Webinar om ukrainske krigstraumer utsatt for trolling: – De ropte «Putin er nummer én»

Norske, ukrainske og polske psykologer samarbeider for å hjelpe dem som er utsatt for krigstraumer. I slutten av mai ble webinaret deres sabotert av russisk-vennlige troll. 

BISTAND: Psykologisk institutts samarbeidsprosjekt med et ukrainsk og polsk universitet skal gi hjelpearbeidere verktøy for hvordan å støtte en krigsrammet befolkning, forteller førsteamanuensis Sigrun Marie Moss ved PSI. 

Foto: Skjermdump

Etter krigsutbruddet i Ukraina bestemte ansatte ved Psykologisk institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo seg for at de ønsket å bidra med det de kunne best. 

– Man vet jo fra krigssituasjoner at det er mange som er utsatt for alvorlige og traumatiserende hendelser, og at de vil kunne slite med dette i lengre tid. Der burde psykologer kjenne sin besøkelsestid, sier førsteamanuensis Sigrun Marie Moss ved PSI. 

I samarbeid med de psykologiske instituttene ved det nasjonale universitetet Taras Sjevtsjenko i Kyiv og SWPS, et universitet for sosialvitenskap og humaniora i Polen, er det blant annet iverksatt arbeid med å lage informasjonsmateriell til psykologer, helsearbeidere og frivillige i felten. Alle som jobber med krigsskadde mennesker og flyktninger i Norge, Ukraina og Polen skal kunne dra nytte av prosjektet.

Som ledd i prosjektet samles fagpersoner fra de tre landene til seks Zoom-webinarer (digitale seminarer, journ. anm.) med ulike temaer, som beskriver hvordan mental helse påvirkes av krig og humanitære katastrofer og hvilken hjelp som kan gis. 

Under det første webinaret, om psykisk helse og psykososial støtte i krig og kriser, på fredag 27. mai, ble psykologene utsatt for uventede og uhyggelige avbrytelser. 

Les også: UiO vil ta imot 800 ukrainske studenter på flukt

– Veldig leit

I webinaret var det 73 deltakere, hovedsakelig fra Ukraina, men også fra Polen, Norge og øvrige land. Arrangøren hadde lagt ut en åpen lenke på Facebook, noe som gjorde at de nådde mange flere – men som viste seg ikke å være noe en skulle gjenta. 

– Vi opplevde å bli trollet. Som del av seminaret hadde vi en avdeing med «sharing and reflections», og da ble vi avbrutt av sterk støy og andre meget forstyrrende innslag, sier Moss, og forteller: 

– Vi hadde kommet i gang med å dele erfaringer om til dels sensitive temaer da vi ble avbrutt av tre eller flere som spilte veldig høy musikk, viste en video og ropte «Putin is number one». Vi vet ikke hvem disse var, men da vi begynte å fjerne dem kom det flere og flere inn. Det ble ødeleggende for økten, sier Moss. 

Et første forsøk på å restarte økten var til ingen nytte, og da lenken var blitt spredt på en tryggere måte, var det nesten ingen av de opprinnelige deltakerne som fremdeles var med. 

– Mange opplevde nok dette nå som såpass utrygt at det ble vanskelig å delta på den måten vi hadde ønsket det, sier førsteamanuensisen, og fortsetter: 

– Det er veldig leit, at et seminar med denne typen tematikk skal utsettes for noe sånt. Det handlet nettopp om folks mentale helse, menneskerettigheter, traumer. Vi vet ikke hvem trollene var, og kan ikke si om de var russiske eller hvor de kom fra, men det var ikke noen god opplevelse for noen av oss – minst av alt for de ukrainske deltakerne, sier Moss. 

Skal gi verktøyene for å hjelpe

Torsdag 2. juni ble det holdt et nytt webinar, som forløp uten dramatikk. Lenken blir nå bare spredt internt, til parter man kan stole på. Moss sier at de var naive som delte lenken offentlig, men at «det ikke var på radaren» at noe slikt kunne skje, særlig når formålet med arrangementet var å hjelpe mennesker som er utsatt for krigstraumer. 

Webinaret starter med en 30 minutters introduksjonsvideo: Det har blitt spilt inn seks korte forelesninger med fagpersoner fra PSI, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og FHI, som alle er eksperter på traumer, flyktninger og vold. Videoene skal kunne brukes av hjelpearbeiderne senere. De er tekstet på ukrainsk og polsk, og publiseres også på PSIs hjemmesider – i varianter på både engelsk, ukrainsk og polsk. Hensikten er at ressursene skal kunne brukes bredt.  

– Vi har bedt disse kjempeflinke foredragsholderne om å være mindre akademiske og mer «hands on»: Ulike verktøy for hvordan en kan hjelpe folk å håndtere dette i praksis har stått sentralt, sier Moss. 

Selv om videoene og de øvrige nettressursene dreies til Ukraina-krigen, skal ressursene også være relevant for mennesker som jobber med psykologiske reaksjoner i forbindelse med andre konflikter. 

Etter videoen følger en 75 minutters diskusjon mellom deltakerne og foreleseren i ukens video, også med mulighet for å reflektere og dele egne erfaringer 

– Det fungerte veldig mye bedre i går. Det ble tydeliggjort at dette ikke var lagt ut åpent og at det ikke ville bli forstyrrelser. Da var folk mer villig til å formidle noe om hvordan de nå jobber i Ukraina, hvilke opplevelser folk har hatt, og hvordan det er å jobbe som psykolog under slike forhold. 

Les også: Russland er utestengt fra Matte-OL

– Viktig å hjelpe hjelperne

Påkjenningen de ukrainske og polske psykologene selv står overfor peker videre til et annet initiativ PSI jobber med. 

– Vi ønsker noen lukkede dialoggrupper, hvor fem-seks psykologer eller sosialarbeidere fra Ukraina og Polen, som jobber med flyktninger og traumatiserte personer, kan møtes og veilede og støtte hverandre. Det er viktig å hjelpe hjelperne i denne typen situasjoner, sier Moss. 

Dette skal være fasilitert av noen fra PSI. 

– Det er veldig belastende å være den som gir andre mental støtte når en selv er midt oppi det. En del forskning viser at sekundærtraumatisering kan være nesten like belastende som selve traumatiseringen. 

Allerede før webinar-serien ble iverksatt, hadde et annet PSI-initiativ kommet i spill: et student til student-samarbeid, hvor Psykologistudenter uten grenser (Pug) har blitt kurset av professor emerita Nora Sveaass ved PSI om traumer og menneskerettigheter. De norske studentene skal igjen kurse ukrainske studenter. 

– De hadde plass til 25 studenter på et slikt kurs, og rundt 150 ville være med på det, sier Moss.

Kursingen er nå er i gang med sin andre runde. 

– Vi opplever dette som et veldig viktig initiativ, både faglig, men også som en måte å vise støtte og solidaritet til medstudenter i en veldig vanskelig tid, avslutter Moss.  

Les også: Ukraina-krigen sparka beina under prisvarselet for bygg i 2022
 

Emneord: Ukraina Russland, Psykologisk insitutt Av Joachim Waade Nessemo
Publisert 9. juni 2022 04:30 - Sist endret 9. juni 2022 15:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere