Nyheter - Side 2

Publisert 14. nov. 2022 16:52

Når den nå ti år gamle TV-serien Hjernevask fortsatt fungerer som en viktig referanse, for eksempel når norske forskere skal uttale seg om ytringsklimaet i akademia, er det også fordi den tok opp temaer og tendenser som er blitt tydeligere i årene som fulgte.

Portrett av en mann
Publisert 14. nov. 2022 12:55

Det synes klart at vi er årsaken til mye av de pågående klimaendringene. Vi er nemlig i ferd med å bruke opp naturens tilgjengelige innhold av olje, kull og gass i løpet av et par hundre år mens det har tatt naturen flere  hundre millioner år å lage.

A drawing of a man with a scarf in front of his mouth
Published Nov. 9, 2022 9:32 PM

Suppression and persecution unfortunately still abounds in Europe and the rest of the world. There is a red line stretching from Fridtjof Nansen´s work for victims of the First World War, to Holocaust survivor Leo Eitinger and today´s Scholars at Risk network. We must all fight indifference.

Publisert 9. nov. 2022 15:48

Statsbyggs forslag om unisex-toaletter med spanske dører i Livsvitenskapsbygget møtte motstand. – Studenter og ansatte har rett til å få gå på toalettet med integritet og verdighet, konkluderer hovedverneombud Hege Lynne.