– Et reelt valg stimulerer til engasjement og et levende universitetsdemokrati

– Jeg er ydmyk og veldig glad for å ha fått denne tilliten fra studenter og ansatte i et reelt dekanvalg ved Det medisinske fakultet. Det sier Hanne Flinstad Harbo etter at hun er valgt som fakultetets første kvinnelige dekan. – Det er naturligvis skuffende å ikke lykkes i valget, sier motkandidat Jens Petter Berg.

En kvinne med briller og en mann med briller

FØRSTE KVINNELIGE DEKAN: Hanne Flinstad Harbo vant dekanvalget på Det medisinske fakultet over motkandidat Jens Petter Berg. Hun blir dermed den første kvinnen i dekanstolen på fakultetet.  (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Rundt klokken 16.00 i går ble det klart at medisinprofessor Hanne Flinstad Harbo hadde vunnet dekanvalget på Det medisinske fakultet med 53 prosent av stemmene. Motkandidaten, dagens prodekan for forskning, medisinprofessor Jens Petter Berg fikk 47 prosent av stemmene.

Hanne Flinstad Harbo fikk 321 stemmer fra de ansatte på fakultetet (44 prosent) og 458 stemmer fra studentene noe som utgjør hele 80 prosent av studentstemmene.

Jens Petter Berg fikk 408 stemmer fra de ansatte ved fakultetet (56 prosent) og 105 stemmer fra studentene (19 prosent).

Hanne-Cathrin Flinstad Harbo (født i 1963), og ble cand.med. ved UiO i 1988.

Er valgt til ny dekan ved Det medisinske fakultet fra 2023 og ut 2026.

Bakgrunn: Avdelingsleder og professor ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus siden 2018. Der har hun arbeidet som overlege og forsker siden 2003. Har tidligere vært nestleder og stedfortreder for instituttleder ved Institutt for klinisk medisin

Hun er medlem i priskomité for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Fra 2015-2018 var hun styreleder for Hjernerådet.  

Team:

Jan G. Bjålie, prodekan for forskning og innovasjon. Har tidligere vært instituttleder ved Institutt for basalmedisin.

Magnus Løberg, prodekan for undervisning ved Institutt for helse og samfunn. Han er førsteamanuensis og undervisningsleder ved Det medisinske fakultetet.

Grete Dyb, visedekan for forskning og forskerutdanning (50 %), professor II ved Institutt for klinisk medisin

Eli Feiring, visedekan for bachelor- og masterstudium, (50 %) professor ved Institutt for helse og samfunn.

(Kilder: Uniforum, UiO og OUS)

• Les også:  Hanne Flinstad Harbo vann dekanvalet på Det medisinske fakultetet

Valgoppslutningen var på 50 prosent blant de ansatte, der 736 av de 1456 med stemmerett hadde brukt stemmen sin.. I tillegg stemte 577 studenter, noe som vil si at det var en valgoppslutning på 26 prosent blant studentene, ifølge tallene fra valgstyret ved Det medisinske fakultetet.

– God valgdeltakelse

Noen timer etter at valgresultatet er klart, tar Uniforum kontakt med en svært fornøyd valgvinner Hanne Flinstad Harbo.

– Jeg er ydmyk og veldig glad for å ha fått denne tilliten fra studenter og ansatte i et reelt dekanvalg ved Det medisinske fakultet, sier hun til Uniforum. Hun trekker også frem at mange på fakultetet har brukt stemmeretten sin.

– Jeg merker meg at valgdeltagelsen har vært ganske god sammenlignet med tidligere valg, og dette viser jo at et reelt valg stimulerer til engasjement og et levende universitetsdemokrati. Det er spesielt inspirerende at så mange studenter har engasjert seg, og det forplikter, understreker hun.

– Klar til å påta meg vervet

Hanne Flinstad Harbo lover å jobbe for alle på fakultetet.

– Nå er jeg klar for å påta meg dette viktige vervet på vegne av alle ved fakultetet, enten de har stemt på meg eller ikke, og jeg ser frem til å samarbeide med alle i årene fremover. Jeg må også takke det sterke og engasjerte teamet mitt og alle som har bidratt med innspill og diskusjoner, inkludert hele Team Berg, sier Flinstad Harbo.

– Hva blir det viktigste du vil gjøre som dekan? 

– Som svar på dette må jeg gjenta det jeg har snakket mye om før valget og som står beskrevet i vårt valgprogram: Vi vil jobbe for Det medisinske fakultet gjennom å synliggjøre, involvere og samarbeide både internt og eksternt, for dernest å ta beslutninger som evalueres og ved behov justeres.  Samarbeid med våre ansatte, våre studenter og våre partnere er det viktigste for at vi skal nå vårt mål om «fremragende og. nyskapende forsking og utdanning til beste for individet og samfunnet», som vi har som visjon i vårt program. 

– Dekanatet skal være synlig og engasjert

– Hvordan vil du skille deg ut frå dagens dekan, bortsett fra at du er kvinne? 

– Jeg vil legge stor vekt på at dekanatet skal være synlig og engasjert, og vi vil etablere nye møteplasser for åpen dialog med ansatte, studenter, enheter, ledere og samarbeidspartnere.

Det er riktig at jeg nå blir den første kvinnelige dekanen ved Det medisinske fakultet, og mange vil si - også jeg - at det er på høy tid. Men dette forholdet har jeg ikke lagt vekt på i valgkampen. 

– Hva gleder du deg mest til i jobben?

– Jeg gleder meg til å samarbeide med alle de gode folkene og bidra til den videre utviklingen av vårt fakultet i en utfordrende tid. 

– Og hva gruer du deg mest til?

– Jeg gruer meg ikke til noe, svarer Hanne Flinstad Harbo.

Ønsker Hanne Flinstad Harbo lykke til

Dagens prodekan for forskning Jens Petter Berg tapte dekanvalget for Hanne Flinstad Harbo, og må forlate dekanatet og vende tilbake til sin faste jobb som professor i klinisk biokjemi etter nyttår.

– Hvordan føles det å ha tapt dekanvalget på Det medisinske fakultet seks prosent bak vinneren Hanne Flinstad Harbo? 

– Det er naturligvis skuffende å ikke lykkes i valget. Skuffelsen er størst overfor alle som har støttet meg gjennom perioden frem til valget, og overfor teamet som jeg hadde sett frem til å arbeide sammen med. Jeg vil gjerne takke alle som støttet meg og stemte på meg, sier Jens Petter Berg til Uniforum.

Han ønsker også Hanne Flinstad Harbo lykke til som dekan.

– Samtidig vil jeg gratulere Hanne med et historisk valg som den første kvinnelige dekanen ved Det medisinske fakultet og ønsker henne og hennes team lykke til i arbeidet med å lede fakultetet den neste fireårsperioden, fremhever Jens Petter Berg.

 – Lykkes ikke med å nå frem

– Hva var grunnen til at du ikke vant?

– Vårt fakultet har et særlig ansvar for å fremme tema innen bærekraft i utdanningene og global helse. Jeg oppfattet valgprogrammet vårt som tydelig på at dette var våre satsningsområder. Jeg har dessverre ikke lykkes med å nå frem spesielt til studentene, med disse sakene.

 – Hvordan ser du på dekanvalgkampen på medisin?

– Det blir litt som ovenfor at jeg dessverre ikke har lykkes med å få frem på en god nok måte de konkrete satsningene i vårt program på bærekraft i utdanningene, global helse og i tillegg forskerutdanning, svarer Jens Petter Berg.

– Økonomi vil være en av de største utfordringene

 Han tror Hanne Flinstad Harbo vil møte mange utfordringer som dekan.

– Økonomi vil være en av de største utfordringene slik jeg ser det. Nedskjæringen i tildelingen av midler fra Forskningsrådet har store konsekvenser for forskningen ved fakultetet og for handlingsrommet til en dekan. I tillegg vil en eventuell økning i antall medisinstudenter kreve mye oppmerksomhet og arbeid for fakultetsledelsen, varsler han.

– Hva skal du gjøre når du går ut av dekanatet? 

– Jeg skal tilbake til stillingen som professor i klinisk biokjemi ved Institutt for klinisk medisin. Jeg antar det vil gi meg mer tid til forskning og undervisning i et spennende fagområde som jeg setter stor pris på, svarer Jens Petter Berg. 

Dagens dekan Ivar P. Gladhaug går av ved årsskiftet. Da vil han gi stafettpinnen videre til Hanne Flinstad Harbo som dermed vil tiltre som Det medisinske fakultets første kvinnelige dekan.

 

• Les mer om dekanvalget på Det medisinske fakultet i Uniforum: 

Hanne Flinstad Harbo vann dekanvalet på Det medisinske fakultetet

DEBATT: Grunn til alvorlig bekymring på Det medisinske fakultet

Skuffa over for dårleg informasjon om dekanvalet til stipendiatar

Dekanduell utan store smell på Det medisinske fakultetet

Dekankandidatane på medisin er ueinige om UIO Campus Sør er etablert på eige initiativ eller på oppdrag utanfrå

Dekankandidat Hanne Flinstad Harbo  skal få fart på Det medisinske fakultet

Jens Petter Berg ønsker på bli dekan på Det medisinske fakultet

Emneord: Dekanvalg, Medisin Av Martin Toft
Publisert 15. sep. 2022 11:59 - Sist endra 15. sep. 2022 12:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere