KRONIKK: Vi kunne ha stor nytte av å velge en kvinnelig dekan

2022 hadde vært et fint år å feire første kvinnelige dekan på medisin i Oslo. Jeg håper at en av dere – som fremdeles er i aktiv tjeneste – ser poenget og stiller til valg.

Portrett av en kvinne

Det finnes altså gode argumenter for at unge kvinnelige karrierekvinner trenger forbilder. Vi kunne ha stor nytte av å velge en kvinnelig dekan, mener Uniforum-skribent Johanne Sundby. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Det skal være dekanvalg på Det medisinske fakultet. Dekanatet er valgt, og dekanus er en vitenskapelig ansatt person. Det vil si, så langt har det vært en vitenskapelig kvalifisert mann. De andre fakultetene har hatt kvinnelige dekaner, og universitetet har hatt kvinnelig rektor.  Men på medisin i Oslo har det ikke vært noen kvinne som dekan. Vise- og prodekaner er ofte kvinner, men ikke sjefen selv.

Da jeg begynte å studere medisin, for en lang generasjon siden, det er faktisk 50 år siden i år, var vi ikke så stor andel kvinnelige studenter. Vi var der, bevares, de flinke og flittige jentene fra gymnas over hele Norge. Men vi var kanskje bare en tredjedel av studentene. Kvinnelige leger fantes, kvinnelige professorer likeså. Kristine Bonnevie var den første kvinnelige professoren, hun kom i 1912, ett år før stemmerett for kvinner. Kirsten Kjelsberg Osen (født 20. juli 1928 i Bossekop i Alta) ble Norges første kvinnelige professor i medisin; i Tromsø, på samme tid som jeg begynte å studere.  Hun lever enda. Min mor, Hilchen Sommerschild, var også en tidlig kvinnelig professor, hun ble første professor i barnepsykiatri i 1979, i Oslo.

Det går stadig fremover, men veldig sakte

Kvinneandelen på medisin økte raskt på 2000-tallet. I 2010 var 62 % av medisinerstudentene i Norge kvinner. I 2016 var det 71 % kvinner. Likevel har ikke denne høye prosentsatsen satt helt tydelige spor i de vitenskapelige stillingene på universitetet. Det er flere kvinner enn menn som avlegger doktorgrad nå, men andelen kvinner i seniorstillinger som postdoktor, førsteamanuensis og professor har ikke bikket 40 %. Kvinneandelen av professoratene på landsbasis er ca 25 %. Det går stadig fremover, men veldig sakte.

I år skal den andre NOU’en om kvinnehelse skrives. Jeg ledet den første, som kom med sin utredning i 1999. Vi påpekte en vedvarende skjevhet i kunnskapsproduksjonen i medisinske fag; det finnes faktisk mye mer kunnskap om menns helse enn om kvinners helse, og flere sykdommer som rammer kvinner er dårlig belyst. Menn er brukt som «prototyp» i medisinen, og kvinner betegnes ofte som en avviker, eller «annerledes». Hvis kvinnen hadde vært normen, og mannen avviket, kunne man – humoristisk sett -  sagt at menn er kronisk hormonelt betinget og  irritable hele tiden, mens kvinner har østrogeniserte pauser med godt humør….. Kvinner lever lenge, blir gamle, og trenger mye legehjelp i sin alderdom, og rundt svangerskap og fødsel. Kvinnesykdommer som endometriose og menstruasjonssmerter er i ferd med å komme til overflaten i kunnskapsbasene. Det er utarbeidet oversikter over kunnskapsformidling om kjønn og helse på helsefaglige utdanninger, der det pekes på at det undervises for lite selv på biologisk baserte kjønnsulikheter.

Det er et stort ansvar, men også en betimelig utfordring

Det er altså mange argumenter for at man må øke kjennskapen til kvinners rolle i medisinen, som pasienter, utøvere og forskere. Det har vært kvinnelige dekaner på noen av de andre fakultetene i medisin (Langeland, Bergen f eks).

Det finnes altså gode argumenter for at unge kvinnelige karrierekvinner trenger forbilder. Vi kunne ha stor nytte av å velge en kvinnelig dekan. 2022 hadde vært et fint år å feire første kvinnelige dekan på medisin i Oslo. Jeg håper at en av dere – som fremdeles er i aktiv tjeneste – ser poenget og stiller til valg. Det er et stort ansvar, men også en betimelig utfordring.

• Les mer om dekanvalget på medisin: 

Jens Petter Berg ønsker å bli dekan på Det medisinske fakultet

Emneord: Medisin, Dekanvalg Av Johanne Sundby, professor emerita ved Det medisinske fakultet
Publisert 20. apr. 2022 10:12 - Sist endra 20. apr. 2022 10:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere