Nyheter - Side 2

En stående mann støtter seg mot veggen
Publisert 10. jan. 2020 11:07

«Digitalisering truer universitetet. Det er på tide å sette en grense», er overskriften i et opprop signert av femten rektorer ved nederlandske universiteter og høgskoler.

Dekan Raghild Hennum står i midtgangen i et stort auditorium, halvfullt med studenter
Publisert 10. jan. 2020 10:42

Ragnhild Hennum har fått en pangstart som dekan, med tildelingen av Senter for fremragende utdanning, og samling av studentmassen i Domus Juridica. 

Publisert 10. jan. 2020 10:08

Biologiprofessor Nils Chritian Stenseth ved UiO fikk i dag tildelt International Science and Technology Cooperation Award i Kina. Det er den høyeste utmerkelsen en utenlandsk forsker kan få.

To menn står foran Ole-Johan Dahls hus i Gaustadbekkdalen
Publisert 9. jan. 2020 15:35

– Vi har en del dårlige erfaringer med overføringer og ferdigstillinger fra Statsbygg. Det sier eiendomsdirektør John Skogen ved UiO i en kommentar til en ny rapport fra Multiconsult.

Ein mann med skjegg og lite hår viser fram eit 6000 år gammalt skrin av skinn og tre funne etter at ein isbre var smelta bort i Jotunheimen
Publisert 9. jan. 2020 04:30

Eit mellom 500 og 1200 år gammalt skrin av skinn og tre dukka opp etter at isbreen i Jotunheimen hadde smelta. På Sørlandet blei det funne eit vakkert dekorert sverd frå vikingtida. Det er to av funna som arkeologar på Kulturhistorisk museum ved UiO gjorde i 2019.

Bildet viser et solcellepanel
Publisert 8. jan. 2020 17:32

Nupi-forsker Indra Øverland sier at de vil  sette i gang en global underskriftskampanje med krav om at en større andel av midlene til klimaforskning går til samfunnsvitenskapene.

Et illustrasjonsfoto av en hjerne
Publisert 8. jan. 2020 11:33

Hjernen settes på dagsordenen under Forskningsdagene i september, melder Forskningrådet. Det er fortsatt det kroppsorganet vi vet minst om.

Universitetsbygning på Svalbard med snøkledde fjell i bakgrunnen
Publisert 8. jan. 2020 10:33

At samfunnsvitenskapene får så lite av midlene, får Nupi-forsker Indra Øverland til å lure på om det er klimaskeptikere som styrer finansieringa.

Fire kvinner og to menn sit i ein sofa og samtalar om innovasjon og forholdet mellom universitet og samfunnet
Publisert 7. jan. 2020 16:21

– Myten blant forskarar er at innovasjon er lineært. Forsking og innovasjon er ikkje tvillingar. Det sa Innovasjon Noreg-direktør Håkon Haugli i ein panelsamtale på Blindern i formiddag.

Ein mann held ein tale og slår ut med den eine handa
Publisert 6. jan. 2020 15:57

– Innovasjon er også løysing på konkrete problem. Handlingsregelen til Oljefondet og utviding av kontinentalsokkelen er gode døme på det, fortel viserektor Per Morten Sandset ved UiO. I morgon inviterer UiO til Innovasjonskonferanse på Blindern.

Publisert 6. jan. 2020 04:30

Nå kan universiteter og høyskoler søke om til sammen 50 millioner kroner til å utvikle nye måter å undervise studentene på. 

Publisert 3. jan. 2020 05:30

I løpet av to år opprettet personaldirektør Irene Sandlie to nye lederstillinger i egen avdeling og tilsatte i dem midlertidig uten utlysning. Fagforening er kritisk.

Ein mann med briller står oppreist.
Publisert 2. jan. 2020 17:02

Tore Slaata (62) er blant søkjarane til den ledige stillinga som ny direktør for ARENA Senter for europa-forsking ved UiO. Ti menn og ei kvinne  har søkt jobben.

Publisert 2. jan. 2020 12:51

Legemiddelfirmaer står bak mye av forskningen på medisiner og har innflytelse på utdanning og retningslinjer for behandling. Slik bør det ikke være, mener en gruppe internasjonale forskere.

En kvinne sitter i en sofa, mens hun gir tegn til en annen kvinne om at det er plass til henne ved siden av
Publisert 2. jan. 2020 11:28

Nå vil Kunnskapsdepartementet se nærmere på om postdoktorene selv opplever at stillingen gir ønsket karriereutvikling og hvordan særlig universitets- og høyskolesektoren bruker stillingene.

Publisert 1. jan. 2020 00:00

Uniforum-redaksjonen ynskjer med dette alle lesarane sine eit godt nytt år!

To menn står og viser fram ei teikning av ei rektorkjede.
Publisert 23. des. 2019 04:30

Rektorkjeda til Universitetet i Oslo er ei 112 år gammal gåve frå kong Haakon den 7. Torsdag 19. desember kom Christian Prytz, barnebarnet til gullsmeden som laga rektorkjeda på besøk til Svein Stølen for å visa fram teikninga av kjeda.

To mannlige studenter spaserer over campus ved Fudan University, Kina
Publisert 20. des. 2019 14:35

– Akademisk frihet er avgjørende premiss for ethvert universitet, sier NTNU-rektor Anne Borg. Hun fortsetter: – Vi har grunnleggende tro på samarbeid og dialog, også om utfordrende spørsmål om akademisk frihet.

Ein mann står oppe i ein skyskrapar med mange skyskraparar i bakgrunnen
Publisert 20. des. 2019 12:13

No avgrensar Kina den akademiske fridomen for tre av toppuniversiteta sine. UiO-rektor Svein Stølen seier at akademisk fridom er eit tema som dei også diskuterer med kinesiske forskarar når det er naturleg.

To smilende menn, en med bart og en uten.
Publisert 20. des. 2019 10:35

National Geographic har kåret ebola-vaksinen til en av tiårets 20 viktigste vitenskapelige prestasjoner, skriver forskning.no

Publisert 19. des. 2019 14:08

Universitetet i Tromsø ble lurt til å betale 12 millioner kroner til en falsk leverandør for  delbetaling av en røntgenmaskin.

Eva Mjelde står foran en powerpoint-presentasjon
Publisert 19. des. 2019 12:00

Mange ansatte luftet bekymringer om den mulige sammenslåingen av administrasjonene på informasjonsmøter i administrasjonen på Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet.

Publisert 19. des. 2019 11:15

Kina har fått tre av toppuniversiteta sine til å fjerna ordet tankefridom frå kjerneverdiane sine. Ved Fudan University i Shanghai protesterte 25 studentar i går ved å syngja ein universitetssong som hyllar tankefridom.

En mann og en kvinne står bakerst mens en mann og en kvinnne sitter og ser mot kameraet
Publisert 18. des. 2019 20:00

Universitetet i Oslo (UiO) og Sykehuspartner i Helse Sør-Øst, som leverer IKT-tjenester til alle sykehusene i området, inngikk idag en ny samarbeidsavtale. 

Publisert 18. des. 2019 13:45

De ansattes representanter hevder de ikke er blitt hørt i prosessen som førte til at midlertidige forskere ble plassert i store, åpne landskap sammen med administrative tilsatte i den nye bygningen til Det juridiske fakultet.