.

Publisert 19. mars 2019 04:30

Om ein professor som har fått sparken, likevel brukar tittelen professor, risikerer han eller ho å bli straffa med bøter. Det er svaret Kunnskapsdepartementet gir den tidlegare professoren Arnved Nedkvitne, som fekk avskil frå Universitetet i Oslo.

Publisert 18. mars 2019 04:30

Nasjonalt kompetansesenter om vald og traumatisk stress vert truleg selt frå UiO-selskapet UniRand AS til forskingselskapet Norce for 100 000 kroner. Det er klart etter vedtak i universitetsstyret.

Publisert 18. mars 2019 00:57

Leiarar ved Universitetet i Oslo har brukt taxikort for 6,6 millionar dei siste fire åra, melder VG. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen meiner taxikortbruken ikkje kan halda fram som før.

Publisert 15. mars 2019 13:30

I et debattinnlegg bruker Nils Chr. Stenseth en tidligere rektor som sannhetsvitne på at det er noe galt med sentraladministrasjonen på UiO. Hvem kan det være?

Publisert 15. mars 2019 10:36

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet bekreftes det at Unit på vegne av de norske forskningsinstitusjonene har signert avtale med ett av de fire store forlagene - Wiley.

Publisert 15. mars 2019 01:29

Den britiske kulturforskeren Paul Gilroy er tildelt Holbergprisen for  sin forskning innenfor kritiske rasestudier og postkolonialisme. Den islandsk-svenske forskeren Finnur Dellsén er tildelt Nils Klim-prisen.

Publisert 14. mars 2019 11:13

Bygget på tillit, men tynn på forklaring om gjengjeldelse.

Publisert 14. mars 2019 11:00

Det skal brukast 150 nye millionar på vedlikehaldet av Historisk Museum. Det vedtok universitetsstyret  12. mars.

Publisert 13. mars 2019 16:23

På grunn av «grunnleggende uenighet» er Finn-Eirik Johansen ikke lenger en del av Morten Dæhlens dekanat på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 13. mars 2019 10:19

Nå skal Riksrevisjonen sjekke Universitetet i Oslos taxibruk, melder VG i dag.

Publisert 13. mars 2019 00:29

Arbeidet med Strategi 2030 fekk kritikk i universitetsstyret. – Signala de fekk frå UiO burde ha blitt tatt betre til fylgje av dei som leier tankesmiene, sa styrerepresentant Olav Gjelsvik.

Publisert 12. mars 2019 14:02

Etter lang tids forhandling har Unit besluttet å ikke forlenge avtalen med tidsskriftforlaget Elsevier. Det betyr at lesetilgangen stenges.