Vil gjøre UiO mindre attraktivt for sykkeltyver

Det vil komme flere trygge sykkelparkeringsplasser på Blindern allerede høsten 2022, forteller plan- og prosjektdirektør i Eiendomsavdelingen Leif Johnny Johannessen

ADGANG KUN MED KORT: Snart vil det komme sykkelstativer i bakgården mellom Kjemibygningen og Fysikkbygningen. – Det er ingen tvil om at det trengs flere trygge parkeringsplasser for sykler på Nedre Blindern, konstaterer plan- og prosjektdirektør Leif Johnny Johannessen. Han får støtte av UiOs miljøkoordinator Lise Kolberg.

Uniforum skrev i forrige uke om ansatte ved Institutt for teoretisk astrofysikk som er blitt frastjålet sykler fra stativet utenfor Svein Rosselands hus på Nedre Blindern. De ansatte Uniforum snakket med, ba Eiendomsavdelingen sette trygg sykkelparkering høyere opp på prioriteringslista.

 * Les mer i Uniforum: Sesongen for sykkeltyverier er i gang på Blindern

Ønsket om flere trygge parkeringsplasser for sykler på Nedre Blindern kan bli oppfylt allerede høsten 2022.

– Vi planlegger å sette opp sykkelstativer inne i økonomigården mellom Kjemibygningen og Fysikkbygningen, opplyser plan- og prosjektdirektør Leif Johnny Johannessen.

Han forteller at et arkitektkontor er i gang med prosjekteringen. Neste skritt er å søke Riksantikvaren om tillatelse til å utføre endringer, for både Fysikkbygningen og Kjemibygningen er omfattet av vernebestemmelser. Alle endringer utover rent vedlikehold må derfor godkjennes av antikvariske myndigheter.

Vurderer oppbevaringsbokser for sykler

– Vi håper å komme i gang med arbeidene slik at de nye plassene kan tas i bruk innen utgangen av 2022, opplyser Johannessen.

Hvor mange sykler som vil få plass i gården, kan plan- og prosjektdirektøren ikke svare på.

– Det avhenger av hvor stort areal som kan avsettes til dette formålet. De nye plassene vil nok ikke dekke behovet fullt ut, men at det vil bli en betydelig forbedring, lover han.

– Det er ikke tvil om at det er behov for flere trygge parkeringsplasser for sykler på Blindern. Vi ser derfor også på andre løsninger, opplyser plan- og prosjektdirektøren. Han forteller at Eiendomsavdelingen er i dialog med eksterne aktører for å prøve ut enklere oppbevaringsbokser for sykler.

- Det koster gjerne å parkere i slike bokser. Betyr dette at studenter og ansatte vil kunne bli nødt til å betale for trygg sykkelparkering?

- Vi oppfordrer studenter og ansatte til å sykle til jobben, og ønsker i utgangspunktet at sykkelparkering skal være gratis, svarer Johannessen.

 - Kanskje kan UiO ta denne regningen. Dette er noe vi må se på, legger han til.

En del av UiOs klima- og miljøstrategi

 - Låsbar sykkelparkering er en del av UiOs klima- og miljøstrategi, og vi arbeider kontinuerlig med å legge forholdene til rette for syklister, understreker Johannesen. Han presiserer at målsettingen ikke bare er flere trygge parkeringsplasser, men også at syklistene skal ha gode dusj og garderobefasiliteter.

På UiOs nettsider finner du en egen nettside om Sykkelparkering med oversikt over låsbare plasser under tak. For de ansatte på Nedre Blindern er sykkelstallen bak Eilert Sunds hus på Blindern den nærmeste muligheten. I tillegg har både Ole Johan Dahls hus på Gaustad, Det odontologiske fakultet i Geitmyrsveien og Domus Juridica i sentrum trygge parkeringsplasser for sykkel.

I den senere tid er det også kommet sykkelparkering i kjelleren under Kristine Bonnevies hus på Blindern og i Domus Medica på Gaustad. Også i den nye Livsvitenskapsbygningen som er under oppføring, vil syklistene bli godt ivaretatt, kan Johannessen forsikre.

Overvåkningskameraer er ikke en løsning

Men det er fortsatt et stykke igjen til alle ansatte og studenter kan parkere på plasser hvor uvedkommende med avbitertang ikke kommer til. Instituttlederen ved Institutt for teoretisk astrofysikk Per Barth Lilje ønsker seg et overvåkningskamera ved sykkelstativet utenfor Svein Rosselands hus.

Men dette er ikke en løsning, ifølge leder for Vakt- og alarmsentralen Stig-Rune Backsæther.

- Vi har stativer med plass til ca. 2000 sykler på campus. Selv om vi satte opp kameraer, ville vi ikke hatt et apparat til å overvåke alle disse stativene. Ved tyverier er det av personvernhensyn dessuten kun politiet som har myndighet til å bruke slike opptak til etterforskning, påpeker han.

Meld fra om tyverier

Det betyr ikke at vakt- og alarmsentralen ikke er opptatt av å redusere antallet sykkeltyverier.

– Vi er opptatt av å ha synlige vektere på området, og vi passer på å legge vekterrunder til steder som er ekstra utsatt for sykkeltyverier, sier Stig-Rune Backsæther.

Han oppfordrer alle som ser noe mistenkelig, om å melde ifra til Vakt- og alarmsentralen.

– Ser du en person med en avbitertang, er det ikke sikkert at det er en syklist som har mistet nøkkelen sin, bemerker han.

Backsæther oppfordrer også alle som får sykkelen sin stjålet, til å melde ifra.

– Vi ønsker å bli informert om alle tyverier. Det enkleste er å sende oss kopi av politianmeldelsen. Det er viktig at tyverier blir anmeldt til politiet, men det er også viktig at vi får beskjed.

Det vil gi oss en oversikt over omfanget, og det vil hjelpe oss til å se hvor vi bør følge litt ekstra med, understreker han.

Av Grethe Tidemann
Publisert 10. mai 2022 15:10 - Sist endra 26. mai 2022 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere