Nyheter - Side 6

Publisert 30. mai 2022 04:30

ABE-kutt og ståa i Forskningsrådet gjør at det «ser litt dystert ut» for en «hardt presset organisasjon», ifølge den nye assisterende universitetsdirektøren. Selv skal Johannes Falk Paulsen være tett på et UiO hvor avkreftede myter har gitt ham flere positive overraskelser. 

Portrett av ein mann
Publisert 27. mai 2022 19:09

– Regjeringa synest det er bra for Noreg, for Norden og for det nordiske forsvarssamarbeidet.  Frankrike var derimot litt skuffa over at EU-solidariteten ikkje var nok for Finland og Sverige, sa statssekretær Eivind Vad Petersson i Utanriksdepartementet, då dei to landa hadde levert inn søknad om Nato-medlemskap.

Ein bygning med eit svært skilt framfor
Publisert 20. mai 2022 16:32

Til saman 639 UiO-tilsette kan koma til å leggja ned arbeidet tysdag. Medan NTL tar ut 504 personar frå administrasjonen og tre fakultet, tar Parat ut 90 medlemar på to fakultet medan det er uvisst kvar dei 45 Unio tar ut, jobbar.

Portrett av ein mann med briller
Publisert 13. mai 2022 19:32

– Om dette hadde skjedd i Ungarn eller Polen, hadde nok både EU og Noreg kome med kritikk av at ein statsråd sparkar styret for Forskingsrådet, seier jussprofessor Hans Petter Graver. – Eg synest den samanlikninga er mildt sagt søkt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.