Hun er en av fire UiO-forskere som får toppforskerstipend fra Horisont Europa

To av  toppforskerstipendene går til SV-fakultetet, mens to går til Mat.nat.fakultetet. Der forsker også professsor Trude Storelvmo, som er den eneste kvinnen fra UiO som får dette prestisjestipendet.  

Portrett av en kvinne på  Frederikkeplassen

FÅR TOPPSTIPEND: Professor Trude Storelvmo fra Institutt for geofag er en av fire UiO-forskere som er tildelt toppforskerstipend fra Horisont Europa. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Det europeiske forskningsrådet har delt ut de første Consolidator Grants i det nye rammeprogrammet Horisont Europa. Universitetet i Oslo fikk fire av totalt ni norske tildelinger. 

– ERC-tildelingene henger høyt, og jeg vil gratulere forskerne våre som nådde helt frem i denne runden! Vi hadde mange sterke søknader som tydelig viser både bredden og kvaliteten i forskningen vår, sier rektor Svein Stølen i en sak som UiO har lagt ut på sine nettsider. 

Universitetet i Oslo sendte totalt inn 22 søknader i denne utlysningsrunden, hvorav syv kom til finalen og intervju i Brussel. Til slutt var det altså fire prosjekter som ble tildelt prosjektmidler. De fire er:

  • Professor Eivind Ystrøm ved Psykologisk institutt med prosjektet The PsychoGeography of Intergenerational Mobility: Early life socioeconomic position, mental health, and educational performance.
  • Førsteamanuensis Jonas Hjort ved Økonomisk insitutt med prosjektet Market Access and Economic Development
  • Forsker Mathew Domeier ved Insitutt for geofag med prosjektet Untangling Ediacaran Paleomagnetism to Contextualize Immense Global Change
  • Professor Trude Storelvmo ved Institutt for geofag med prosjektet State-dependent cloud phase feedbacks: enhancing understanding and assessing global effects

– Det er viktig for Universitetet i Oslo å hevde seg blant de beste institusjonene i Europa på denne arenaen. Her konkurrerer de fremste forskerne om betydelige midler til langsiktig grunnleggende forskning. UiOs gode resultater viser at det ikke er tilfeldig at vi i de fleste sammenhenger rangeres blant de beste. Et stort gratulerer til alle, også til vårt sterke støtteapparat! Jeg er ikke minst fornøyd med å se hvordan våre forskere hjelper hverandre med raushet og energi for å sikre at vi som institusjon lykkes, sier Stølen

To av prosjektene ble tildelt i kategorien Social Sciences and Humanities, mens de to andre var innen Physics and Engineering.

Om ordningen

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter grensesprengende forskning gjennom attraktiv, langsiktig finansiering innen alle fagfelt.

ERC Consolidator Grants retter seg mot lovende forskere i fasen 7-12 år etter at de avla sin doktorgrad. Søkere må ha vist potensiale for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet, og mottar inntil to millioner euro for inntil fem år.

 

Emneord: Forskning, ERC, Horisont Europa
Publisert 17. mars 2022 13:10 - Sist endra 17. mars 2022 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere