Nyheter - Side 4

Publisert 11. sep. 2018 04:00

Torsdag blir anten filosofiprofessor Olav Gjelsvik (biletet) eller jussprofessor Hans Petter Graver vald til ny preses eller leiar for Vitskapsakademiet. Begge kandidatane er fulle av lovord om kvarandre.

Publisert 10. sep. 2018 15:21

No skal mandatet for vitskapsomboda ved UiO spikrast fast. Det skjer på møtet i Universitetsstyret onsdag 12. september.

Publisert 10. sep. 2018 09:40

Universitetet i Bergen vil ha redaksjonelt tyngdepunkt i Bergen. Men så lenge redaktøren sit i Oslo, blir Bergen underordna.

Publisert 7. sep. 2018 16:40

Bernt Hagtvet rosar Universitetet i Bergen for å ta vare på tradisjonen etter Frank Aarebrot. Elles har han lite pent å seie om universiteta, eller  «utsilingsmekanismen for næringslivet», som han kallar det.

Publisert 7. sep. 2018 15:07

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe har vært universitetsdirektør på UiO siden 2007. Nå søker universitetet hennes etterfølger.

Publisert 7. sep. 2018 11:33

UiOs eneste demokratisk valgte dekan ønsker seg fire nye år i samme spor. Arne Bugge Amundsen ser vanskelig for seg at noen skulle ha veldig mye imot det.

Publisert 6. sep. 2018 18:56

Rektor Ole Petter Ottersen ved Karolinska Institutet er frikjent fra mistanke om uredelighet i forskningen, skriver KI i en pressemelding.

Publisert 6. sep. 2018 17:05

Viktoria Jensen fekk avslag på opptak til masterstudiet i spesialpedagogikk, blei ho svært skuffa.  – Eg får ikkje sova fordi eg veit at dette er urettferdig.

Fredag demonstrerte ho utanfor Det utdanningsvitskaplege fakultetet ved UiO.

Publisert 6. sep. 2018 00:28

Eit forslag frå EU-kommisjonen har ført til frykt for at Noreg  ikkje skal kunna bli fullt integrert medlem i forskingsprogrammet Horisont Europa. – Me er i alle fall opptekne av at Noreg ikkje skal bli helt ut med badevatnet, og at me kan vera fullt ut med, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø til Uniforum. 

Publisert 5. sep. 2018 18:14

Stadig flere studenter rapporterer om alvorlige psykiske helseplager. Også på andre områder går utviklingen i feil retning ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShoT) 2018.

Publisert 5. sep. 2018 13:27

På Blindern t-banestasjon er NTNU det mest synlige universitetet. NTNU-prorektor Bjarne Foss forklarer hvorfor.

Publisert 5. sep. 2018 11:24

Forskningsrådet går sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2020.

Publisert 4. sep. 2018 15:30

33 personer har søkt stillingen som ny kommunikasjonsdirektør på UiO. Blant søkerne er en tidligere professor på HF.

Publisert 4. sep. 2018 11:52

Senter for menneskerettigheters nye leder, Gentian Zyberi, vet hva mangel på demokrati og ytringsfrihet er fra oppveksten i Albania. At han fikk mulighet til å ta utdanning beskriver han som et lite mirakel.   

Publisert 4. sep. 2018 11:05

 – Metoo-kampanjen, slik jeg har oppfattet den, dreier seg om overgrep. Noe slikt kan ikke jeg få øye på i denne sangteksten, skriver førsteamanuensis i latin, Vibeke Roggen i det siste debattinnlegget om sangen Gaudeamus igitur.

Publisert 3. sep. 2018 21:48

Med kunnskap og kloke hoder vil UiO bidra til at vi når bærekraftsmålene, lovet rektor Svein Stølen, under dagens årsfest i Universitetets aula. 

Publisert 3. sep. 2018 14:20

FNs bærekraftsmål er tema for UiOs årsfest og 207. bursdag. Men første post på programmet var marsipankake til ansatte og studenter på Frederikkeplassen.

Publisert 3. sep. 2018 14:18

Kunnskapsdepartementet har besluttet at Kunnskapssenter for utdanning skal flyttes ut av Norges forskningsråd. Senteret skal fortsette sin virksomhet i en ny vertsinstitusjon utenfor Oslo.

Publisert 31. aug. 2018 10:34

– Berekraftmåla til FN må prega arbeidet ved UiO  i åra framover. Måla skildrar mange av dei store samfunnsutfordringane, og dette er ramma for årsfesten den 3. september, fortel rektor Svein Stølen.

Publisert 31. aug. 2018 05:40

Også i år skaper medlemskapsrot frustrasjon i forkant av de lokale lønnsforhandlingene på UiO. Først nå offentliggjøres pottenes størrelse.

Publisert 31. aug. 2018 03:00

– Eg begynte på farmasi fordi eg hadde lyst til å jobba i den farmasøytiske industrien. Eit tilfeldig møte gjorde at eg kom inn i kreftforskinga, seier medisinprofessor Harald Stenmark.

Publisert 31. aug. 2018 00:26

De fant stedsansen, så tidssansen. I dette intervjuet forteller Edvard Moser hva det neste er Nobelforskerne vurderer å lete etter.

Publisert 30. aug. 2018 15:32

Hvorfor får vi lyst til å bevege oss når vi hører musikk? Vinnerne av UiOs innovasjonspris, Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius, finner forhåpentligvis svaret når de fordyper seg i mennesket og rytmens mysterier.

Publisert 30. aug. 2018 15:24

Universitetsstyret ved UiB vedtok i dag å forhandle med OsloMets avis, Khrono, om å bli medeiere. Hensikten er å etablere en uavhengig nasjonal avis for universitets- og høyskolesektoren.  

Publisert 30. aug. 2018 00:11

Dersom styret ved UiB går inn for medeigarskap i Khrono, vil det sette ny fart i diskusjonane om nasjonal avis ved NTNU og UiO.