Nyheter - Side 10

Publisert 5. feb. 2019 11:55

Politiets bombegruppe  og alle naudetatane rykka ut til Lucy Smiths hus på Blindern etter at det rett etter klokka 10 i dag kom melding om at det var blitt tatt imot ei pakke med pulver. Forsvarets forskingsinstitutt har no analysert pulverbrevet og definert det som ufarleg. 

Publisert 5. feb. 2019 10:37

Masterplan for universitetet IT og innføring av ei ordning med ekstern styreleiar for UiO: livsvitskap er to av sakene som skal opp i universitetsstyret i dag. Møtet startar no klokka 10.00. 

 

Publisert 5. feb. 2019 04:30

Eksternt medlem i universitetsstyret, Idar Kreutzer beskriver UiO som et fremragende universitet og en ressurssterk organisasjon. Men han mener styringsstrukturen er for kompleks, og at UiO mangler gjennomføringsevne.

Publisert 4. feb. 2019 14:20

Valgt rektor og valgte organ øker sannsynligheten for åpne beslutningsprosesser på nivå 1 og 2, ifølge Forskerforbundet-rapport. UiO er blant unntakene fra regelen.

Publisert 4. feb. 2019 04:30

– Jeg tror vi må våge å ta en seriøs diskusjon om det ikke heller skulle vært et flertall av eksterne styrerepresentanter, sier Jan Fridthjof Bernt. Han er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og var den som ledet arbeidet med nasjonal universitetslov i 1995.

Publisert 3. feb. 2019 21:52

No er eit offentleg tilgjengeleg register over sidegjeremåla til dei UiO- tilsette på plass. Det skjer tolv og eit halvt år etter at det blei vedtatt å etablera eit slikt register.

Publisert 1. feb. 2019 15:58

UiO-leiiinga har bestemt seg for å opna saksdokumenta om masterplan for IT på Universitetet i Oslo.  Diskusjonen om saka blir likevel halden bak stengde dører på møtet i universitetsstyret 5. februar.

Publisert 1. feb. 2019 12:32

Vi vil gjerne høre på alle som har meninger om retningsvalg ved UiO, uavhengig av om de kommer fra NHO eller Manifest. Det skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo i et svar til Magnus Marsdals utblåsing mot strategiarbeidet som et elitistisk prosjekt.

Publisert 1. feb. 2019 11:33

Håkon Bleken-maleriet Soldaten er nå hentet ut fra lageret og er hengt opp i foajeen i Niels Treschows hus på Blindern.

Publisert 1. feb. 2019 10:13

En måned etter at avtalene med de store tidsskriftforlagene gikk ut, forhandler Unit fremdeles om nye avtaler.

Publisert 1. feb. 2019 04:30

–UiO-tilsette og studentar vil vera entusiastiske for Universitetet i Oslo på tvers av eige fag og interesseområde. Det er eg sikker på, seier prorektor Gro Bjørnerud Mo som har tru på at mange av dei vil koma med innspel til UiOs strategi 2030. Fire tankesmier skal gi draghjelp

Publisert 31. jan. 2019 16:40

Svein Gjedrem sier til NRK at de andre alternativene de har sett på "ikke har den økonomiske bæreevnen", som samlokalisering på Gaustad. Dermed ser det mørkt ut for alle som vil opprettholde driften.

Publisert 31. jan. 2019 12:56

Den nye detektoren Oscar på Oslo-syklotronen ved Fysisk institutt blei offisielt opna av forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø i formiddag. Ho klypte både over snora og trykte på knappen som starta detektoren.

Publisert 31. jan. 2019 04:30

I dag kommer antakelig styret i Helse-Sør-Øst å vedta mer utredning av Ullevål som alternativ til det planlagte gigantsykehuset på Gaustad. Ledelsen i Oslo universitetssykehus (OUS) mener at dette er et signal om å fortsette som før, men motstanderne av planene har fått et håp om at styret kan snu.

Publisert 30. jan. 2019 14:33

Framtidas masterplan for IT skal opp som diskusjonssak i universitetsstyret 5. februar. Men den meiningsbrytinga skal gå føre seg bak stengde dører. 

Publisert 29. jan. 2019 18:01

Alt underlagsmaterialet til rapporten som gransket Macchiarini-skandalen har forsvunnet. Rapporten pekte ut tidligere KI-rektor Harriet Wallberg som ansvarlig.

Publisert 29. jan. 2019 04:00

Denne sommaren kan inntil 40 master- og bachelorstudentar ved UiO gå på Den internasjonale sommarskulen.  – Slik håpar me våre internasjonale studentar kan bli kjende med studentar i Noreg, seier direktør Nita Kapoor.

Publisert 28. jan. 2019 13:49

Eks-rektor Harriet Wallberg gjorde opptak av nåværende rektor Ole Petter Ottersen hvor han innrømmer feil i rapport som gir henne skyld for Macchiarini-ansettelse: Ottersen vil ikke si det offentlig fordi det «kan misforstås i samfunnet.»

Publisert 28. jan. 2019 05:30

I 2018 lot UiO-rektoratet være å delta på 16 av 24 informasjons- og drøftingsmøter med fagforeningene. Nå lover Svein Stølen endring.

Publisert 25. jan. 2019 16:20

OsloMets nettavis Khrono skal bli ei nasjonal avis for universiteta og høgskulane i Noreg. Det er ambisjonen til dei åtte universiteta og den eine høgskulen som skreiv under ein avtale i dag. 

Publisert 25. jan. 2019 04:00

Det kinesiske forskningsmiljøet er kritiske til at det skal legges begrensninger på deres forskning i Ny-Ålesund. – Overraskende, Kina har aldri før engasjert seg i politikken på Svalbard, sier professor Geir Ulfstein.

Publisert 24. jan. 2019 11:20

Berit Kolberg Rossiné skal sørge for at UiO oppfattes som et ledende europeisk universitet som bidrar til kritisk tenkning og forskning på høyt nivå.

Publisert 24. jan. 2019 10:57

At det britiske parlamentet sa nei til Brexit-avtalen, kan få konsekvenser for norske forskere. Nå advarer Forskningsrådet mot å delta i søknader som koordineres fra Storbritannia.

Publisert 24. jan. 2019 04:30

Lunsj med kultur har gått fra smalt til bredt, og blitt nomader. Alt for å gi et variert tilbud til publikum, der de er.

Publisert 23. jan. 2019 14:43

Den 14. januar kom nyhendet om at regjeringa Solberg vil skrinleggja føretaksmodellen for universitet og høgskular. Jussprofessor Malcolm Langford ved UiO meiner at grunnen var at Venstre frykta å tapa stemmer frå akademikarar.