Nå ber regjeringen om innspill til reglene for kunnskapsoverføring

– Flere miljøer har etterlyst en klargjøring av regelverket og praktiseringen av kontrollen med kunnskapsoverføring. Nå kommer vi med konkrete forslag som vi ser frem til å få innspill på, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. 

HØRING: Nå sender  Utenriksdepartementet forslagene til endringer i regelverket for kunnskapsoverføring ut på høring. Utenriksminister Anniken Huitfeldt håper på mange innspill. 

Foto: Ola Gamst Sæther

– Vi må gjøre det vi kan for å motvirke at enkelte land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med utnytter våre kunnskaps- og teknologimiljøer til innhenting av kunnskap som kan styrke deres militære evne, i strid med norske sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en felles pressemelding fra Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Utenriksdepartementet foreslår i høringsnotatet å tydeliggjøre eksportkontrollregelverket slik at vi får mer målrettet kontroll av kunnskap med militære anvendelser som overføres til utenlandske borgere og virksomheter. Dette vil bidra til å beskytte våre sikkerhetsinteresser på en bedre måte. Endringene som foreslås er i tråd med utviklingen vi ser i allierte og nærstående land.

Utvikling i trusselbildet

Både Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten har de senere årene vist til at enkelte stater forsøker å tilegne seg kunnskap med militære anvendelser fra Norge, i strid med våre sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser. Dette innebærer et behov for å videreutvikle eksportkontrollregelverket slik at vi har kontrollrutiner tilpasset dagens trusselbilde og sikkerhetspolitiske kontekst.

Endringene skal gjøre det enklere for utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringslivet å etterleve det regelverket vi allerede har. Kontrollen omfatter kunnskapsoverføring som faktisk utgjør en sikkerhetsutfordring. Det vil si kunnskap som overføres innen tekniske fagområder, på et høyt faglig nivå.

– Flere miljøer har etterlyst en klargjøring av regelverket og praktiseringen av kontrollen med kunnskapsoverføring. Nå kommer vi med konkrete forslag som vi ser frem til å få innspill på, sier utenriksministeren.

Det er forventet et økt behov for at Utenriksdepartementet veileder og gir informasjon om formålet, rekkevidden av og søknadsprosedyrene til kontrollen av kunnskapsoverføring. Utenriksdepartementet vil legge stor vekt på å gi slik veiledning, som også er avgjørende for effektiv saksbehandling.

Internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning og forskning er og blir avgjørende for å videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon.

– De nye forslagene er utformet for å sikre god balanse mellom en fortsatt åpen kunnskapssektor og sikkerhetspolitiske hensyn. Som forsknings- og høyere utdanningsminister er jeg naturligvis opptatt av at praktisk oppfølging av regelverket i så liten grad som mulig skal påvirke fremdriften i prosjekter, ansettelser og annen aktivitet i sektoren, sier Ola Borten Moe.

Sikkerhet og akademisk frihet

– Vi vet at mange berørte vil være opptatt av avveiningen mellom sikkerhetshensyn og hensynet til akademisk frihet. Dette har vi lagt stor vekt på å balansere i høringsnotatet. Vi har også lagt stor vekt på innspill som allerede er fremført i møter med utdannings- og forskningssektoren og andre næringslivaktører, sier Huitfeldt. 

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 28. juni 2022. Alle kan avgi høringsuttalelse.

 • Les mer om eksportkontroll og sikkerhet i Uniforum: 

UiO-rektoratet føreslår nordisk samarbeid om eksportkontroll

PST om samarbeid med Kina og Russland: – Me skal ikkje leggja band på akademisk fridom

NTNU-ansatt tiltalt: – En misforståelse

Riksrevisjonen: – PST prioriterer forebygging innenfor akademia for lavt

To forskere siktet av PST og suspendert fra NTNU for mulig Iran-informasjon

Fagfeltene som alarmerer PST
Iranske stipendiater kastes ut

Agder-forskere vant mot PST

Emneord: Forskningspolitikk, sikkerhet
Publisert 29. mars 2022 10:07 - Sist endra 29. mars 2022 10:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere