UiO foreslår betaling for parkering og elbillading i ny tiltaksplan

Fra 2024 kan studenter og tilsatte på UiO måtte betale for parkering og elbillading. Samtidig kan det fra 2023 bli inngått en kollektivavtale med Ruter. Det foreslår UiO i en ny tiltaksplan.

En parkeringsplass på Blindern

SKAL KOSTE: Både parkering og elbillading skal det måtte betales for i framtiden. Det foreslår UiO i ny tiltaksplan. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

UiOs nye klima- og miljøstrategi ble vedtatt i februar. Nå følger utkast til tiltaksplan for det videre arbeidet. Studenter og ansatte kan komme med innspill via nettskjema og på et åpent debattmøte i Klimahuset på Tøyen den 22. mars, melder Universitetet i Oslo på sine nettsider. Høringsfristen er satt til 8. april. 

I tillegg til at det åpnes for individuelle innspill via nettskjema, skal tiltaksplanen også ut på formell høring blant UiOs enheter. Målet er at ledelsen vedtar planen før sommeren. Den vil justeres årlig.

– Vi er svært opptatt av at den nye klima- og miljøstrategien ikke skal ende i en skuff, men derimot følges opp med konkrete tiltak som justeres og suppleres underveis.  De knyttes direkte til hvert delmål i strategien, sier Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet i nettsaken til UiO.

– For eksempel foreslår vi å opprette flere honours-tillegg innen klima, miljø og bærekraft, og å gjøre bærekraftdidaktikk til et tema i vår pedagogiske utdanning. Videre ønsker vi å utvikle en støtteordning for radikalt tverrfaglig forskning innen bærekraft, og på grønn drift-siden foreslår vi blant annet å ta betaling for parkering og lading av privatbil på campus, sier hun. Der går det også fram at UiO fra 2023 ønsker dialog med Ruter om avtale for reise til/fra campus.

Den nye og helhetlige klima- og miljøstrategien er i tråd med FNs bærekraftagenda og tar utgangspunkt i det som handler om klima og miljø, i bred forstand. Strategien skal styrke UiOs bærekraftarbeid på en måte som sikrer de grunnleggende målene om å fremme uavhengig og langsiktig forskning, samt utdanne faglig sterke, selvstendige, kritisk tenkende studenter som også er seg bevisst sitt samfunnsansvar, står det i meldingen på UiOs nettsider. 

• Les mer om klima og miljøstrategi i Uniforum: 

UiO har fått ein klima- og miljøstrategi

 

No får UiO ein klima- og miljøstrategi

Klimastrategien: – Ekstremt viktig å ha legitimitet som forskningstung institusjon

Klimastrategien: – Enklere å komme med kritiske utspill enn positive

SUM vil bygges ut til å bli Oslo bærekraftsenter

NTL-leiar Natalia Zubillaga: Dette er ein klimastrategi frå oven

Professor advarer mot ordlyden i UiOs foreslåtte klimastrategi

UiO anbefales om ikke å gå inn i prosjekter som ikke er bærekraftige

UiO skal laga klima- og miljøstrategi

Sannsynligvis slutt med grais parkering på UiO

Emneord: Klima. Miljøpolitikk, Universitetspolitikk
Publisert 3. mars 2022 14:59 - Sist endra 3. mars 2022 14:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere