Nyheter - Side 7

Ein mann står på ein talarstol under ein pressekonferanse
Publisert 14. apr. 2021 13:22

– Me reknar med at regjeringa si opning for import av strengt naudsynt utanlandsk arbeidskraft vert tolka på ein så snever måte at den ikkje fører til meir importsmitte. Det var oppfordringa byrådsleiar Raymond Johansen kom med på dagens pressekonferane.