Nyheter - Side 2

Ei kvinne og ein mann står framfor eit lerret med eit bilete
Publisert 15. juni 2022 11:13

Talibans maktovertaking i Afghanistan har ført til ein kraftig reduksjon i talet på både mannlege og kvinnelege journalistar i TV, radio og aviser. Trugsmål, valdelege åtak og ein uviss arbeidssituasjon har skulda saman med hjerneflukta frå landet, er konklusjonen i ein fersk rapport frå forskarar ved OsloMet og UiO.

Portett av ein kvinne
Publisert 10. juni 2022 14:07

Cathrine Thorleifsson fra Senter for ekstremismeforsking ved UiO skal lede den regjeringsoppnevnte ekstremismekommisjonen. Det kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre i dag. 

Et vikingskip i Vikingskipshuset
Publisert 10. juni 2022 13:24

Nytt vikingstidsmuseum kan bli bygget som opprinnelig planlagt i konseptet "Naust" eller bli bygget med et kraftig redusert utomhus- og utstillingsareal. Det mest radikale alternativet vil imidlertid gå helt bort fra vinnerutkastet "Naust". 

Publisert 9. juni 2022 13:00

Vil Det odontologiske fakultetet på UiO vrake det omstridte pasientjournalsystemet Salud og gå for Opus dental eller vil en oppgradert versjon av Salud bli resultatet? 11. juni er fristen for å levere et tilbud.

 – Prosessen har vært lang og tøff, innrømmer dekan Tiril Willumsen.

Publisert 7. juni 2022 04:30

Prognosesenteret varsla ein prisnedgang på byggjeprosjekt våren 2022.

– Me hadde rett og slett ikkje nok kunnskap om geopolitikk til at me kunne føresjå det som skjedde den 24. februar med Russlands invasjon av Ukraina. Det vedgjekk makroøkonom David Lund på eit seminar i regi av Statsbygg.