Nyheter - Side 3

Ein mann står i forgrunnen med ei stor folkemengd i bakgrunnen
Publisert 15. aug. 2022 20:23

– Spørsmåla kan vera ubehagelege, og svara er sjeldan enkle, ofte komplekse, og dei kan vera kontroversielle.. Det vil seia at de må læra dykk til å bli eksponerte for tankar og idear som de er djupt ueinige i. Det var bodskapen frå UiO-rektor Svein Stølen til dei nye studentane i ettermiddag. 

Publisert 11. aug. 2022 05:00

Solen er det mest berømte, men også det mest sårbare av Edvard Munchs monumentale malerier i Aulaen. I sommer er maleriet blitt tilstandsvurdert og konservert.

Publisert 1. juli 2022 14:06

Det har vært stor spenning knyttet til valget av nytt pasientjournalsystem på Det odontologiske fakultet. Nå er beslutningen tatt. Fakultetet ønsker å bruke det markedsledende systemet Opus dental.

Publisert 29. juni 2022 05:00

UiO-professor Elin Lerum Boasson har klatret på Stortingstaket, lenket seg fast, skrevet vitenskapelige artikler og arbeidet for FNs klimapanel. Med alle midler har hun kjempet for å bevare miljøet. Men det siste året har hun også kjempet en helt annen kamp.

Oslo Pride-parade gjennom Oslo-gatene
Publisert 28. juni 2022 11:55

Svaret vårt på ugjerninga i Oslo sentrum må bli eit samfunn som er meir ope og som dyrkar kjærleiken mellom menneske endå meir, uavhengig av legning og kjønnsidentitet. Ingen kuler kan ta livet av kjærleiken.