Nyheter - Side 5

Domus Medica er hovudbygningen til Det medisinske fakultetet ved UiO
Publisert 7. juni 2019 04:00

Talemålet under disputasen skal alltid vera på det same språket som avhandlinga er skriven på. Det går fram av dei oppdaterte reglane for doktorgradsprøvven ved Det medisinske fakultetet som dekan Ivar Prydz Gladhaug godkjente 29. mai.

Publisert 6. juni 2019 15:03

I ettermiddag har kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland prøvd verdens første elektriske gravemaskin, på tomta til det nye livsvitenskapsbygget.

Et bilde av Gokstadskipet i Vikingskipshuset på Bygdøy
Publisert 6. juni 2019 10:33

Skanning over fem år viser at slitasjen på Gokstadskipet har skutt fart. Det viser ingeniør Bjarte Aarseth på 3D-bilder.

Paul Gilroy og Finnur Dellsén viser fram diplomene for henholdsvis Holbergprisen og Nils Klim-prisen
Publisert 6. juni 2019 10:08

Den britiske kulturforskeren Paul Gilroy ble i  går kveld overrakt Holbergprisen 2019 av kronprins Haakon  i  Universitetsaulaen i Bergen. Samtidig fikk den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén utdelt Nils Klim-prisen av statsråd Iselin Nybø.

Leiar for Norsk studentorganisasjon Håkon Randgaard Mikalsen held appell på aulatrappa mot forslaget om å kutta i stipendet
Publisert 5. juni 2019 15:04

Norsk studentorganisasjon fryktar at dei føreslegne endringane for å leggja til rette for livslang læring, kan gå utover både Lånekassen og finansieringa av universitet og høgskular. Prorektor Gro Bjørnerud Mo ved UiO har sans for forslaget om endringar i Lånekassen.

Publisert 5. juni 2019 05:01

For to år siden bestilte UiO et notat om styrevalg fra advokatfirmaet Kluge. «Ved en inkurie» er anbefalingene ikke blitt fulgt opp, beklager personaldirektøren.

Publisert 5. juni 2019 05:00

Arbeider av Jan Fridthjof Bernt er mye brukt som kilde i Kluge-rapporten om universitetsstyrevalg. Likevel mener Bernt at advokatene konkluderer feil.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (t.h.) tar imot rapporten om livslang læring frå utvalsleiar Simen Markussen
Publisert 4. juni 2019 15:57

Mellom 700 og 800 millionar kroner i året må brukast på livslang læring. Pengane kan takast frå basisløyvinga til universiteta og høgskulane. Det er eitt av forslaga Markussen-utvalet meiner kan gi meir kompetanse for alle gjennom heile yrkeslivet.

Publisert 3. juni 2019 20:22

Postdoktor Kristian Bjørkdahl er valgt til ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret.

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth sitter ved et bord og holder på noen dokumenter
Publisert 3. juni 2019 16:14

Universitetet i Oslo og biologiprofessor Nils Chr. Stenseth er blitt enige om en avtale i taxikort-saken.  Den går ut på at Stenseth betaler tilbake et beløp de er blitt enige om, samtidig som saken blir helt avsluttet.

Direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum holder en tale foran Osebergskipet
Publisert 3. juni 2019 12:14

Statsråd Iselin Nybø (V) kan ikke love penger til nytt vikingtidsmuseum før budsjettåret 2020.  Det gjorde hun klart i et skriftelig svar hun nylig gav til stortingrepresentant Nina Sandberg (A).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ser drømmende ut i lufta
Publisert 3. juni 2019 00:35

Det er bred støtte for forslaget til Underdalutvalget om å innsnevre postdoktorstillingen slik at den blir en reell  kvalifiseringsstilling. Det viser oversikten over alle høringsuttalelsene. 

Et portrett av Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen
Publisert 31. mai 2019 15:27

For å gi forskere og utgivere mer tid til å tilpasse seg endringene med Plan S, er innføringen av kravene utsatt til Forskningsrådets utlysninger fra 2021.

statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rebekka Borsch
Publisert 30. mai 2019 11:56

Mange fullfører doktorgraden etter at finansieringen har tatt slutt. – Hvor mye tid disse egentlig bruker på doktorgraden, har vi ingen anelse om, sier statssekretær Rebekka Borsch.

Studenter i helsefag øver på intensivbehandling av barn med treningsdukke
Publisert 29. mai 2019 11:39

Departementet utdyper nå regelverket for hvor lenge uskikkede studenter skal utestenges. – Ikke særlig avklarende, sier leder for arbeidsutvalget for skikkethetsarbeid, Kari Kildahl til Universitetsavisa

Publisert 28. mai 2019 14:35

Snittlønnen for avdelingsdirektører har økt med 28 prosent på syv år. – Utviklingen kan ikke fortsette, sier NTL-leder Natalia Zubillaga om UiOs lederlønninger.

Publisert 27. mai 2019 13:25

Den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren er i gang. En av initiativtakerne bak #metooakademia, Marit Hovdal Moan, stusser på at det bare spørres om en har opplevd noe de siste tolv månedene.

Publisert 27. mai 2019 04:00

Universitetet brukte halvannet år på å behandle et varsel mot dekanen på Det odontologiske fakultet. Den lange saksbehandlingstiden skyldtes primært at dekanen mente han trengte denne tiden til å finne fram relevant dokumentasjon. Varslerne og andre berørte aktører ble ikke kontaktet. 

Publisert 26. mai 2019 18:39

Våren 2020 åpner UiOs nye klimahus på Tøyen. 50 personer har søkt stillingen som daglig leder. Se hele søkerlisten!

Publisert 24. mai 2019 14:05

Det blir ingen streik i staten, ifylgje VG. Partane må først underskriva ein protokoll før det blir endeleg kunngjort. Dermed blir det ikkje streik for 113 UiO-tilsette og over 3600 andre statstilsette.

Publisert 24. mai 2019 11:12

Forskningsmiljøet på energi ved Senter for utvikling og miljø starter i 2020 senteret INCLUDE. Der skal de forske fram sosialt rettferdige endringer i energibruken vår.

Publisert 24. mai 2019 08:52

Meklinga i statsoppgjeret held framleis  på over åtte timar på overtid. Alle UiO-tilsette må derfor møta på jobb som normalt.

Publisert 24. mai 2019 04:00

– Flere eksterne styremedlemmer og mer satsing på god undervisning. Det tror Tove Strand kunne gjort UiO til et bedre universitet.

Publisert 23. mai 2019 13:48

113 medlemar i Unio legg ned arbeidet på UiO dersom partane i statsoppgjeret ikkje blir einige i meklinga. Universitetsbiblioteket og Det humanistiske fakultetet vert mest råka av streiken, opplyser personaldirektør Irene Sandlie.

Publisert 23. mai 2019 00:33

Korrupsjonsjegeren og politikeren Eva Joly får engasjementet som Arne Næss-professor på Senter for utvikling og miljø  ved UiO fra høsten 2019.