Nyheter - Side 4

Publisert 3. des. 2019 16:38

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen vil utrede om administrasjonen ved Det odontologiske- og Det medisinske fakultet kan slås sammen.

Publisert 3. des. 2019 15:07

Universitetsstyret vedtok i dag å tilby arkeologiprofessor Håkon Glørstad et nytt åremål som direktør for Kulturhistorisk museum.

Publisert 3. des. 2019 09:16

Strategi 2030  skal diskuterast for opne dører. Det vedtok universitetsstyret rett etter at møtet starta klokka 10.00 i dag. Først blir det diskusjon om klimagassutsleppa frå UiO. Det blir også avgjort kven som skal tilsetjast som direktør for Kulturhistorisk museum dei neste fire åra. 

Publisert 3. des. 2019 05:40

Medforfatterskap kan for første gang bli gjenstand for internrevisjon på UiO. – Spennende og spenstig, synes vitenskapsombud Knut W. Ruyter.

To menn står utanfor Svein Rosselands hus på Blindern
Publisert 2. des. 2019 18:11

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO  synest det er ein dårleg idé å overføra bygningar og eigedom frå universiteta til Statsbygg. – Eit stort tilbakesteg, synest han.

Natalia Zubillaga i en trapp
Publisert 2. des. 2019 05:40

Høringen på Strategi 2030 resulterte i 60 innspill. Flertallet av UiOs fagforeninger lot imidlertid være å svare. NTL-leder Natalia Zubillaga tar selvkritikk.

Publisert 29. nov. 2019 12:22

Finaleheatet i rektorløpet har skrumpet ytterligere inn: Av de åpne søkerne er Anne Borg og Dag Rune Olsen alene om å bli med videre. I tillegg kommer én av de anonyme søkerne.

Medlemane i universitetsstyret er samla rundt møtetbordet i Professorboligen
Publisert 29. nov. 2019 04:30

Diskusjonen om Strategi 2030 og reduksjon av klimagassutsleppa til UiO er mellom dei viktigaste sakene som kjem opp på møtet i universitetsstyret 3. desember. Medan diskusjonen om klimagassutsleppa skal gå føre seg for opne dører, vil drøftinga om Strategi 2030 skje bak stengde dører.

Publisert 28. nov. 2019 15:20

De lyse og luftige lokalene bærer fortsatt litt preg av å være en byggeplass, men når studentene kommer i januar, skal alt være klart.

Publisert 27. nov. 2019 17:13

Planen om å innføra eit poengkort for å måla kva universitet som er best på berekraft, får ei kald skulder frå UiO-rektor Svein Stølen. Heller ikkje rektorane i Agder og Stavanger applauderer ideen.

Professor og andreopponent Franklin Lewis på
Publisert 27. nov. 2019 11:11

Fredag var professor Franklin Lewis opponent på Blindern - på storskjerm fra Chicago. Med konferanseutstyr kan UiO få de største kapasitetene og samtidig redusere antall flyreiser.

Ein mann står ute og ser mot kameraet. Bak til høgre står ein ein annan mann og ser i mobiiltelefonen sin.
Publisert 27. nov. 2019 04:30

Strategi 2030 skal diskuterast på eit seminar bak stengde dører i universitetsstyret 3. desember. – Det er rart med ei sak som er så prinsipielt viktig, synest biologiprofessor Kristian Gundersen. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen forsvarar lukkinga.

Statsråd og kvinne Iselin Nybø sitter ved et bord flankert av fire menn i lederstillinger i universitets- og høgskolesektoren.
Publisert 26. nov. 2019 10:47

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren er nå totalt 13,7 prosent, viser  NSDs Database for statistikk om høgre utdanning  Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra i fjor.

En blid kvinne ser mot kameraet
Publisert 26. nov. 2019 09:00

Her kan du se direktestrømming fra Universitetets- og høgskolerådets konferanse fra klokken 10.00 i dag.

Fire personar,to menn og to kvinner står mot eit gelender og ser mot fotografen.
Publisert 25. nov. 2019 08:32

Fleire europeiske universitet og Scholars at Risk har gått saman om å etablera eit nettverk som skal hjelpa forfylgde forskarar med mellom anna å få finansiert relevante jobbar i Europa. UiO leier ei arbeidspakke som skal brukast for å læra opp universitet i dette.

Tildegare UiO-.rektor Kaare R. Norum står og viser inn til auditorium Kaare R.Norum
Publisert 23. nov. 2019 01:05

Tidlegare UiO-rektor Kaare R. Norum døydde fredag etter eit kort sjukeleie.  Han blei 86 år gammal. 

Publisert 21. nov. 2019 23:21

– Universitetene og høyskolene vet mest om miljø- og klimaendringene og hvordan vi skal bekjempe dem. Da må vi leve som vi lærer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og drar i gang en miljøkonkurranse mellom lærestedene.

Mange studenter sitter på pulltene sine mens en mann holder et innlegg
Publisert 21. nov. 2019 14:35

Kunnskapsdepartementet viderefører ikke den midlertidige ordningen med forkurs i matematikk for lærerstudenter.

Alvorlig leder for Forskerforbundet Belinda Eikås Skjøstad i en korridor
Publisert 21. nov. 2019 04:30

Forskerforbundet hevder at UiO, i det lokale lønnsoppgjøret, ikke har fulgt opp statens lønnsløft for stipendiatene. Personaldirektør Irene Sandlie  mener avgjørelsen er i tråd med lønnspolitikken på UiO.

Publisert 20. nov. 2019 12:00

- Jeg mener NTNU-styret bør ta initiativ til å forby bruken av såkalte faktainnhentingsundersøkelser her ved NTNU, sier Aksel Tjora.

Bilde av en oljeplattform i Nordsjøen med nydelig lys med mange farger i bakgrunnen
Publisert 20. nov. 2019 10:34

Verden planlegger for å produsere mer enn dobbelt så mye fossil energi i 2030 enn det som er mulig dersom vi skal klare å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5°C. Det viser en ny forskningsrapport.

Ei ung og ei eldre kvinne står saman i foajeen til hovudkvarteret til Det odontologiske fakultetet i Geitmyrsveien.
Publisert 19. nov. 2019 16:04

Astri Ragne var student på det første kullet som blei uteksaminert frå Det odontologiske fakultetet, Safiyye Süslü er fersk doktorgradskandidat. Rett før helga deltok begge på 60-årsjubileet. 

bilde av dør med teksten Institutt for historiske studier
Publisert 19. nov. 2019 13:30

Konflikten ved Institutt for historiske studier ved NTNU har så langt endt med at instituttet er blitt delt i to. Faktaundersøkelsen som ble gjennomført for å finne ut hva som gikk galt har kostet universitetet nesten tre millioner kroner, skriver Universitetsavisa

Bildet viser skiltet til UDI utenfor hovedbygrningen i Oslo
Publisert 18. nov. 2019 12:32

Hittil i år har 74 prosent av de etiopiske søkerne fått tillatelse til å studere i Norge, opplyser UDI.

Publisert 18. nov. 2019 05:40

Administrasjonen på UiO fikk gjennomgå i prosedyren til Roya Sabetrasekhs advokat Sverre Lilleeng.