Nyheter - Side 12

Publisert 12. mars 2020 10:57

Vikingskipshuset, Historisk museum og museene i Botanisk hage på Tøyen stenger i dag dørene for publikum som et tiltak for å hindre koronasmitte. 

Ei kvinne og tre menn står i giv akt før høyringa i Stortinget tar til.
Publisert 5. mars 2020 19:22

Fordyrande og meir byråkratisk.  Det var mellom orda som blei brukte då toppleiarar, fagforeiningsleiarar og studentleiarar på universiteta deltok i høyringa i Stortinget om moglege konsekvensar av at  alle bygningane og eigedomane til sektoren kan bli  overførte til Statsbygg.

Publisert 4. mars 2020 13:18

76 prosent av innbyggerne i Norge har meget høy eller ganske stor tillit til helseforskning. Klimaforskning skårer en god del mindre, mens det er færrest som har høy eller ganske stor tillit til kjønns- og likestillingsforskning.