Nyheter - Side 5

Publisert 15. sep. 2022 18:56

– Noreg brukar årleg 250 millionar kroner i støtte til forskingssenteret CERN. Nokre personar seier at dette kostar for mykje. Sjølv seier eg at me ikkje har råd til å lata vera. Det sa statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel under opninga av Norsk senter for CERN-relatert forsking i formiddag.

Portett av en kvinne
Publisert 8. sep. 2022 14:52

35 prosent av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022.  Jeg er dessverre ikke overrasket, men jeg blir lei meg og synes det er frustrerende, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

Portrett av ein mann
Publisert 7. sep. 2022 15:40

60 millionar kroner meir enn budsjettert  vil miljøstraumen frå fjernvarmeanlegget til Fortum truleg kosta Universitetet i Oslo i 2022. Til saman ligg  UiO an til å gå 84 millionar over dei budsjetterte straumkostnadane for i år.

Tre menn og to kvinner i eit auditorium
Publisert 7. sep. 2022 01:00

Dekankandidatane Hanne Flinstad Harbo og Jens Petter Berg var einige om mykje då dei møtte kvarandre i den offisielle valduellen på Rikshospitalet måndag ettermiddag.  Men når det gjeld faren for at bygginga av livsvitskapsbygget kan gå utover andre faglege aktivetar på fakultetet, viste dei teikn til usemje. 

Portrett av en mann
Publisert 5. sep. 2022 22:45

- I den grad noen skal straffes i denne saken, er det NTNU, oppfordrer Brynjulf Risnes, advokaten til tyskiraneren som står tiltalt for brudd på sanksjonsbestemmelsene overfor Iran.