Nyheter - Side 14

Publisert 7. feb. 2019 16:38

Årlig storkonferanse i regi av NHO, Universitetet i Oslo og OsloMet, skal inspirere jenter  til å velge teknologiske realfag. 

Publisert 7. feb. 2019 14:31

Universitetet i Oslo er på tredjeplass i Norden og på 18.-plass i Europa på rangeringa over universiteta som er mest synlege på internett. Det er ein liten tilbakegang samanlikna med førre måling. Det uroar ikkje UiO-rektoren.

Publisert 7. feb. 2019 11:53

Rektors reservepott skal helst ikke røres. I fjor brukte Svein Stølen likevel opp hele potten på 10 millioner kroner, og førte resten av forbruket på 2019.  

Publisert 7. feb. 2019 04:30

Fredag kommer statsministeren og forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til å ta det første spadetaket for det nye livsvitenskapsbygget.

Publisert 6. feb. 2019 16:20

Medan UiO akkurat er kome i startgropa for arbeidet med Strategi 2030, kan Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet allereie no lansera ein fiks ferdig strategi.

Publisert 6. feb. 2019 09:11

Universitetet i Oslo opprettar ein ny pris for yngre forskarar. Det vedtok universitetsstyret i går.

Publisert 5. feb. 2019 11:55

Politiets bombegruppe  og alle naudetatane rykka ut til Lucy Smiths hus på Blindern etter at det rett etter klokka 10 i dag kom melding om at det var blitt tatt imot ei pakke med pulver. Forsvarets forskingsinstitutt har no analysert pulverbrevet og definert det som ufarleg. 

Publisert 5. feb. 2019 10:37

Masterplan for universitetet IT og innføring av ei ordning med ekstern styreleiar for UiO: livsvitskap er to av sakene som skal opp i universitetsstyret i dag. Møtet startar no klokka 10.00. 

 

Publisert 5. feb. 2019 04:30

Eksternt medlem i universitetsstyret, Idar Kreutzer beskriver UiO som et fremragende universitet og en ressurssterk organisasjon. Men han mener styringsstrukturen er for kompleks, og at UiO mangler gjennomføringsevne.

Publisert 4. feb. 2019 14:20

Valgt rektor og valgte organ øker sannsynligheten for åpne beslutningsprosesser på nivå 1 og 2, ifølge Forskerforbundet-rapport. UiO er blant unntakene fra regelen.

Publisert 4. feb. 2019 04:30

– Jeg tror vi må våge å ta en seriøs diskusjon om det ikke heller skulle vært et flertall av eksterne styrerepresentanter, sier Jan Fridthjof Bernt. Han er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og var den som ledet arbeidet med nasjonal universitetslov i 1995.

Publisert 3. feb. 2019 21:52

No er eit offentleg tilgjengeleg register over sidegjeremåla til dei UiO- tilsette på plass. Det skjer tolv og eit halvt år etter at det blei vedtatt å etablera eit slikt register.

Publisert 1. feb. 2019 15:58

UiO-leiiinga har bestemt seg for å opna saksdokumenta om masterplan for IT på Universitetet i Oslo.  Diskusjonen om saka blir likevel halden bak stengde dører på møtet i universitetsstyret 5. februar.

Publisert 1. feb. 2019 12:32

Vi vil gjerne høre på alle som har meninger om retningsvalg ved UiO, uavhengig av om de kommer fra NHO eller Manifest. Det skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo i et svar til Magnus Marsdals utblåsing mot strategiarbeidet som et elitistisk prosjekt.

Publisert 1. feb. 2019 11:33

Håkon Bleken-maleriet Soldaten er nå hentet ut fra lageret og er hengt opp i foajeen i Niels Treschows hus på Blindern.

Publisert 1. feb. 2019 10:13

En måned etter at avtalene med de store tidsskriftforlagene gikk ut, forhandler Unit fremdeles om nye avtaler.

Publisert 1. feb. 2019 04:30

–UiO-tilsette og studentar vil vera entusiastiske for Universitetet i Oslo på tvers av eige fag og interesseområde. Det er eg sikker på, seier prorektor Gro Bjørnerud Mo som har tru på at mange av dei vil koma med innspel til UiOs strategi 2030. Fire tankesmier skal gi draghjelp

Publisert 31. jan. 2019 16:40

Svein Gjedrem sier til NRK at de andre alternativene de har sett på "ikke har den økonomiske bæreevnen", som samlokalisering på Gaustad. Dermed ser det mørkt ut for alle som vil opprettholde driften.

Publisert 31. jan. 2019 12:56

Den nye detektoren Oscar på Oslo-syklotronen ved Fysisk institutt blei offisielt opna av forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø i formiddag. Ho klypte både over snora og trykte på knappen som starta detektoren.

Publisert 31. jan. 2019 04:30

I dag kommer antakelig styret i Helse-Sør-Øst å vedta mer utredning av Ullevål som alternativ til det planlagte gigantsykehuset på Gaustad. Ledelsen i Oslo universitetssykehus (OUS) mener at dette er et signal om å fortsette som før, men motstanderne av planene har fått et håp om at styret kan snu.

Publisert 30. jan. 2019 14:33

Framtidas masterplan for IT skal opp som diskusjonssak i universitetsstyret 5. februar. Men den meiningsbrytinga skal gå føre seg bak stengde dører. 

Publisert 29. jan. 2019 18:01

Alt underlagsmaterialet til rapporten som gransket Macchiarini-skandalen har forsvunnet. Rapporten pekte ut tidligere KI-rektor Harriet Wallberg som ansvarlig.

Publisert 29. jan. 2019 04:00

Denne sommaren kan inntil 40 master- og bachelorstudentar ved UiO gå på Den internasjonale sommarskulen.  – Slik håpar me våre internasjonale studentar kan bli kjende med studentar i Noreg, seier direktør Nita Kapoor.

Publisert 28. jan. 2019 13:49

Eks-rektor Harriet Wallberg gjorde opptak av nåværende rektor Ole Petter Ottersen hvor han innrømmer feil i rapport som gir henne skyld for Macchiarini-ansettelse: Ottersen vil ikke si det offentlig fordi det «kan misforstås i samfunnet.»

Publisert 28. jan. 2019 05:30

I 2018 lot UiO-rektoratet være å delta på 16 av 24 informasjons- og drøftingsmøter med fagforeningene. Nå lover Svein Stølen endring.