Disse fem vil inn i UiO-styret

Fem stipendiater stiller opp i vårens valg til universitetsstyret for kategorien midlertidige vitenskapelige ansatte. Dette er kandidatene.

STILLER TIL VALG: Stipendiatene Amna Mahmood, Edvard Aksnes, Anniken Hotvedt Sundby, Stian Kogler og Annichen Kongsvik Sæteren ønsker seg alle sammen en plass ved universitetsstyrebordet.

Foto: Ola Gamst Sæther og UiO

I mai skal UiOs midlertidige vitenskapelige ansatte velge ny representant til universitetsstyret.

Etter en utvidet forslagsfrist er det etter valgstyrets møte i dag klart hvem som stiller til valg.

Til sammen stiller fem kandidater fra fire ulike fakulteter. Alle er stipendiater.

Valg til UiO-styret 
* Snart skal det velges ny representant for de midlertidige vitenskapelige ansatte i UiOs styre. 
* Valgperioden er fra 23. mai kl. 08.00 til 27. mai kl. 23.59.
* Forslagsrett og stemmerett i valget, og rett til å være kandidat, har midlertidige vitenskapelige ansatte i minimum 50 prosent stilling og ansatte med midlertidig stilling som professor II.
* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig. Les mer på UiO.no

Halvparten av de foreslåtte stiller ikke

Da den opprinnelige forslagsfristen gikk ut 1. april, var det kommet inn fem forslag på kandidater. Det er ikke disse fem som nå stiller.

Av de opprinnelig fem foreslåtte, er det bare to som stiller til valg. Etter den utvidede forslagsfristen kom det inn fem nye forslag. Av disse stiller tre personer til valg.

Halvparten av de ti foreslåtte kandidatene stiller dermed ikke opp i valget. I en oversikt Uniforum har fått innsyn i, begrunnes dette for noen av de foreslåtte med at «Forslagsstiller har trukket forslaget» mens for andre med at «Kandidaten har ikke akseptert kandidaturet». 

Oppdatert 28.4: Valgstyreleder Marit Halvorsen opplyser til Uniforum at de fem som ikke stiller, ikke var valgbare etter UiOs reglement.

Dette er kandidatene i årets valg

Edvard Aksnes, stipendiat på MN
Foreslått av: Edvard Aksnes

Stian Kogler, stipendiat på MN
Foreslått av: Stian Kogler, Ina Solgård Jukvam, Thomas Michel Daniel Combriat, Linda Kristina Joelsson, Guro Engvik Løseth, Dongho Kwak

Anniken Hotvedt Sundby, stipendiat på UV
Foreslått av: Hilde Marie Madsø Jacobsen, Sofie Bastiansen, Elisabeth Josefine Lackner, Alexandre Simon-Ekeland, Hedda Novang Wahl, Christopher Sadorge, Simona Bernotaite, Andres Arturo Araos Moya, Rebecca Knoph,

Amna Mahmood, stipendiat på HF
Foreslått av: Daniel Mohseni Kabir Backstrom     

Annichen Kongsvik Sæteren, stipendiat på JUS
Foreslått av: Julius Rumpf        

Av Helene Lindqvist
Publisert 27. apr. 2022 14:20 - Sist endra 28. apr. 2022 10:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere