Nyheter - Side 8

Publisert 11. apr. 2019 10:08

– Akademisering av profesjonsutdanningene er helt nødvendig, sier instituttleder Steen Steensen ved Oslomet.

Publisert 11. apr. 2019 09:49

Nå har regjeringen gitt EU beskjed om at Norge ønsker å delta i Horisont Europa, det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon.

Publisert 10. apr. 2019 10:38

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2019 går til legers innsats for bedre brystkreft-behandling og til forskning på hva som gjør at cellenes renovasjonssystem svikter og forårsaker kreft.

Publisert 10. apr. 2019 04:00

Professor Helge Høibraaten beklager sterkt at han som en spontanreaksjon brukte ordet «søppel».

Publisert 9. apr. 2019 18:05

IT-student Cathrine Bui etterlyste organisert innsamling av informasjon frå tidlegare utvekslingsstudentar, då statsråd Iselin Nybø i formiddag besøkte UiO. Ho er no på turné til lærestadene for å finna ut kva som er grunnane til at studentar drar eller vel ikkje å gjera det.

Publisert 9. apr. 2019 11:20

UiOs midlertidige, vitenskapelige ansatte skal velge ny representant til Universitetsstyret. Se hvem som stiller!

Publisert 9. apr. 2019 04:00

«Søppel i rektorstolen. La nå denne mannen virkelig få merke det», skriver NTNU-professor Helge Høibraaten på sin åpne Facebook-side.

Publisert 8. apr. 2019 16:32

SiO Helse har flyttet tilbake til Kristian Ottosens hus. Sammen med rehabiliteringen av bygget har man gjort store grep i tjenestene. 

Publisert 8. apr. 2019 13:57

Det er naudsynt å bruka 80 millionar kroner for å rusta opp Svein Rosselands hus på Blindern.  UiO vil at Kunnskapsdepartementet dekkjer halvparten av summen.

Publisert 8. apr. 2019 00:23

Fra 1. juli skal den norske studentbevegelsen ledes av Marte Øien (28) fra Ålesund. Hun er i dag student ved NTNU. 

Publisert 5. apr. 2019 05:30

Etter et tips fra en opprørt ansatt, erklærte UiOs valgstyre et vedtak fattet i fakultetsstyret på SV for ugyldig. Dekan Nils-Henrik von der Fehr beklager feilen.

Publisert 4. apr. 2019 16:18

– Jeg forstår ikke hvorfor UiO har valgt dette pasientjournalsystemet, sier instruktørtannlege.

– Systemet oppfattes nok ikke som brukervennlig, vedgår instituttleder.

Publisert 4. apr. 2019 16:17

Det odontologiske fakultet har de siste ti årene brukt 16 millioner kroner på det elektroniske pasientjournalsystemet Salud. Hadde fakultetet i stedet brukt systemet som benyttes av universitetsklinikkene i Bergen og Tromsø, ville regningen kommet på under 2 millioner kroner.

Publisert 4. apr. 2019 13:08

Gjenstandene i utstillingen Vikingr forteller historien om krigerne som fikk oss ut av jernalderen ved å reise ut i verden og plyndre. 

Publisert 3. apr. 2019 19:50

Stein Rokkan (1921-1979) var statsvitaren som først lanserte omgrepet sentrum-periferi i statsvitskapen. Han forma også faget samanliknande politikk ved Universitetet I Bergen. No har Arild Stubhaug skrive bok om mannen.

Publisert 3. apr. 2019 12:20

Norske forskningsinstitusjoner rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2018 sammenlignet med 2017.

Publisert 2. apr. 2019 15:23

– No ynskjer eg idear frå dykk ekspertar og forskarar til regjeringas stortingsmelding om kunstig intelligens som kjem på slutten av året. Det var bodskapen frå digitaliseringsminister Nikolai Astrup då startskotet i går gjekk for ei norsk satsing på kunstig intelligens.

Publisert 2. apr. 2019 11:00

Dagens universitets- og høyskolelov er utdatert og fragmentert, mener flere av rektorene ved norske universiteter. Universitetsavisa har blant annet spurt dem om hva de mener bør endres i den nye loven.

Publisert 1. apr. 2019 17:16

For å spare miljøet vil Svein Stølen heller ta toget til Gol enn fly til Roma. Men i en travel arbeidshverdag er det taxi, og ikke trikk som gjelder.

Publisert 29. mars 2019 15:00

Kjemiprofessor Trygve Ulf Helgaker ved Universitetet i Oslo er tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. Han får prisen for fremragende forskning innen teoretisk kjemi.

Publisert 29. mars 2019 11:43

Dekan Pål Barkvoll braut regelverket for innkjøp, då han gav eit britisk selskap oppdraget med å utvikla eit nytt forskingsadministrativt system for Det odontologiske fakultetet. Men han har ikkje brote habilitetsreglane. Det er konklusjonen i ein rapport som har gått gjennom eit varsel mot dekanen.

Publisert 29. mars 2019 06:00

Også på UiO brukes såkalte faktaundersøkelser for å finne ut hva som egentlig har skjedd. Men blir alle parter like godt ivaretatt? Lokale fagforeninger er usikre.  

Publisert 28. mars 2019 13:58

MatNat-fakultetet formulerer utlysninger spesifikt for å få yngre førsteamanuenser. Forskerforbundet ser på det som aldersdiskriminering.

Publisert 27. mars 2019 15:52

Den tverrfaglige storsatsingen UiO:Norden skal tilsette ny direktør. Her er søkerlisten!

Publisert 27. mars 2019 10:44

Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til 1 448 nye studentboliger på sju ulike steder i landet.  I Oslo får Nordnorsk student- og elevhjem penger til 162 nye studenthybler.