Nyheter - Side 10

Portrett av en mann
Publisert 1. juli 2021 14:40

– Når vi går sammen, kan vi skape et bedre og mer samlet kunnskapsgrunnlag for utviklingen av sektorene, vi kan gi bedre og mer kunnskapsbaserte råd og utvikle mer treffsikre virkemidler, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Publisert 30. juni 2021 18:23

– Eg kan godt tenkja meg å bli arkitekt når eg blir stor, seier Ava Emilie D. Jakobsen. – For meg står det mellom å bli arkeolog eller interiørarkitekt, avslører Else Juliette Follestad Onarheim. Begge er mellom dei ni barna som nyleg fekk eit tre dagar langt kurs i arkeologi på Kulturhistorisk museum.

En raud bygning i
Publisert 30. juni 2021 17:35

SiO kjøper eiendommen St. Olavsgate 23 på vegne av oslostudentene. Eiendommen ligger midt i Oslos innovasjonsdistrikt i sentrum, og er på 4300 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, kjeller og loft.

Ein mann viser ein annan ein modell av ein georadar
Publisert 29. juni 2021 18:04

Er det liv på Mars? Det er eit av spørsmåla senterleiar Svein-Erik Hamran og forskarkollegaene hans på UiOs Institutt for teknologisystem på Kjeller har fått to år på seg frå NASA til å finna svar på. I går fekk dei besøk av forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim.

To menn og fire kvinner står i eit laboratorium
Publisert 29. juni 2021 04:30

I dag disponerer dei tilsette i Hormonlaboratoriet eit lokale på 3000 kvadratmeter på Aker sykehus. Dei har derfor takka nei til eit tilbod på 800 kvadratmenter i Livsvitskapsbygget. – Me ynskjer heller ikkje å splitta opp fagmiljøet vårt, seier medlem av Forskarforbundet May K. Bredahl og tillitsvald i NITO Ranveig Østrem.