Ludvig Magne Sollid er tildelt UiOs forskningspris for 2022

Medisinsprofessor Ludvig Magne Sollid er vinner at UiOs forskningspris for 2022. Førsteamanuensis Sofie Høgestøl  ved Det juridiske fakultet er tildelt UiOs formidlingspris.  

Bilde av en mann i helfigur i en glassgang

FORSKNINGSPRIS: Medisinprofessor Ludvig Magne Sollid er tildelt UiOs forskningspris for 2022. Det bestemte Universitetsstyret i dag.  (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Styret ved Universitetet i Oslo deler hvert år ut priser til vitenskapelig ansatte for fremragende innsats og resultater. 

I dag har Universitetsstyret bestemt at prisene for 2022 blir tildelt til disse personene: 

  • Forskningsprisen: Professor Ludvig Magne Sollid, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet.
  • Utdanningsprisen: Førsteamanuensis Sabrina Sartori, førsteamanuensis Marianne Zeyringer og førstelektor Matylda Guzik, Institutt for teknologistudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
  • Formidlingsprisen: Førsteamanuensis Sofie Høgestøl, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet.
  • Innovasjonsprisen: Professor Dag Trygve Eckhoff Wisland og Professor emeritus Tor Sverre Lande, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
  • UiOs pris for yngre forskere: Forsker Daniel Quintana, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

– Vi er stolte og glade over det imponerende arbeidet våre ansatte legger ned gjennom både forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Jeg gratulerer alle vinnerne på det varmeste, og gleder meg til å overrekke prisene på UiOs årsfest den 2. september, sier rektor Svein Stølen i en sak på UiOs nettsider

Prorektor Åse Gornitzka leder priskomiteen som står for utnevnelsene.

– Det er som vanlig en svært verdig gruppe vinnere. De har, innenfor hvert sitt felt, bidratt sterkt til at Universitetet i Oslo kan oppfylle selve samfunnsoppdraget sitt: Å utdanne høyt kvalifiserte studenter, drive langsiktig, fremragende forskning, og arbeide for at kunnskap tas i bruk, sier hun.

Forskningsprisen

Professor Ludvig Magne Sollid tildeles forskningsprisen for sine banebrytende bidrag til forskning på cøliaki og immunologi. Sollid er internasjonalt ledende på cøliakiforskning og immunologisk forskning. Ved å studere sykdomsmekanismene for cøliaki, har han bidratt til innsikt i grunnleggende immunologiske prinsipper som kan anvendes på forskning på andre auto-immune sykdommer som diabetes, multippel sklerose og reumatoid artritt. Forskningen hans har ledet frem til ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder. Sollid har bidratt vesentlig til at Avdeling for Immunologi er et av de fremste forskningsmiljøene på UiO og OUS. Han har vunnet en rekke priser for sin fremragende forskning, både nasjonalt og internasjonalt. 

Utdanningsprisen

Førsteamanuensis Sabrina Sartori, førsteamanuensis Marianne Zeyringer og førstelektor Matylda N. Guzik tildeles utdanningsprisen for sitt store engasjement og sin innsats for utvikling av Institutt for teknologisystemers første masterprogram, Renewable Energy Systems. Masterprogrammet har som mål å gi et solid fundament for å utvikle bruken av fornybare energisystemer i samfunnet, og tar for seg både de fysiske forutsetningene og konsekvensene ved bruken av fornybar energi. Vinnerne har sammen utviklet et fagmiljø der bærekraft står sentralt i alle faglige aktiviteter. De har lykkes i å skape et nytt tverrfaglig studietilbud med høy grad av arbeidslivsrelevans, og masterstudiet har utdannet mange kandidater som kvalifiserer til opptak til forskerutdanningen. De tre er gode forbilder for kvinnelige studenter i et tradisjonelt sett mannsdominert teknologimiljø ved ITS. De har utmerket seg som engasjerte formidlere og aktive aktører på den internasjonale forskningsarenaen.

Formidlingsprisen

Førsteamanuensis Sofie Alexandra Engli Høgestøl tildeles formidlingsprisen for sin særegne og engasjerende formidling av kompliserte temaer til et bredt publikum. Utenfor UiO er Høgestøl spesielt kjent for hvordan hun har klart å formidle innsikt i det amerikanske valgsystemet i forbindelse med presidentvalget i USA i 2020 og 2021. Med klare og enkle ord forklarte hun den kompliserte valgordningen og tilknyttede hendelser gjennom en rekke bidrag både på radio og tv. Dette gjorde hun basert på solid faglig kunnskap om USA og valgordningene der. Som dyktig formidler evner hun også å nå ut til yngre målgrupper, med smarte strategier for å kommunisere populærvitenskapelig stoff. I podkast-serien «Sofie kupper Norge» bruker hun for eksempel humor og spissformuleringer for å belyse demokrati som et vanskelig og viktig tema.

Innovasjonsprisen

Professor Dag Wisland og professor Tor Sverre Lunde tildeles innovasjonsprisen for forskningsdrevet innovasjon over lang tid, med resultater som har høstet internasjonal anerkjennelse både forskningsmessig og kommersielt. Wisland og Landes innovasjonsbidrag har bakgrunn i ideer som har oppstått fra deres forskningssamarbeid og virke ved UiO. Ideene er blant annet tatt i bruk gjennom etablering av teknologiselskapet Novelda AS, i dag anerkjent som den ledende aktøren globalt innenfor utvikling av UWB-radarsensorer. Selskapets sensorprodukter finnes i dag i flere sluttprodukter i markedet, som pustmålere og babymonitorer. Prisvinnerne har også vært sentrale i utviklingen av internasjonale (IEEE) standarder for UWB radioteknologi, og er bidragsytere til utviklingen av neste IEEE-standard for UWB sammen med globale aktører som Apple, Meta, Google og Huawei.

UiOs pris for yngre forskere

Forsker Daniel Quintana tildeles prisen for yngre forskere for sin forskning på hormonet oksytocin og dets betydning for fysisk og mental helse. Quintana er en ung og allerede internasjonalt anerkjent forsker i et tverrfaglig forskningsfelt innenfor sosial nevrovitenskap, biologisk psykologi og psykiatri. Forskningen hans er spisset mot hormonet oksytocin, hvor et hovedmål er å undersøke oksytocins terapeutiske potensial for å bedre sosial dysfunksjon. I sin forskning har Quintana gått nye veier ved å ta i bruk en rekke nyskapende metodiske tilnærminger. Han er en svært produktiv forsker med flere artikler i prestisjetunge tidsskrifter. Quintana er også en dedikert vitenskapsformidler, og deler regelmessig sine egne resultater på tvers av ulike sosiale nettverk. Han har arbeidet for å forbedre forskningsformidling og åpen forskning ved jevnlig å lede workshops og holde foredrag om begge disse temaene på instituttnivå, universitetsnivå og nasjonalt nivå.

Om Universitetet i Oslos priser

Prisene er en belønning for særskilt innsats, som dessuten skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for fagmiljøene ved Universitetet i Oslo.

Vinnerne mottar et diplom og 250.000 kroner som deles ut på UiOs årsfest den 2. september, samtidig med utdelingen av H.M. Kongens gullmedalje.

Emneord: UiOs priser, Forskning, formidling, Innovasjon, Utdanning
Publisert 11. mai 2022 12:52 - Sist endra 11. mai 2022 12:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere